din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3300 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Legi promulgate de Traian Basescu in data de 3 iunie 2011

Legi promulgate de Traian Basescu in data de 3 iunie 2011

  Publicat: 04 Jun 2011       2431 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a semnat vineri, 03 iunie 2011, urmatoarele decrete:

Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Tip de garantie speciala a executarii obligatiilor. Angajamentul pe care o alta persoana decat debitorul si-l asuma fata de creditor de a executa obligatia in ipoteza in care debitorul principal nu o va executa el insusi.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul rom�n in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)
Reprezinta membrii organizati ai colectivitatii locale, formele de asociere a acestora, institutiile administratiei publice locale,
Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul rom�n in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.

Legi promulgate:


- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

- Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala;

- Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevazute la art.42 alin.(3) lit. h) din Legea imbunatatirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes national, judetean si local;

- Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3/2011 privind masuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.126/2010 pentru modificarea alin.(2) si (4) ale art.6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. si "Electrica Oltenia"- S.A;

- Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiul Economic European;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.120/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.131/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar;

- Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval;

- Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti, la 9 septembrie 2010, aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 24 septembrie 2010 si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisa de autoritatile romane, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnata de autoritatile romane la data de 8 septembrie 2009 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009;

- Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului incheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma, la 27 iulie 2010, dintre Romania si Republica San Marino de modificare a Conventiei dintre Romania si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la San Marino la 23 mai 2007;

- Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 si 2 martie 2010 la Bucuresti si la 3 februarie 2010 la Washington, dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006 si pentru modificarea Legii nr.124/2007 privind ratificarea acestui Acord;

- Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului pentru infiintarea Academiei Internationale Anticoruptie ca organizatie internationala, semnat de Romania la Viena, la 2 septembrie 2010;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor;

- Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local;

- Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale;

- Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reconstituirea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar -fiscale;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.114/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative;

- Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea majorarii capitalului detinut de Romania la Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre.Citeşte mai multe despre:    Traian Basescu    Promulgare legi    OUG 20/2007    OUG 93/2008    OUG 69/2010    OUG 126/2010    OUG 88/1997    Privatizare    OUG 4/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Legi promulgate in data de 1 iulie 2021
01 Jul 2021 | 1373

Legi promulgate in data de 11 iunie 2021
13 Jun 2021 | 1145

Legi promulgate in data de 26 martie 2021
27 Mar 2021 | 1419

Legi promulgate in data de 12 martie 2021
15 Mar 2021 | 1351

Legi promulgate in data de 05 noiembrie 2020
06 Nov 2020 | 2024

Legi promulgate in data de 18 august 2020
19 Aug 2020 | 1708Articole Juridice

Contracte comerciale: Noi reglementari privind executarea creantelor
Sursa: Avocatnet.ro