din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1806 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Mircea Geoana sesizat la ANI pentru fals in declaratii

Mircea Geoana sesizat la ANI pentru fals in declaratii

  Publicat: 29 Jan 2010       2921 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Agentia Nationala de Integritate, in baza prevederilor Legii nr. 144/2007, republicata, a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in vederea efectuarii de cercetari cu privire la savarsirea de catre domnul senator GEOANA MIRCEA DAN, Presedintele Senatului Romaniei, a infractiunii de fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292 din Codul Penal.

Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Denumire data monedei unice europene.
Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Document bancar eliberat clientilor, in care sunt evidentiate toate operatiunile de incasari si plati efectuate intr-o anumita perioada,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Document bancar eliberat clientilor, in care sunt evidentiate toate operatiunile de incasari si plati efectuate intr-o anumita perioada,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
Geoana Mircea Dan - membru al Parlamentului Romaniei.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

Agentia Nationala de Integritate, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, s-a sesizat din oficiu, in urma publicarii mai multor articole de presa care semnalau posibila nerespectare de catre domnul GEOANA MIRCEA DAN, in calitate de senator in Parlamentul Romaniei, a dispozitiilor legale, referitoare la completarea si depunerea declaratiilor de avere.


Domnul GEOANA MIRCEA DAN este, incepand cu data de 30.11.2008, parlamentar ales in colegiul uninominal 5 din Circumscriptia electorala nr. 17 Dolj. Cel de-al doilea mandat consecutiv de senator al domnului GEOANA MIRCEA DAN a fost validat prin Hotararea Senatului Romaniei nr. 68/2008, la data de 19 decembrie 2008. Domnul GEOANA MIRCEA DAN detine in prezent si functia de Presedinte al Biroului Permanent al Senatului Romaniei.


Cercetarile Agentiei Nationale de Integritate au fost extinse si fata de doamna GEOANA MIHAELA, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averilor demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare (a��daca persoana a carei avere este supusa controlului este casatorita, controlul se extinde si asupra averii si veniturilor dobandite de celalalt sota��).


In conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicata, senatorii reprezinta una dintre categoriile de persoane care au obligatia declararii averii si a intereselor.


Legea nr. 144/2007, republicata prevede ca a��declaratia de avere se face in scris, pe proprie raspundere si cuprinde bunurile proprii, comune si cele detinute in indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati in intretinerea��.


Avand in vedere reglementarile legislative si intrucat, in urma verificarii prealabile, efectuate in temeiul Legii nr. 144/2007, republicata, au rezultat o serie de neconcordante, la data de 01.07.2009 procedura de instiintare a fost indeplinita in baza mandatului postal (cu confirmare de primire), domnul GEOANA MIRCEA DAN fiind informat cu privire la declansarea procedurii de verificare, respectiv asupra drepturilor sale de a lua cunostinta de actele si lucrarile dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat si de a prezenta orice elemente justificative pe care le considera necesare.


La data de 16.07.2009, Agentia Nationala de Integritate a fost informata cu privire la faptul ca domnul GEOANA MIRCEA DAN, facand uz de drepturile sale legale, a imputernicit o societate profesionala de avocatura sa ii reprezinte interesele, sa ia cunostinta de toate actele si lucrarile de verificare, precum si sa intermedieze comunicarile aferente.


In urma verificarilor efectuate si a analizarii informatiilor si documentelor primite de la Senatul Romaniei, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanei, Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1, Primaria Sectorului 1 a�� Directia de Taxe si Impozite, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a�� Directia Generala de Reglementare si Recuperare a Creantelor , S.C. Biroul de Credite S.A., Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si Oficiul National al Registrului Comertului, au rezultat urmatoarele:


1. domnul GEOANA MIRCEA DAN nu detine si nu a detinut calitatea de asociat/administrator in nicio societate comerciala inregistrata la Registrul Comertului;


2. doamna GEOANA MIHAELA detine, incepand cu data de 15.03.2005, calitatea de asociat in cadrul S.C. LA MAISON CONSULTING S.R.L., cu o cota de participare de 30% si S.C. TOPCONT INVEST S.R.L., avand, in prezent, o cota de participare de 80%;


3. domnul GEOANA MIRCEA DAN detine un cont la a��Banca Comerciala Romanaa��, Sucursala IZVOR, precum si un cont la a��Banc Posta�� S.A.;


4. doamna GEOANA MIHAELA detine conturi la a��HVB Bank Romaniaa�� S.A., a��Unicredit Tiriac Banka��, Sucursala IZVOR, Bucuresti, a��BRD Groupe Societe Generalea�� S.A. Bucuresti, a��CEC Banka�� S.A. si la a��Banc Posta�� S.A., Sucursala FLOREASCA;


5. domnul GEOANA MIRCEA DAN a realizat, incepand cu anul 2004, venituri nete, dupa cum urmeaza:


- in anul 2004 - din salarii 4.742.319 LEI (ROL), de la angajator a��Senatul Romanieia�� si venituri din salarii 346.623.272 LEI (ROL), de la angajator a��Ministerul Afecerilor Externea��;


- in anul 2005 - venituri din salarii 48.096 LEI (RON), de la angajator a��Senatul Romanieia��;


- in anul 2008 - venituri din salarii 73.488 LEI, de la angajator a��Senatul Romanieia��;


- pentru anii 2006, 2007 si 2009, domnul GEOANA MIRCEA DAN nu figureaza cu venituri declarate si inregistrate;


6. doamna GEOANA MIHAELA a realizat, incepand cu anul 2004, urmatoarele venituri nete:


- in anul 2004 - venituri din salarii 42.143.700 LEI (ROL), de la angajator a��Institutul de Administratie Publica si a Afacerilor din Bucurestia�� si, din drept de proprietate intelectuala, suma bruta de 118.458.376 LEI de la a��Castel Filma�� S.R.L.;


- in anul 2005 - venituri din salarii 415 LEI (RON), de la angajator a��Institutul de Administratie Publica si a Afacerilor din Bucurestia��;


- in anul 2006 - venituri din salarii 15.885 LEI, de la angajator a��Renastereaa�� S.R.L.;


- in anul 2007 - venituri din salarii 27.300 LEI, de la angajator a��Renastereaa�� S.R.L., venituri din drept de proprietate intelectuala, suma bruta 1.899 LEI, de la a��Castel Filma�� S.R.L. si venituri din dividende, in suma de 190.400 LEI, de la platitorul a��Topcont Investa�� S.R.L.;


- in anul 2008 - venituri din salarii 28.872 LEI, de la angajator a��Renastereaa�� S.R.L.;


- pentru anul 2009, doamna GEOANA MIHAELA nu figureaza cu venituri declarate si inregistrate.


7. domnul GEOANA MIRCEA DAN a mentionat in declaratia de avere aferenta anului fiscal 2007 (datata 16.06.2008) ca sotia sa, doamna GEOANA MIHAELA a incasat dividende de la a��Topcont Investa�� S.R.L., in cuantum de 100.000 RON. Rezulta, astfel, o diferenta de 90.400 LEI, pe care domnul GEOANA MIRCEA DAN nu a mentionat-o in declaratia de avere, desi avea aceasta obligatie legala;


8. doamna GEOANA MIHAELA a figurat inscrisa in cartea funciara cu o cota indiviza de 70% din 17 loturi de teren scoase din circuitul agricol, situate in intravilanul Municipiului Bucuresti, sector 1, si cu imobilul situat in Bucuresti, Str. Uruguay, sector 1:


- cota de 70% din cele 17 loturi de teren, situate in intravilanul Municipiului Bucuresti, sector 1, in suprafata totala de 9.955,55 mp, a fost dobandita de catre doamna GEOANA MIHAELA la data de 22.09.2005, conform contractului de vanzare-cumparare, de la BARBA Octavian Vasile si BARBA Elena Nicoleta;


- pretul convenit al vanzarii a fost de 48.300 EURO, a fost achitat integral la data de 22.09.2005, data autentificarii contractului;


- terenul a fost achizitionat cu un pret mult subevaluat fata de pretul real practicat pe piata imobiliara pe parcursul anului 2005 (anul realizarii tranzactiei);


- calculand valoarea reala a parcelelor de teren achizitionate de catre doamna GEOANA MIHAELA, raportat la valoarea orientativa de 100 EURO/mp, aplicabila unei zone a��relativ apropiatea��, rezulta suma de 696.888 EURO, valoare mai mare de aproximativ 14 ori decat suma platita pentru achizitionarea cotei de 70% din 9.955,55 mp (6.968,88 mp);


- la data de 17.01.2006, doamna GEOANA MIHAELA a reintrat in posesia pretului platit (48.300 EURO), iar domnul Barba Octavian Vasile, in posesia cotei de 70% din cele 17 loturi de teren intravilan, ca urmare a rezolutiunii contractului de vanzare-cumparare prin conventie autentificata intre cele doua parti. Acest teren nu a fost inscris in declaratiile de avere completate si depuse de catre domnul GEOANA MIRCEA DAN;


9. suma de 48.300 EURO constituie venit realizat pe parcursul anului 2006, insa aceasta nu a fost inscrisa de domnul GEOANA MIRCEA DAN in declaratia de avere datata 26.12.2006, completata si depusa in calitate de senator.


Reprezentantul legal al domnului GEOANA MIRCEA DAN a depus la dosarul cauzei, la data de 25.08.2009, un set de documente (antecontract de vanzare-cumparare incheiat intre a��S.C. Cefin Real Estate Residencea�� S.R.L., in calitate de promitent-vanzator, si doamna GEOANA MIHAELA, in calitate de promitent-cumparator, datat 21.11.2005, avand ca obiect un apartament intr-un imobil ce urmeaza a fi construit in Bucuresti; un extras de cont pentru perioada 20 martie 2006 a�� 03 noiembrie 2008, eliberat de a��Bancposta�� S.A.; o copie a unei adeverinte eliberate de a��BRD Groupe Societe Generalea�� doamnei GEOANA MIHAELA si un extras de cont eliberat de a��Bancposta�� S.A., Sucursala TITAN, care nu prezinta stampila unitatii bancare sau semnatura reprezentantului acesteia), in scopul clarificarii unora dintre aspectele care fac obiectul dosarului de investigatie.


In urma analizarii documentelor depuse, s-a constatat ca antecontractul de vanzare-cumparare incheiat de a��Cefin Real Estate Residencea�� S.R.L. si doamna GEOANA MIHAELA (in calitate de promitent-cumparator, cat si in calitate de reprezentant al promitentului-vanzator), in vederea achizitionarii unui apartament si a doua locuri de parcare, in valoare de 733.000 EURO, nu contine o incheiere notariala de autentificare sau o data certa, putand fi redactat si antedatat oricand.


Deoarece in proportie de 100% off-shore-ul luxemburghez a��6A Investmenta�� S.A. detine partile sociale ale S.C. a��Cefin Real Estate Residencea�� S.R.L., nu au putut fi obtinute mai multe informatii, urmand ca organele de urmarire penala sa efectueze verificari.


Avand in vedere cele prezentate, s-a constatat faptul ca, desi avea obligatia legala, domnul senator GEOANA MIRCEA DAN nu a mentionat sau a mentionat eronat in declaratiile de avere completate si depuse in 2006 si 2008 veniturile, a��bunurile proprii, comune si cele detinute in indiviziunea�� detinute sau realizate impreuna cu familia sa.


Deoarece aspectele prezentate constituie indicii temeinice privind savarsirea de catre domnul GEOANA MIRCEA DAN a infractiunii de fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292, Cod Penal, asupra careia doar organele judiciare au competenta de a se pronunta, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.


Activitatea de verificare a averii dobandite in perioada exercitarii mandatelor sau a indeplinirii functiilor ori demnitatilor publice, dupa caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor este supusa controlului judecatoresc. Agentia isi exercita atributiile cu respectarea principiilor legalitatii, impartialitatii, independentei, celeritatii, dreptului la aparare si bunei administrari.


Verificarile au fost suspendate pana la solutionarea cauzei de catre organele judiciare.Citeşte mai multe despre:    Mircea Geoana    Legea 144/2007    ANI    Fals in declaratii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

3 primari si un consilier local declarati incompatibili de ANI
23 Jul 2013 | 1578

Scrisoarea presedintelui Romaniei, Traian Basescu, adresata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei
20 Oct 2011 | 1642

Consiliul Concurentei va invita sa participati la conferinta �Concurenta in sectoare cheie ale economiei romanesti�
18 Oct 2011 | 8698

Intalnirea Ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, cu Secretarul General al Consiliului Europei
23 Feb 2011 | 1720

Curtea Constitutionala a Romaniei a decis Legea Educatiei este constitutionala
04 Jan 2011 | 2160

CCR. Legea educatiei este neconstitutionala si va intoarce la Senat
03 Nov 2010 | 1904Jurisprudenţă

Functionar public. Conflict de interese. Elemente constitutive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 160/A din 5 iunie 2014

Anularea procesului-verbal de contraventie
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 708 din data 23.03.2010