din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Ştiri juridice » Art. 453 CPP, referitor la unele cazuri de revizuire, a fost declarat neconstitutional

Art. 453 CPP, referitor la unele cazuri de revizuire, a fost declarat neconstitutional

  Publicat: 19 Jan 2017       1465 citiri       Sursa: Curtea Constitutionala  


Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Marti, 17.01.2017, Plenul Curtii Constitutionale, legal investit, a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. (3) si alin. (4) teza intai si art. 457 alin. (2) din Codul de procedura penala, cu urmatorul continut:

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

- Art. 453 alin. (3) si alin. (4) teza intai - "(3) Cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si f) pot fi invocate ca motive de revizuire numai in favoarea persoanei condamnate sau a celei fata de care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei ori amanarea aplicarii pedepsei. (4) Cazul prevazut la alin. (1) lit. a) constituie motiv de revizuire daca pe baza faptelor sau imprejurarilor noi se poate dovedi netemeinicia hotararii de condamnare, de renuntare la aplicarea pedepsei, de amanare a aplicarii pedepsei ori de incetare a procesului penal, [...]."


- Art. 457 alin. (2) - "Cererea de revizuire in defavoarea condamnatului, a celui achitat sau a celui fata de care s-a incetat procesul penal se poate face in termen de 3 luni, care curge: a) in cazurile prevazute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d), cand nu sunt constatate prin hotarare definitiva, de la data cand faptele sau imprejurarile au fost cunoscute de persoana care face cererea sau de la data cand aceasta a luat cunostinta de imprejurarile pentru care constatarea infractiunii nu se poate face printr-o hotarare penala, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data producerii acestora; b) in cazurile prevazute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d), daca sunt constatate prin hotarare definitiva, de la data cand hotararea a fost cunoscuta de persoana care face cererea, dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitive a hotararii penale; c) in cazul prevazut la art. 453 alin. (1) lit. e), de la data cand hotararile ce nu se conciliaza au fost cunoscute de persoana care face cererea ."


In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca:


- dispozitiile art. 453 alin. (3) din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale cu privire la cazul de revizuire prevazut la alin. (1) lit. a), adica in situatia in care "s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute la solutionarea cauzei si care dovedesc netemeinicia hotararii pronuntate in cauza";


- solutia legislativa cuprinsa in dispozitiile art. 453 alin. (4) teza intai din Codul de procedura penala, care exclude posibilitatea revizuirii hotararii de achitare pentru cazul prevazut la alin. (1) lit. a), adica in situatia in care "s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute la solutionarea cauzei si care dovedesc netemeinicia hotararii pronuntate in cauza", este neconstitutionala;


- solutia legislativa cuprinsa in dispozitiile art. 457 alin. (2) din Codul de procedura penala, care exclude cazul de revizuire prevazut la art. 453 alin. (1) lit. a), este neconstitutionala.


Curtea a constatat ca dispozitiile art. 453 alin.(3) din Codul de procedura penala cu privire la cazul de revizuire prevazut la alin. (1) lit. a), precum si dispozitiile art. 453 alin. (4) teza intai din Codul de procedura penala - cu privire la solutia legislativa care exclude posibilitatea revizuirii hotararii de achitare pentru cazul prevazut de art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura penala - sunt de natura sa infranga, in principal, egalitatea in drepturi intre cetateni in ceea ce priveste recunoasterea dreptului fundamental de acces liber la justitie.


De asemenea, ca si consecinta a constatarii neconstitutionalitatii acestor texte de lege, solutia legislativa cuprinsa in dispozitiile art. 457 alin. (2) din Codul de procedura penala, care exclude cazul de revizuire prevazut la art. 453 alin. (1) lit. a), este de natura a aduce atingere, in principal, egalitatii in drepturi intre cetateni in ceea ce priveste recunoasterea dreptului fundamental de acces liber la justitie, principii consacrate de prevederile art. 16 si ale art. 21 din Constitutie .


Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei de judecata care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia penala.


Argumentele retinute in motivarea solutiei pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Comunicatul de presa al Curtii Constitutionale poate fi consultat aici.
Citeşte mai multe despre:    revizuire in procesul penal    cazuri de revizuire neconstitutionalitate    CPP   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri