din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2120 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » CCR. Femeile care indeplinesc conditiile de pensionare pot solicita continuarea prestarii muncii pana la 65 de ani

CCR. Femeile care indeplinesc conditiile de pensionare pot solicita continuarea prestarii muncii pana la 65 de ani

  Publicat: 10 Nov 2018       1479 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim  


Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Prin Decizia nr. 387/2018 Curtea Constitutionala a Romaniei a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza intai din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicata de Luminita-Catalina Ciobotaru in Dosarul nr. 42.072/3/2015 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale

Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

si a constatat ca acestea sunt constitutionale in masura in care sintagma "conditii de varsta standard" nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executarii contractului individual de munca, in conditii identice cu barbatul, respectiv pana la implinirea varstei de 65 de ani.


Pentru a pronunta aceasta solutie, Curtea a avut in vedere, in esenta, urmatoarele:


"36. ... Curtea apreciaza ca incetarea raportului de munca al femeii la o varsta mai redusa decat a barbatului poate si trebuie sa ramana o optiune a acesteia, in contextul social actual. Transformarea acestui beneficiu legal intr-o consecinta asupra incetarii contractului individual de munca ce decurge ope legis dobandeste valente neconstitutionale, in masura in care ignora vointa femeii de a fi supusa unui tratament egal cu cel aplicabil barbatilor.


Astfel, dispozitiile art. 56 alin. (1) lit. c) teza intai din Legea nr. 53/2003 sunt constitutionale numai in masura in care, la implinirea varstei legale de pensionare, dau dreptul femeii sa opteze fie pentru deschiderea dreptului la pensie si incetarea contractului individual de munca in curs, fie pentru continuarea acestui contract, pana la implinirea varstei legale de pensionare prevazute pentru barbati, la acea data .


In prima ipoteza, cand opteaza pentru deschiderea dreptului la pensie, contractul individual de munca in curs inceteaza de drept, iar dreptul la munca va putea fi exercitat numai dupa incheierea unui nou contract, daca angajatorul consimte in acest sens.


Din contra, in masura in care salariata opteaza pentru continuarea raportului de munca, pana la implinirea varstei de pensionare prevazute de lege pentru barbati, exercitiul dreptului la munca nu este conditionat de incheierea unui nou contract si de vointa angajatorului, dar dreptul la pensie nu va putea fi solicitat simultan.


Curtea a observat ca, potrivit dispozitiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei, dar ca, atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5 la aceasta lege.


De asemenea, Curtea a retinut ca, potrivit anexei amintite, in urma cresterii esalonate, varsta de pensionare a barbatilor a atins, incepand cu ianuarie 2015, plafonul de 65 de ani, insa varsta de pensionare a femeii va creste pana la atingerea plafonului de 63 de ani, in luna ianuarie 2030. In conditiile in care legiuitorul va intelege sa modifice varstele de pensionare, aceste considerente isi pastreaza valabilitatea, urmand a fi avute in vedere dispozitiile in vigoare la data implinirii varstei de pensionare de catre salariata.


37. Curtea considera ca aceasta interpretare este in sensul reglementarilor europene, asa cum reiese din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Astfel, Curtea retine ca, potrivit art. 14 alin. (1) lit. c) din Directiva 2006/54/CE, "se interzice orice discriminare directa sau indirecta pe criteriul sexului in sectoarele public sau privat, inclusiv organismele publice, in ceea ce priveste: [....] c) conditiile de incadrare in munca si de munca, inclusiv conditiile de concediere, precum si remuneratia, astfel cum este prevazut la articolul 141 din tratat." Asa cum s-a retinut si mai sus, o reglementare asemanatoare s-a regasit si in Directiva 76/207/CEE. Prin Hotararea din 26 februarie 1986, pronuntata in Cauza M. H. Marshall impotriva Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching), paragraful 38, Hotararea din 18 noiembrie 2010, pronuntata in Cauza Pensionsversicherungsanstalt impotriva Christine Kleist, paragraful 28, si Ordonanta din 7 februarie 2018, pronuntata de Curtea de la Luxembourg in cauzele conexate Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera impotriva Fondazione Teatro dell`Opera di Roma, si Fondazione Teatro dell`Opera di Roma impotriva Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Luca Troiano, Mauro Murri (C-142/17), si Catia Passeri impotriva Fondazione Teatro dell`Opera di Roma (C-143/17) paragraful 28, instanta europeana a statuat ca o politica generala de concediere care presupune concedierea unei salariate doar pentru motivul ca a atins sau a depasit varsta de la care aceasta are dreptul la pensie pentru limita de varsta, care, potrivit legislatiei nationale este diferita pentru barbati si pentru femei, constituie discriminare pe criterii de sex, interzisa de prevederile directivelor amintite.


38. Pronuntandu-se in acest sens, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a avut in vedere reglementari nationale comparabile cu cele analizate de Curtea Constitutionala in prezenta cauza. Astfel, spre exemplu, in hotararea pronuntata in Cauza Pensionsversicherungsanstalt impotriva Christine Kleist, instanta europeana a avut in vedere compatibilitatea reglementarilor nationale din Austria referitoare la stabilirea unor varste diferite de pensionare pentru femei in raport cu barbatii, respectiv la posibilitatea persoanelor de a fi concediate atunci cand au dobandit dreptul la pensie pentru limita de varsta.


39. Chiar daca in spetele adresate Curtii de Justitie a Uniunii Europene incetarea raportului de munca era rezultatul concedierii si nu opera de drept, aceasta era fundamentata pe reglementarile legale nationale si nu reprezenta un simplu act discretionar al angajatorului, astfel ca, in opinia Curtii Constitutionale, considerentele retinute de instanta europeana sunt aplicabile, mutatis mutandis, si in ceea ce priveste dispozitiile supuse controlului de constitutionalitate in prezenta cauza."Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe, Colaborator ``MCP Cabinet Avocati``
Citeşte mai multe despre:    Prelungirea activitatii de catre femei la varsta de pensionare    continuarea activitatii in munca de catre femei pana la 65 de ani    incetarea de drept a contractului de munca    munca prestata de femei pana la varsta de 65 de ani    femeile pot munci pana la 65 de ani    femeile nu pot fi concediate de drept inainte de 65 de ani    decizia CCR 387/2018    femeile care indeplinesc conditiile de pensionare pot solicita continuarea prestarii muncii pana la 65 de ani

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri