Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Proceduri si Acte necesare pentru ... » Acte necesare pentru emiterea hotararii de autorizare ca mediator

Acte necesare pentru emiterea hotararii de autorizare ca mediator

  Publicat: 19 Oct 2012       8459 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Proceduri si Acte necesare pentru ...  


Acte necesare pentru emiterea hotararii de autorizare, a autorizatiei de functionare si a legitimatiei de mediator in vederea desfasurarii activitatii de mediere

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem de organizare
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.

Cerere de autorizare - original, conform modelului din Anexa nr. 2 a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere [descarca].


Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
1) Act de identitate - copie .
2) Certificat de nastere - copie .
3) Certificat de casatorie - copie (daca este cazul).
4) Diploma de licenta/titlu de studii insotit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - copie legalizata.
5) Documente care atesta pregatirea ca mediator - copie, dupa caz, astfel:
- Certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obtinut in conditiile Legii, emis de Consiliu sau Adeverinta de examen emisa de Consiliu; sau
- Dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master in domeniul medierii, acreditat conform Legii si avizat de Consiliul de Mediere; sau
- Hotararea Consiliului privind echivalarea pregatirii ca mediator in cazul persoanelor care se incadreaza in prevederile art.8 si art.72 din Legea nr.192/2006, modificata si completata.
6) Adeverinta medicala cu mentiunea ``Apt pentru profesia de mediator``, eliberata de medicul de medicina muncii sau, dupa caz, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cu mentiunea ``Clinic Sanatos`` in termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de Mediere - original.
7) Cazier judiciar in termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de Mediere, pentru cetatenii romani, sau declaratie notariala pe proprie raspundere, pentru cetatenii straini- original.
8) Dovada vechimii in munca - copie .
9) Dovada achitarii taxei de autorizare de 880 RON si de 20 RON, reprezentand contravaloarea legitimatiei de mediator, in contul Consiliului de Mediere - RO62 BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon, sau direct la casieria Consiliului.Nota: Potrivit prevederilor Hotararii Consiliului de Mediere nr. 197 / 25.02.2012 absolventii cursurilor de formare ca mediatori care depun cererea de autorizare in termen de 3 luni de la data promovarii examenului cursului de formare ca mediator, beneficiaza de o reducere a taxei de autorizare de 10%.


10) Actele de infiintare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasa - in doua exemplare originale.


Nota: Potrivit prevederilor Art. 34, alin (2) din ROF, actul de infiintare a Biroului de Mediatori Asociati, trebuie sa contina si un ``acord de asociere`` , incheiat intre mediatorii asociati.
11) Dovada spatiului pentru sediul profesional, care poate fi: contract de comodat, contract de inchiriere sau subinchiriere, etc. - copie .
12) 2 fotografii tip buletin pentru legitimatie, prinse la dosar.

Citeşte mai multe despre:    Mediere    Mediator    Legea 192/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Un pasager aerian care a primit o compensatie pentru anularea unui zbor si care a acceptat sa calatoreasca cu un alt zbor are dreptul la o compensatie ca urmare a intarzierii zborului de redirectionare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Neafectarea venitului lunar de catre clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019