din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului

Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului

  Publicat: 29 Jun 2011       18926 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului

Publicata in Monitorul Oficial nr. 449 din 28 iunie 2011

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Pedeapsa principala privata de libertate,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Prezenta lege stabileste masuri de natura penala pentru a asigura o protectie eficace a mediului.

Art. 2
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) incalcarea dispozitiilor legale in domeniu a�� nerespectarea prevederilor privind actiuni sau inactiuni interzise potrivit actelor normative in domeniu, prin care se transpun actele juridice prevazute in anexele A si B la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008, astfel cum sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2;
b) specii de flora si fauna salbatica protejate a�� speciile prevazute in anexele A si B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protectia speciilor, faunei si florei salbatice prin controlul comertului cu acestea, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 61 din 3 martie 1997, cu modificarile ulterioare;
c) comert a�� comertul astfel cum este definit in art. 2 lit. u) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificarile ulterioare;
d) materiale nucleare a�� materiale nucleare, astfel cum sunt definite de art. 1 pct. 1 lit. h) din Conventia privind raspunderea civila pentru daune nucleare, incheiata la Viena la 21 mai 1963, la care Romania a aderat prin Legea nr. 106/1992, cu modificarile ulterioare;
e) prejudiciu semnificativ adus mediului a�� o dauna ireversibila sau de lunga durata, cuantificabila ori nu in bani, produsa in orice mod asupra mediului, sau care a provocat ori este de natura sa provoace decesul sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane;
f) instalatie in care se desfasoara o activitate periculoasa a�� instalatie prevazuta de legislatia in vigoare in care se desfasoara activitati care pot avea un impact semnificativ asupra mediului;
g) materiale in sensul art. 8 alin. (1) a�� orice material chimic, biologic, radioactiv sau nuclear, prevazut de actele normative mentionate in anexele nr. 1 si 2, care poate produce un impact semnificativ asupra mediului;
h) materiale radioactive periculoase a�� substante care prezinta un risc radiologic deosebit potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 3
Colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deseuri, inclusiv supravegherea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a spatiilor de eliminare, cat si actiunile intreprinse de brokeri in procesul de gestionare a deseurilor, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 4
Exportul de deseuri cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, in cazul in care aceasta activitate intra in domeniul de aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 190 din 12 iulie 2006, indiferent daca transportul se efectueaza prin una sau mai multe operatiuni, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 5
Exploatarea cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu a unei instalatii in care se desfasoara o activitate periculoasa sau in care sunt depozitate ori utilizate substante sau preparate periculoase, de natura a provoca in afara instalatiei decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 6
(1) Comertul cu exemplare din speciile de fauna sau flora salbatica protejate ori cu parti sau derivate ale acestora, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, cu exceptia cazurilor in care fapta afecteaza o cantitate mica de astfel de exemplare si are un impact nesemnificativ asupra starii de conservare a speciilor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) In cazul in care comertul se realizeaza cu specii de fauna din cele prevazute la art. 33 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, se aplica sanctiunile prevazute la art. 52 alin. (1) din ordonanta de urgenta .

Art. 7
Productia, importul, exportul, introducerea pe piata sau folosirea de substante care diminueaza stratul de ozon, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 8
(1) Deversarea, emiterea sau introducerea, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, a unei cantitati de materiale in aer sau sol care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane, sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Deversarea, emiterea sau introducerea, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, de surse de radiatii ionizante in aer, apa sau sol care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane, sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 9
(1) Productia, manipularea, prelucrarea, tratarea, depozitarea temporara sau definitiva, importul, exportul, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, de materiale nucleare ori de materiale radioactive periculoase constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 10 ani.
(2) Daca faptele prevazute la alin. (1) au produs pericol public, au avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 181 sau 182 din Codul penal ori au cauzat o paguba, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 12 ani si interzicerea unor drepturi .
(3) In cazul in care faptele prevazute la alin. (1) au avut consecinte deosebit de grave, in sensul art. 146 din Codul penal, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata ori inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi .
(4) Tentativa se pedepseste.

Art. 10
(1) Infractiunile prevazute la art. 3, 7 si 8, savarsite din culpa, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de acel articol, ale carei limite se reduc la jumatate.
(2) Faptele prevazute la art. 4, 5 si 6, savarsite din culpa, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de acel articol, ale carei limite speciale se reduc la jumatate, sau cu amenda.

Art. 11
Faptele prevazute la art. 279^1 din Codul penal savarsite din culpa se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de acel articol, ale carei limite se reduc la jumatate.

Afişează Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 101/2011    Protectia mediului    Daune nucleare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro