din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3392 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii

OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii

  Publicat: 01 Jul 2011       18528 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Om politic, istoric si literat, si-a legat numele de mari momente ale istoriei Romaniei: revolutia de la 1848, unirea Moldovei cu tara Romaneasca, marile reforme legislative din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, proclamarea independentei de stat a Romaniei.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii

Publicat in Monitorul Oficial nr. 460 din 30 iunie 2011

Valoarea unei companii in functie de cursul actiunilor sale pe o piata de valori mobiliare
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Om politic, istoric si literat, si-a legat numele de mari momente ale istoriei Romaniei: revolutia de la 1848, unirea Moldovei cu tara Romaneasca, marile reforme legislative din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, proclamarea independentei de stat a Romaniei.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Reprezinta riscul asumat de banca in caz de faliment al unuia dintre clientii sai.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Denumire data monedei unice europene.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Reprezinta sistemul general de acordare a creditelor si presupune stabilirea unui plafon maxim al creditelor ce urmeaza a fi acordate.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

In scopul crearii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare economica a Romaniei si de stimulare a mediului de afaceri, prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii si prin imbunatatirea accesului acestora la finantare,

avand in vedere efectele negative ale crizei economice in ceea ce priveste reducerea numarului de operatori activi pe piata, inasprirea conditiilor de creditare si accesul limitat al intreprinderilor mici si mijlocii la creditare si garantare si, in general, gradul scazut de capitalizare a intreprinderilor mici si mijlocii,
pentru mentinerea activitatii si a locurilor de munca in randul intreprinderilor mici si mijlocii si cresterea competitivitatii lor,
in scopul reducerii numarului falimentelor in randul intreprinderilor mici si mijlocii, cauzate de dificultatile lor de a gestiona fluxurile de numerar pe timp de criza economica, prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate pe termen scurt in vederea desfasurarii activitatii, in vederea reducerii arieratelor sectorului intreprinderilor mici si mijlocii de catre stat, considerand ca situatia economica este una exceptionala, se impune luarea unor masuri urgente, care sa vizeze accesul intreprinderilor mici si mijlocii la garantare si creditare, in cadrul unui program de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea unei linii de credit cu dobanda subventionata si, dupa caz, garantata partial de stat .
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
(1) Se aproba Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumit in continuare programul, program guvernamental avand ca obiectiv acordarea de facilitati de subventionare partiala a dobanzilor si, dupa caz, de garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in continuare I.M.M., de catre institutiile de credit .
(2) Programul prevazut la alin. (1) este un program multianual pe perioada 2011a��2013 de incurajare si de stimulare a dezvoltarii I.M.M.-urilor, care consta in acordarea unei linii de credit, in valoare maxima de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobanda partial subventionata si, dupa caz, garantarea creditului de catre stat, vizand sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obtinerea de finantari, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an in vederea desfasurarii activitatii, cu posibilitatea prelungirii in conditiile prezentei ordonante de urgenta, fara a depasi durata programului.


Capitolul II - Definitii

Art. 2
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) beneficiarul programului a�� operatorul economic care se incadreaza in categoria I.M.M. in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;
b) contract de garantare a�� contractul incheiat intre beneficiarul programului, institutia de credit finantatoare si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii a�� S.A

IFN, denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finantelor Publice a�� F.N.G.C.I.M.M., se obliga sa garanteze creditul acordat de institutia de credit finantatoare si beneficiarul isi asuma obligatia sa ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executarii garantiei de catre institutia de credit finantatoare;
c) garant a�� statul, prin Ministerul Finantelor Publice a�� F.N.G.C.I.M.M.;
d) procent garantat a�� partea din credit care este acoperita de garantia de stat, exprimata in valoare procentuala. Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului;
e) valoarea garantiei a�� valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea creditului. Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse in valoarea garantiei;
f) riscul de credit a�� neplata partiala sau integrala a creditului si/ori a dobanzilor aferente contractului de credit de catre beneficiarul programului;
g) valoarea de executare a garantiei a�� suma rezultata din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, suma care urmeaza a fi platita institutiei de credit finantatoare de catre Ministerul Finantelor Publice in cazul producerii riscului de credit;
h) prima de garantare a�� suma datorata de beneficiarul programului constituita din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finantelor Publice si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al carei nivel se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice;
i) comision de risc a�� suma datorata de beneficiarul programului destinata acoperirii riscului de garantare si finantarii anuale a capitalului necesar programului;
j) comision de administrare a�� suma datorata de beneficiarul programului care acopera costurile de evaluare, acordare si administrare a garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;
k) dobanda partial subventionata a�� alocatia financiara nerambursabila acordata I.M.M. de la bugetul de stat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, denumita in continuare A.I.P.P.I.M.M., pentru plata partiala a dobanzii aferente creditului contractat, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. 3
(1) I.M.M.-urile sunt eligibile in cadrul programului daca, la data aprobarii creditului, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
a) nu se afla in dificultate in sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei a�� Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C 244/02), publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004;
b) in cazul in care a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat impotriva lor, aceasta a fost deja executata, creanta fiind integral recuperata;
c) nu se afla in litigiu, in calitate de parati, cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutia de credit partenera;
d) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat intr-o perioada de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), luand in calcul inclusiv ajutorul acordat in baza programului, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul I.M.M.-urilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
e) nu figureaza cu credite restante in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.);
f) nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.);
g) impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) prezinta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale pentru cel putin 40% din valoarea creditului;
i) au minimum 2 ani de activitate consecutivi;
j) respecta prevederile alin. (2).
(2) Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:
a) cheltuieli privind aprovizionarea, productia, desfacerea;
b) cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau prestarea de servicii;
c) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
d) alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
e) cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;

Afişează OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OUG 60/2011    Programul Mihail Kogalniceanu    IMM    Criza    Legea 85/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro