din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3511 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » A fost publicat nr. 8/2012 al Revistei de drept social-dreptul muncii si securitatii sociale

A fost publicat nr. 8/2012 al Revistei de drept social-dreptul muncii si securitatii sociale

  Publicat: 06 Nov 2012       2944 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
A fost publicat nr.8/2012 al Revistei de drept social-dreptul muncii si securitatii sociale, fondator av. Costel Gilca, editura Rosetti International.

Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Lucratorii salariati precum si cei independenti din statele membre ale UE au dreptul de a se stabili si lucra in oricare alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca si resortisantii acelei tari, fara nici o discriminare bazata pe nationalitate.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Restrictii impuse partilor la un acord (inclusiv la un acord privind efectuarea unei concentrari), care nu fac obiectul principal al unui astfel de acord, dar sunt legate direct si sunt necesare realizarii obiectivului prevazut.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Acordul de politica sociala semnat de 14 state membre ale Uniunii a fost inclus in Tratatul CE prin Tratatul de la Amsterdam , punand astfel capat unei situatii complexe.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Perioada de timp exprimata de regula in zile, sau in ani, in care un deponent isi constituie un depozit banesc la o banca,
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Numarul curent contine elemente de doctrina si jurisprudenta romaneasca si europeana.


Doctrina


1. Andreea MICLEA-Sarcina probei in litigiile de asigurari sociale;


2. Razvan VASILIU-Procedura necontencioasa in Noul Cod de procedura civila;


3. ThA�rA�se AUBERT-MONPEYSSEN-O justitiabilitate sporita a Cartei Sociale Europene;


4. Dragos CALIN-Desfacerea contractului de munca pentru absenta prelungita de la serviciu din pricina arestarii preventive - decizia de inadmisibilitate in cauza Teodor Octavian Tripon impotriva Romaniei;


5. Costel GILCA -Daunele morale in practica Tribunalului Functiei Publice al Uniunii Europene;


6. Dem NEGULESCU-Restitutio - Analiza proiectului asupra contractului de munca;


7. Marian FLORESCU-Actualitatea in tehnica legislativa. Cazul Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.


Jurisprudenta europeana


1. Amadou Traore impotriva Comisiei Comunitatilor Europene (Tribunalul Functiei Publice, Camera a doua, hotararea din 13 noiembrie 2008, cauza F-90/07);


2. Andreas KalmA�r impotriva Oficiului European de Politie (Europol) (Tribunalul Functiei Publice, Camera a doua, hotararea din 26 mai 2011, cauza F-83/09);


3. Esalonarea platilor restante conforma CEDO;


4. Fotios Nanopoulos impotriva Comisiei Europene (Tribunalul Functiei Publice, Camera intai, hotararea din 11 mai 2010, cauza F-30/08);


5. J impotriva Comisiei Europene (Tribunalul Functiei Publice, Camera a treia, hotararea din 11 mai 2011, cauza F-53/09);


6. Libera circulatie a persoanelor. Articolul 39 CE. Resortisant al unui stat membru aflat in cautarea unui loc de munca in alt stat membru. Egalitate de tratament. Alocatii de somaj in favoarea tinerilor aflati in cautarea primului loc de munca . Acordare supusa conditiei de a fi urmat sase ani de studii in statul gazda (C.J.U.E., Hotararea Curtii, Camera a patra, din 25 octombrie 2012, cauza C-367/11);


7. Libera prestare a serviciilor. Restrictii . Legislatie fiscala. Obligatie a beneficiarului unei prestari de servicii, stabilit pe teritoriul national, de retinere la sursa a impozitului pe salarii care trebuie aplicat asupra remuneratiei datorate unui prestator de servicii cu sediul intr-un alt stat membru. Lipsa unei asemenea obligatii in ceea ce priveste un prestator de servicii cu sediul in acelasi stat membru (C.J.U.E., Hotararea Curtii, Camera intai, din 18 octombrie 2012, cauza C-498/10);


8. Marjorie Danielle Bernard impotriva Oficiului European de Politie (Europol) (Tribunalul Functiei Publice, Camera intai, hotararea din 7 iulie 2009, cauzele conexate F-99/07 si F-45/08) (Publicat in: RDS 8/2012);


9.Politica sociala . Directiva 1999/70/CE. Acordul-cadru cu privire la munca pe durata determinata, incheiat intre CES, UNICE si CEEP. Clauza 4. Contracte de munca pe durata determinata in sectorul public. Autoritate nationala in domeniul concurentei. Procedura de stabilizare. Recrutare de lucratori angajati pe durata determinata ca functionari de cariera fara concurs public. Stabilirea vechimii in munca . Neluarea in considerare a perioadelor de serviciu efectuate in cadrul unor contracte de munca pe durata determinata. Principiul nediscriminarii (C.J.U.E., Hotararea Curtii, Camera a sasea, din 18 octombrie 2012, cauzele conexate C-302/11-C-305/11);


10. Securitatea sociala a lucratorilor migranti. Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Articolele 13 si 14c. Legislatie aplicabila. Lucratori care desfasoara activitati independente. Regim de securitate sociala . Afiliere. Persoana care desfasoara o activitate salariata sau care nu desfasoara nicio activitate intr-un stat membru. Activitate independenta desfasurata in alt stat membru. Mandatar al unei societati. Resedinta in alt stat membru decat cel in care se afla sediul societatii. Administrare a societatii din statul de resedinta. Norma nationala care prevede o prezumtie irefragabila de exercitare a activitatii profesionale ca lucrator care desfasoara activitati independente in statul membru in care se afla sediul societatii. Afiliere obligatorie la regimul de securitate sociala al lucratorilor care desfasoara activitati independente din acest stat (C.J.U.E., Hotararea Curtii, Camera a patra, din 27 septembrie 2012, cauza C-137/11);


11.Trimitere preliminara. Directiva 98/59/CE. Protectia lucratorilor. Concedieri colective. Domeniu de aplicare. Inchiderea unei baze militare americane. Informarea si consultarea lucratorilor. Momentul la care ia nastere obligatia de consultare. Necompetenta Curtii (C.J.U.E., Hotararea Curtii, Camera a treia, din 18 octombrie 2012, cauza C-583/10);


Jurisprudenta romaneasca


1. Cerere de obligare la eliberarea adeverintei care sa cuprinda orele de noapte efectuate la o societate comerciala lichidata. Calitate procesuala pasiva (Curtea de Apel Cluj, sectia I civila, decizia nr. 131 din 16 ianuarie 2012);


2. Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Admisibilitate (Curtea de Apel Brasov, sectia civila, decizia nr. 549 din 16 martie 2012);


3. Daune morale. Munca in strainatate (Curtea de Apel Galati, sectia conflicte de munca, decizia nr. 937 din 18 aprilie 2012);


4. Decizie de sanctionare. Nulitate absoluta pentru neindeplinirea conditiiilor legale de forma (Curtea de Apel Brasov, sectia civila, decizia nr. 1281 din 27 iunie 2012);


5. Functionar public. Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu (Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1781 din 3 aprilie 2012);


6. Indemnizatie de somaj. Conditii (Curtea de Apel Galati, sectia conflicte de munca, decizia nr. 1233 din 29 mai 2012);


7. Pensie . Crestere punctaj grupa de munca (Curtea de Apel Alba Iulia, sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale, decizia nr. 110 din 16 ianuarie 2012);


8. Raspundere patrimoniala. Gestionar. Plata despagubiri (Curtea de Apel Constanta, sectia I civila, decizia nr. 123 din 13 februarie 2012);


9. Sanctiune disciplinara. Inlocuirea sanctiunii de catre instanta de judecata (Curtea de Apel Galati, sectia conflicte de munca, decizia nr. 1346 din 12 iunie 2012);


Jurisprudenta franceza
Citeşte mai multe despre:    Revista juridica    Aparitii editoriale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Conferinta UNBR: Probleme practice in aplicarea noilor Coduri penale
20 Nov 2014 | 1791

Biblioteca juridica online Hamangiu introduce abonamente cu acces nelimitat de la 10 EUR/luna
13 Jan 2014 | 2058

BibliotecaHamangiu.ro: Prima biblioteca juridica online din Romania
19 Jun 2013 | 2985

Noul Cod de procedura civila | O.U.G. nr. 4 din 30 ianuarie 2013 - Primele aparitii editoriale
06 Feb 2013 | 2981

A aparut: Drept civil. Drepturile reale principale de Corneliu Birsan
23 Jan 2013 | 2022

A aparut cartea Curs de drept civil. Drepturile reale principale de Gabriel Boroi
17 Jan 2013 | 1873