din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3808 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » MJLC a lansat in dezbatere publica mai multe proiecte de lege in vederea asigurarii intrarii in vigoare a Codurilor de Procedura Civila si Penala

MJLC a lansat in dezbatere publica mai multe proiecte de lege in vederea asigurarii intrarii in vigoare a Codurilor de Procedura Civila si Penala

  Publicat: 20 May 2011       1863 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


In temeiul dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Justitiei a supus dezbaterii publice vineri, 20 mai 2011, urmatoarele proiecte de lege:

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Castigul material,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

- Proiectul de Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedura Civila


Proiectul de Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilaare ca obiect de reglementare masuri de ordin legislativ vizand, in esenta, corelarea, modificarea, completarea si/ sau abrogarea dispozitiilor reglementarilor speciale cu incidenta in materia dreptului procesual-civil, dar si in domenii conexe.

Punerea in aplicare a noului Cod de Procedura Civila, lege fundamentala ce reglementeaza ansamblul raporturilor de drept procesual civil, a implicat o activitate legislativa elaborata, ale carei principale directii sunt:

- instituirea dispozitiilor tranzitorii si de punere in aplicare care sa realizeze trecerea de la vechea la noua reglementare;

- asigurarea compatibilitatii noului Cod de Procedura Civila cu celelalte legi in vigoare;

- corelarea dispozitiilor noului Cod de Procedura Civila.- Proiectul de Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala

Proiectul de Lege pentru punerea in aplicare a Codului de Procedura Penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual-penale cuprinde principalele directii de reglementare:

- stabilirea de reguli procedurale pentru rezolvarea situatiilor tranzitorii generate de intrarea in vigoare a noului Cod de Procedura Penala, in raport de stadiul in care se afla procesul penal sau diferite proceduri penale la momentul intrarii in vigoare a noului Cod;

- dispozitii privind abrogarea unor texte din legislatia speciala, ca urmare a cuprinderii acestora in noul Cod de Procedura Penala, pentru evitarea paralelismelor procedurale, precum si dispozitii de modificare a unor texte din legislatia speciala, in vederea corelarii cu dispozitiile noului Cod de Procedura Penala;

- dispozitii legate de modificarea si completarea unor texte din Codul de Procedura Penala.
- Proiectul de Lege privind executarea pedepselor si a masurilor educative privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Adoptarea noului Cod Penal si a noului Cod de Procedura Penala, legi ce introduc in sistemul penal roman schimbari cu privire la sanctiunile si masurile privative de libertate, in special referitoare la minori, aplicabile in cursul procesului penal, impunea o reconfigurare a cadrului general privind executarea pedepselor.

Cadrul legislativ existent in materie, reprezentat de dispozitiile din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor si masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, nu mai poate fi considerat ca fiind adecvat noilor reglementari cuprinse in noile Coduri.

Proiectul de lege completeaza in mod firescprevederile substantiale si procesual penale privind pedepsele si masurile privative de libertate cuprinse in noul Cod Penal si noul Cod de Procedura Penala, aratand modul in care acestea sunt aduse la indeplinire astfel incat finalitatea acestora, si anume resocializarea persoanei majore condamnate, dezvoltarea fireasca si armonioasa fizica si psihica a minorului sau a tanarului condamnat, prevenirea savarsirii de noi infractiuni si asigurarea bunei desfasurari a procesului penal prin impiedicarea sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmarirea penala sau de la judecata, sa beneficieze de cat mai multe mijloace de realizare.- Proiectul de Lege privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate


Adoptarea Noului Cod Penal si a Noului Cod de Procedura Penala, legi ce introduc in sistemul penal roman schimbari de substanta cu privire la sanctiunile si masurile neprivative de libertate aplicabile in cursul procesului penal, impunea o reconfigurare a cadrului general privind executarea acestora. In conditiile in care noile Coduri in materie penala extind si mai mult sfera sanctiunilor si masurilor comunitare (consacrand amanarea aplicarii pedepsei, munca in folosul comunitatii, extinzand domeniul masurilor educative neprivative de libertate etc.) o reglementare cadru a executarii pedepselor si masurilor neprivative de libertate, distincta de cea referitoare la executarea in regim privativ de libertate, s-a afirmat ca o necesitate legislativa.
- Proiectul de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Acest proiect de lege regandeste intregul sistem de probatiune, atat din punct de vedere organizational, cat si din punct de vedere functional si este elaborat avand la baza prevederile din noile Coduri in materie penala. Proiectul urmareste reformarea sistemului de probatiune prin internalizarea valorilor, principiilor, abordarilor si conceptelor moderne promovate prin recomandari si alte instrumente specifice elaborate la nivel european in domeniul probatiunii, dar, in acelasi timp, este articulat pe experienta practica acumulata in activitatea de probatiune pana in prezent.


Citeşte mai multe despre:    Legea 134/2010    Codul de procedura civila    Legea 134/2010    Codul de procedura penala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

ICCJ (RIL): Termenul de preaviz incepe sa curga din ziua urmatoare comunicarii notificarii de preaviz si se implineste in ultima zi a termenului
20 May 2024 | 213

ICCJ: Termenul din Legea 50/1991 stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei este unul de recomandare
01 Jul 2021 | 1872

ICCJ: Actele procedurale depuse prin fax sau email dupa terminarea programului instantei sunt depuse in termen
24 Jun 2020 | 2933

ICCJ: Hotararea pronuntata in prima instanta in procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative se ataca cu recurs
25 May 2020 | 1380

ICCJ: Despagubirea stabilita in procedura prevazuta de Legea nr. 255/2010, prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu este compatibila cu acordarea de daune moratorii
03 Mar 2020 | 1052

ICCJ: Instrainarea dreptului la despagubire unor terte persoane. Dreptul la masuri reparatorii in echivalent revine al instrainatorului
03 Mar 2020 | 1159Articole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Drept procesual civil. Efectul devolutiv al apelului reglementat de Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 342/1.07.2020

Actiune in raspundere patrimoniala; calculul duratei efective a concediului de odihna anual; cuantumul sumei de restituit in ipoteza incetarii contractului de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 63/16.02.2021

Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020