Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Medierea » Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de notarul public

Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de notarul public

  Publicat: 01 Apr 2013       6974 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Medierea  


Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Referitor la controlul legalitatii acordului de mediere, incheiat in conditiile art. 58 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, potrivit art. 59 din lege, partile au posibilitatea sa se adreseze fie notarului public, fie instantei de judecata, in vederea autentificarii acordului de mediere semnat.

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.

In ceea ce priveste dreptul partilor de a se adresa alternativ, fie instantei de judecata, fie notarului public, apreciem ca modalitatea de autentificare a inscrisului rezultat in urma intelegerii partilor in cadrul procedurii medierii se apreciaza in concret, in functie de stadiul in care se afla litigiul dedus procedurii de mediere. Astfel, daca dosarul se afla deja pe rolul instantei de judecata, apreciem ca atributia controlului legalitatii acordului de mediere revine instantei de judecata . In caz contrar, atunci cand nu exista un litigiu pe rolul instantei de judecata, efectuarea acestui control este de competenta notarului public. O interpretare diferita a textului art. 59 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator ar conduce la ``transferul`` atributiei autentificarii inscrisurilor sub semnatura privata din competenta notarului public (art. 12 pct. b din Legea nr. 36 din 1995 a notarilor publici si a activitatii notariale republicata) in competenta instantelor judecatoresti, fapt contrar tendintei si necesitatii actuale de degrevare a instantelor judecatoresti.Art. 78 alin. 2 din Legea nr. 36 din 1995 a notarilor publici si a activitatii notariale republicata stabileste faptul ca ``acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si forma, notarul public putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare, cu acordul partilor``. Se observa astfel atributiile de control conferite de legiuitor notarului public. Asadar, daca acordul de mediere incheiat de parti contravine legii sau ordinii publice, el va putea fi modificat de notarul public, cu acordul partilor semnatare, in vederea autentificarii lui.
Referitor la infatisarea partilor inaintea notarului public, art. 78 alin. 2 din nr. 36 din 1995 a notarilor publici si a activitatii notariale republicata stabileste faptul ca: ``pentru autentificarea unui acord de mediere, partile din acord se prezinta personal sau prin reprezentant legal ori prin reprezentant conventional in baza unei procuri autentice, in vederea semnarii in fata notarului public si indeplinirii tuturor conditiilor de fond si de forma prevazute de lege.`` Prin aceasta prevedere s-a facilitat modalitatea de a recurge la sprijinul notarului public. Partile pot imputernici pe altcineva sa se prezinte in numele lor la biroul notarului public in vederea autentificarii acordului de mediere. Desi pare paradoxala initial, solutia isi gaseste aplicare practica: chiar daca pentru a da imputernicirea respectiva partea trebuie sa se prezinte inaintea notarului public, intrucat este necesara o procura autentica, este posibil ca cele doua parti sa nu se poata prezenta in acelasi timp inaintea notarului public. Intr-o atare situatie, se va prezenta mandatarul partii, imputernicit in baza unei procuri autentice.
Referitor la procedura autentificarii acordului de mediere de catre notarul public, aceasta este reglementata de art. 90-101 din Legea nr. 36 din 1995 a notarilor publici si a activitatii notariale republicata.Astfel, notarul public va proceda la identificarea partilor, in una dintre modalitatile prevazute de art. 85, cu mentiunea ca partile se pot prezenta inaintea notarului public si prin mandatar special. Apoi, acestea sa isi exprima consimtamantul cu privire la continutul acordului de mediere dedus autentificarii si il semneaza. In ipoteza unei imposibilitati de a semna actul, notarul va consemna acest fapt in cuprinsul incheierii de autentificare.
Consideram ca intrucat art. 58 din Legea nr. 192/2006, acordul de mediere este redactat de catre mediator, cu exceptia cazului in care acesta si partile convin altfel, acordul de mediere fiind un act sub semnatura privata, in ipoteza in care este redactat de catre mediator si semnat de parti, nu se mai impune semnarea lui inaintea notarului public. Daca insa mediatorul si partile convin ca altcineva sa redacteze acordul de mediere ( de exemplu, una dintre parti), este nevoie ca acestea sa procedeze la semnarea lui inaintea notarului public.
Potrivit art. 98 alin. 2 din Legea nr. 36 din 1995 a notarilor publici si a activitatii notariale republicata, ``exemplarul original al inscrisului autentificat, impreuna cu anexele care fac parte integranta din acest inscris, se semneaza in fata notarului public de catre parti sau de catre reprezentantii lor si, dupa caz, de cei chemati a incuviinta actele pe care partile le intocmesc, de martorii-asistenti, atunci cand este ceruta prezenta lor, si, dupa caz, de cel care a redactat inscrisul, in conditiile prezentei legi``.
Referitor la forta juridica a inscrisului autentificat de notarul public, art. 98 alin. 4 prevede faptul ca: ``partile vor primi un duplicat de pe actul original. Duplicatul actului notarial are forta probanta prevazuta de lege ca si originalul actului.``
Conform art. 100, inscrisul autentificat de notarul public face dovada deplina, pana la inscrierea in fals, in ceea ce priveste constatarile facute personal de notar. Este vorba despre prezenta partilor si a celorlalti participanti la procedura de autentificare, despre locul si data incheierii actului precum si despre exteriorizarea consimtamantului partilor. Totodata, pentru valabila autentificare a acordului de mediere, incheierea de autentificare trebuie sa cuprinda: formula ``se declara autentic prezentul inscris``, constatarea ca s-a luat consimtamantul partilor si ca inscrisul a fost semnat de persoanele carora le revine aceasta obligatie, precum si mentiunea referitoare la imposibilitatea uneia dintre parti de a semnat respectivul acord .
Motivat, notarul public poate respinge solicitarea partilor de a proceda la autentificarea acordului de mediere. In aceasta situatie, partile se pot adresa cu plangere judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi desfasoara activitatea notarul public, in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de respingere (art. 143 din Legea nr. 36 din 1995 a notarilor publici si a activitatii notariale).In doctrina1 se atrage atentia asupra faptului ca, fiind un act sub semnatura privata, acordul de mediere trebuie sa respecte conditiile impuse de Codul civil pentru valabilitatea unui asemenea act, respectiv regulile referitoare la utilizarea formulei ``bun si aprobat`` in cazul actelor prin care o parte se obliga catre alta sa ii plateasca o suma de bani sau o catime oarecare.


Loredana Popescu, Partnership EuroAvocatura


1 Ghid de mediere, Claudiu Ignat, Zeno Sustac, Cristi Danilet, Editura Universitara, Bucuresti 2009, p.151-152.

Citeşte mai multe despre:    Mediere    Mediator    Legea 192/2006    Obiectul medierii    Acord de mediere    Notar public    Legea 36/1995

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Un pasager aerian care a primit o compensatie pentru anularea unui zbor si care a acceptat sa calatoreasca cu un alt zbor are dreptul la o compensatie ca urmare a intarzierii zborului de redirectionare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Neafectarea venitului lunar de catre clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019