din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2309 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » OUG 31/2011, privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara

OUG 31/2011, privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara

  Publicat: 30 Mar 2011       7855 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 31/2011, privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara

Publicata in Monitorul Oficial nr. 217 din 30 martie 2011

Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Avand in vedere:
- numarul mare al cazurilor de furturi de materiale si componente ale infrastructurii feroviare si degradarile aduse instalatiilor ca urmare a furturilor;
- periclitarea sigurantei circulatiei trenurilor si, implicit, amplificarea premiselor producerii unor evenimente cu consecinte deosebit de grave;
- riscul de a nu se putea asigura conditiile de siguranta a circulatiei trenurilor la viteza de 160 km/ora pe tronsoanele de cale ferata reabilitate, din cauza furtului echipamentelor speciale, crescand in aceeasi masura si valoarea pagubelor,
toate acestea constituind o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
se impune adoptarea de urgenta a unui act normativ prin care sa se interzica achizitionarea de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara, de tipul sinei de cale ferata, pieselor aparatelor de cale, materialului marunt de cale, contrasinelor, ecliselor, partilor componente ale instalatiilor de siguranta a circulatiei, cablurilor de semnalizare si telecomunicatii.
Neadoptarea acestei masuri ar conduce la consecinte imediate, si anume afectarea grava a sigurantei circulatiei, amplificarea premiselor producerii unor evenimente feroviare cu consecinte deosebit de grave, crearea de perturbatii majore in circulatia si manevra trenurilor.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1. - (1) Se interzice pe o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta achizitionarea de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara, de tipul sinei de cale ferata, pieselor aparatelor de cale, materialului marunt de cale, contrasinelor, ecliselor, partilor componente ale instalatiilor de siguranta a circulatiei, cablurilor de semnalizare si telecomunicatii feroviare, componentelor instalatiilor de electrificare feroviare, componentelor materialului rulant si altele asemenea.
(2) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.
(3) In cazul in care contraventia prevazuta la alin. (2) a fost savarsita de catre operatorul economic care realizeaza activitati de colectare a deseurilor industriale reciclabile, se aplica si sanctiunea complementara a anularii autorizatiei de colectare.
(4) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele imputernicite in acest sens prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(5) Contravenientul are obligatia de a achita, pe langa amenda contraventionala, si un tarif cu titlu de tarif de despagubire, in cuantum egal cu valoarea elementelor feroviare in cauza, mentionate la alin. (1), si a manoperei aferente.
(6) Agentul constatator va mentiona in procesul-verbal de constatare a contraventiei si contravaloarea despagubirii si modul de achitare a acesteia. Despagubirea se va achita in lei, in contul Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. sau al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., dupa caz, si va reveni acesteia ca venit extrabugetar. Sumele incasate vor fi folosite numai in activitatea de reparatii, modernizare si investitii in infrastructura feroviara sau material rulant, dupa caz.
(7) Contraventiilor prevazute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Prelungirea termenului prevazut la alin. (1) se poate face prin hotarare a Guvernului.
Art. 2. - Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 10 zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

Afişează OUG 31/2011, privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OUG 31/2011    Materiale neferoase    Fier    Reciclare fier    CFR    Legea 180/2002    OG 2/2001    Contravenrii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro