din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4479 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OG nr. 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti

OG nr. 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti

  Publicat: 02 Sep 2011       12555 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OG 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti

Publicata in Monitorul Oficial nr. 623 din 1 septembrie 2011

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
A fost promulgat la 11.09.1865

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

Art. 1
(1) Se infiinteaza Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti a�� denumita in continuare A.M.T.B., institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu sediul in bd. Dinicu Golescua�� nr. 38, sectorul 1, Bucuresti.
(2) A.M.T.B. este institutia publica desemnata sa asigure politica privind planificarea strategica, monitorizarea si avizarea activitatilor privind autorizarea, organizarea si controlul functionarii serviciilor de transport public de calatori in zona metropolitana Bucuresti, pentru transportul cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale si transport naval.
(3) Autoritatile de reglementare competente cu atributii specifice in domeniul transportului public local de calatori isi pastreaza atributiile, astfel cum acestea au fost stabilite prin actele normative in vigoare.

Art. 2
In intelesul prezentei ordonante, zona metropolitana Bucuresti reprezinta denumirea generica a ariei geografice ce cuprinde municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

Art. 3
A.M.T.B. este ordonator tertiar de credite si se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 4
Patrimoniul A.M.T.B. se constituie din bunuri proprietate privata a statului, date in administrarea A.M.T.B. pe toata durata de existenta a acesteia.

Art. 5
Sediul A.M.T.B. poate fi schimbat prin hotarare a Guvernului.

Art. 6
Structura organizatorica a A.M.T.B., numarul maxim de posturi, atributiile si relatiile cu structurile organizatorice ale administratiei publice, centrale sau locale, dupa caz, si cu reprezentantii societatii civile se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al A.M.T.B., aprobat prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

Art. 7
A.M.T.B. are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza Strategia de dezvoltare a transportului public de calatori si Planul de transport public pentru zona metropolitana pe termen mediu si lung;
b) colaboreaza cu structurile administratiei publice centrale si locale la realizarea programelor de investitii si prioritizarea obiectivelor din cadrul acestor programe;
c) participa si colaboreaza cu structurile administratiei publice centrale si locale la punerea in aplicare a politicii tarifare unice si de taxare in domeniul transportului public de calatori si coordoneaza actiunile necesare de punere in aplicare a acestor politici;
d) monitorizeaza modul de informare a calatorilor, imaginea si marketingul transportului public de calatori, precum si calitatea serviciilor de transport, initiaza masuri de imbunatatire a acestora;
e) realizeaza cercetari de piata privind cererea, oferta si calitatea serviciilor de transport public de calatori;
f) face propuneri legislative de reglementare in domeniul transportului public de calatori, cu consultarea administratiilor publice locale aflate in zona metropolitana Bucuresti, concepe norme de aplicare a acestor reglementari in raza de activitate;
g) colaboreaza cu administratorii infrastructurii de transport si cu operatorii de transport la intocmirea programelor de investitii in infrastructura de transport public de calatori si isi exprima avizul consultativ in legatura cu traseele de transport public de calatori;
h) colaboreaza cu structurile de planificare urbana si teritoriala din cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale pentru corelarea dezvoltarii si planificarii sistemului de transport public de calatori din raza de activitate, cu prevederile documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului;
i) colaboreaza la intocmirea de catre administratiile ce detin infrastructura de management al traficului a programelor de investitii in infrastructura de management al traficului si avizarea acestora, pentru partea privind transportul public de calatori.

Art. 8
A.M.T.B. poate desfasura si alte activitati specifice stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 9
Conducerea A.M.T.B. este asigurata de un consiliu de conducere, al carui presedinte este si director general.

Art. 10
(1) Consiliul de conducere este format din 7 membri: presedintele a�� director general al A.M.T.B., 3 reprezentanti ai Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si cate un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor, Consiliului Judetean Ilfov si Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(2) Directorul general este numit prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(3) Membrii Consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, la propunerea institutiilor mentionate la alin. (1).

Art. 11
(1) Personalul A.M.T.B. se compune din specialisti in domeniul tehnic, administrativ, economic, juridic si management, angajati in conditiile legii.
(2) Personalul A.M.T.B. este personal contractual si se supune prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata.

Afişează OG nr. 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti    OG 21/2011    RATB    AMT    Legea 92/2007

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro