din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol)

Legea 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol)

  Publicat: 27 Mar 2012       17924 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol)

Publicat in Monitorul Oficial nr. 185 din 22 martie 2012

(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Puterile publice existente in stat.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
Puterile publice existente in stat.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.

a) legalitatea culegerii datelor, a transmiterii acestora catre Europol, a introducerii, respectiv a solicitarii de introducere a lor in sistemul Europol, pentru exactitatea si actualitatea acestora, precum si pentru verificarea termenelor de stocare;
b) protectia datelor care au fost transmise Europol, dar care nu au fost inca incluse in unul dintre fisierele sale de date.
(2) Autoritatile romane competente, din proprie initiativa sau la sesizarea Europol, solicita Unitatii Nationale Europol modificarea, corectarea sau stergerea datelor incorecte transmise Europol.

Art. 27
(1) Unitatea Nationala Europol primeste cereri privind exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Europol, potrivit Art. 30 din Decizia Europol, pe care le transmite la Europol de indata sau cel tarziu in termen de o luna de la data primirii acestora.
(2) Autoritatile romane competente coopereaza cu Europol in conditiile Art. 30 alin. (4) din Decizia Europol, in vederea formularii raspunsurilor la cererile privind exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Europol, comunicand inclusiv argumentele lor cu privire la incidenta cazurilor de exceptie de la comunicare de informatii, prevazute la Art. 30 alin. (5) din Decizia Europol. Autoritatile romane competente raspund in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarilor Europol.
(3) In cazul prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate de catre autoritatile romane competente prin intermediul sistemelor de evidenta proprii, in cadrul cooperarii cu Europol, exercitarea drepturilor persoanelor vizate se asigura in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestror date, cu modificarile si completarile ulterioare, si, dupa caz, ale Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile MInisterului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si de asigurare a ordinii publice.

Art. 28
Se desemneaza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca organism national de supraveghere in sensul Art. 33 din Decizia Europol si in conformitate cu legislatia nationala aplicabila.

Art. 29
Presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal desemneaza cel mult 2 reprezentanti si supleantii acestora in cadrul organismului comun de supraveghere .

Art. 30
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal coopereaza cu organismul comun de supraveghere, atunci cand este necesar, in vederea sporirii coerentei aplicarii normelor si procedurilor in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv in vederea solutionarii cailor de atac prevazute de Art. 32 din Decizia Europol.

Art. 31
Sumele necesare pentru realizarea atributiilor prevazute la Art. 28, 29 si 30 se suporta de la bugetul de stat si sunt prevazute anual in bugetul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Art. 32
Autoritatile romane competente, individual sau in cooperare cu Europol, pun in aplicare masuri vizand prelucrarea automatizata a datelor de catre Europol menite:
a) sa impiedice accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
b) sa impiedice citirea, copierea, modificarea sau eliminarea suportului de date in mod neautorizat;
c) sa impiedice introducerea neautorizata de date si inspectarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate;
d) sa impiedice utilizarea sistemelor de prelucrare automatizata a datelor de catre persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor;
e) sa se asigure ca persoanele autorizate sa utilizeze un sistem de prelucrare automatizata a datelor au acces numai la datele pentru care sunt autorizate;
f) sa se asigure ca este posibila verificarea si stabilirea organismelor carora le pot fi comunicate sau le-au fost comunicate date cu caracter personal prin intermediul echipamentelor de comunicatii;
g) sa asigure posibilitatea de a verifica si de a stabili ce date cu caracter personal au fost introduse in sistemele automatizate de prelucrare a datelor, precum si cand si cine a introdus datele respective;
h) sa impiedice consultarea, copierea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal pe parcursul transferurilor de date personale sau pe parcursul transportului suporturilor de date;
i) sa se asigure ca functionarea sistemelor instalate poate fi imediat remediata dupa producerea unei intreruperi;
j) sa asigure functionarea fara defectiuni a sistemului, raportarea imediata a defectiunilor de functionare si sa se asigure ca datele stocate nu sunt afectate de functionarea defectuoasa a sistemului.

Art. 33
(1) Autoritatile romane competente iau toate masurile necesare pentru protejare informatiilor supuse regimului de confidentialitate stabilit potrivit Art. 40 din Decizia Europol sau, dupa caz, regimului juridic aferent informatiilor clasificate, furnizate de Europol.
(2) Autoritatile romane competente efectueaza potrivit legii romane, la solicitarea Europol formulata in conditiile Art. 40 alin. (2) din Decizia Europol, verificari de securtate asupra cetatenilor romani si acorda celorlalte state membre asistenta in acest sens.
(3) Autoritatile romane competente permit accesul la informatiile clasificate prevazute la alin. (1), potrivit nivelului de acces, numai acelor persoane care poseda o autorizatie de acces la informatii clasificate.

Art. 34
(1) Autoritatile publice romane raspund, in conditiile legii, pentru prejudiciul cauzat unei persoane prin utilizarea de date eronate provenind din fisierele Europol sau prin utilizarea de date care au fost stocate ori prelucrate in fisierele Europol cu nerespectarea dispozitiei Deciziei Europol.
(2) Autoritatile publice romane solicita autoritatilor celorlalte state membre sau Europol, in conditiile Art. 52 alin. (2) din Decizia Europol, rambursarea sumelor platite pentru repararea prejudiciului prevazut la alin. (1).
(3) Autoritatile romane competente ramburseaza din bugetul propriu, in conditiile Art. 52 alin. (2) din Decizia Europol, sumele de bani platite de autoritatile celorlalte state membre pentru repararea unui prejudiciu.
(4) Litigiile cu privire la solicitarile prevazute la alin. (2) si (4) se solutioneaza in cadrul Consiliului de administratie al Europol, potrivit Art. 52 alin. (3) din Decizia Europol.


Capitolul VI - Asigurarea financiara


Art. 35
Afişează Legea 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Europol    Oficiul European de Politie    Legea 55/2012    Cooperare internationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Competenta Tribunalului Functiei Publice
Sursa: EuroAvocatura.ro