din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2121 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal » Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali

  Publicat: 12 Aug 2021       1852 citiri       Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP        Secţiunea: GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Autoritatea nationala de supraveghere a fost sesizata referitor la obligatia politistilor locali din cadrul unei structuri de a purta asupra lor camere de inregistrare audio-video, avand incorporata si functia de GPS (Global Positioning System), pornite pe intreaga durata a desfasurarii activitatii.


Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

In cadrul investigatiei desfasurate de catre Autoritatea nationala de supraveghere, operatorul a declarat ca scopul utilizarii sistemelor de supraveghere audio a�� video este protectia politistilor locali impotriva faptelor de ultraj si a acuzatiilor indreptate impotriva acestora cu privire la modul de exercitare a atributiilor de serviciu, de protectie a persoanelor ce fac obiectul interventiilor si actiunilor acestora si de descurajare a savarsirii unor fapte ilegale, ca urmare a constientizarii faptului ca interventiile si actiunile politistilor locali sunt inregistrate. Totodata, s-a mentionat ca sistemul audio-video portabil este prevazut cu GPS (Global Positioning System), inactiv din fabricatie.


La data efectuarii investigatiei, operatorul nu a putut face dovada respectarii privind legalitatea prelucrarii efectuate prin intermediul sistemului audio-video portabil de tip ``Body-Worn Camera``, in contextul obligativitatii impuse politistilor locali, de a purta asupra lor, in timpul programului de lucru, mijloace de supraveghere audio - video, precum si faptul ca temeiurile legale invocate nu contin dispozitii care sa reglementeze utilizarea unor astfel de sisteme, in general, si nici utilizarea sistemelor audio-video portabile in activitatea politistilor locali.


Autoritatea publica a fost sanctionata contraventional cu avertisment, in temeiul art. 58 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/679, raportat la art. 14 alin. (11) si art. 15 alin. (1) din Legea nr. 102/2005, precum si in temeiul art. 12-14 din Legea nr. 190/2018, coroborate cu art. 7 din O.G. nr. 2/2001, intrucat personalul propriu, aflat in exercitarea misiunilor si activitatilor specifice, a prelucrat date cu caracter personal prin utilizarea sistemului audio-video portabil de tip ``Body-Worn Camera`` (care prelucreaza imaginea si vocea), fara sa existe o obligatie legala a operatorului si fara indeplinirea vreunei alte conditii prevazute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, desi potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679, operatorul avea obligatia de a prelucra datele in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata.


Sanctiunea avertismentului a fost insotita de aplicarea unei masuri corective, prin planul de remediere, potrivit dispozitiilor art. 12- 14 din Legea nr. 190/2018. Astfel, in sarcina operatorului s-a dispus asigurarea conformitatii operatiunilor de prelucrare, efectuate prin utilizarea sistemelor audio-video portabile de tip ``Body-Worn Camera``, cu dispozitiile art. 5 si art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.


Totodata, Autoritatea nationala de supraveghere a dispus, prin Decizie, incetarea oricarei operatiuni sau set de operatiuni de prelucrare de date cu caracter personal efectuata prin intermediul sistemelor audio-video portabile si steargerea sistemului de evidenta a datelor cu caracter personal constituit ca urmare a utilizarii unor astfel de sisteme.


2. Ca urmare a unei sesizari cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal referitor la obligatia politistilor locali din cadrul unei structuri de politie locala de a purta asupra lor, in timpul programului de lucru, camere de inregistrare audio - video, Autoritatea nationala de supraveghere a constatat ca, operatorul investigat prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul unor mijloace de supraveghere audio - video portabile, de tip ``BADGE", utilizate de catre personal in misiuni si activitati derulate pe teren, in contextul in care politistilor locali le-a fost stabilita ierarhic obligatia de a purta asupra lor, in timpul programului de lucru aceste mijloace de supraveghere audio a�� video.


In cadrul investigatiei desfasurate, operatorul a declarat ca scopul prelucrarii il reprezinta indeplinirea obligatiilor legale ce-i revin in vederea indeplinirii sarcinilor care servesc intereselor publice si care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care aceasta institutie este investita, fiind reglementate modalitatile de utilizare a mijloacelor de supraveghere video de acest tip in misiuni si activitati, in teren, in spatii deschise, pentru documentarea/imortalizarea pe suport electronic a faptelor care constituie contraventii sau infractiuni precum si pentru inregistrarea pe suport electronic a cazurilor de ultraj.


Operatorul a indicat drept temei legal Regulamentul (UE) 2016/679 si legislatia nationala de transpunere a Directivei (UE) 216/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente, in scopul prevenirii, depistarii, investigarii penale a infractiunilor, sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-Cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 119/04.05.2016, in vederea prevenirii si combaterii savarsirii infractiunilor, supravegherea traficului rutier si constatarea incalcarii regulilor de circulatie rutiera, indeplinirea unor masuri de interes public, exercitarea prerogativelor de autoritate publica sau realizarea unui interes legitim, precum si reglementarile interne.


Totodata, operatorul mai precizeaza ca obiectivele camerelor de inregistrare audio-video sunt orientate catre persoanele care savarsesc acte antisociale ori catre persoanele aflate in dificultate si care necesita acordarea ajutorului de urgenta; mijloacele de supraveghere implementate permit inregistrarea audio-video si marirea sau micsorarea imaginilor dupa finalizarea operatiunilor de descarcare, nefiind posibila alterarea imaginilor si sunetelor captate in scopul falsificarii acestora, iar informarea prealabila a contravenientului/contravenientilor/persoanelor aflate in dificultate, cu privire la faptul ca intreaga procedura actionala este supusa inregistrarii audio-video, este realizata de politistii locali aflati in exercitarea atributiilor de serviciu; stocarea imaginilor se realizeaza pe echipamente de stocare protejate si nu pot fi accesate decat de pe echipamente dedicate, destinatarii datelor sunt conducatorul institutiei, persoanele abilitate in efectuarea activitatii de control si alte structuri la solicitare.


Din investigatia efectuata in acest caz, s-a constatat ca nu exista dispozitii legale care sa reglementeze utilizarea unor sisteme de supraveghere audio a�� video portabile in activitatea politistilor locali.


Ca atare, s-a constatat ca prelucrarea datelor cu caracter personal (imagine, voce) s-a efectuat fara indeplinirea conditiilor de legalitate a prelucrarii, asa cum sunt prevazute in art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. Precizam ca, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679, operatorul avea obligatia de a prelucra datele in mod legal, echitabil si transparent fata de persoanele vizate.


Autoritatea nationala de supraveghere a sanctionat operatorul cu avertisment, insotit de masura inclusa in planul de remediere, de a asigura conformitatea operatiunilor de prelucrare efectuate prin utilizarea sistemelor audio-video portabile cu dispozitiile art. 5 si art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.


Urmare a constatarilor prin procesul-verbal de constatare/sanctionare si avand in vedere ca operatorul incetase prelucrarea datelor cu caracter personal prin astfel de sisteme, Autoritatea nationala de supraveghere a dispus, prin decizie, stergerea datelor cu caracter personal din sistemul de evidenta constituit ca urmare a utilizarii sistemelor audio-video.

Citeşte mai multe despre:    GDPR    Protectia datelor cu caracter personal    GDPR in dreptul muncii    avocat GDPR    avocat protectia datelor    GDPR 2020    Transparenta decizionala    Accesul la informatiile de interes public    Codul muncii    GDPR salariati    Protectia datelor salariatilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019