Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Orientarea europeana ref. raspunderea magistratiilor

Orientarea europeana ref. raspunderea magistratiilor

  Publicat: 02 Jul 2013       2397 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Curtea de Justitie a Uniunii Europene, considera ca:

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Legislatia comunitara primara (sau dreptul primar) include in primul rand Tratatele si alte acorduri cu un statut similar. Legislatia comunitara primara este rezultatul negocierilor directe dintre guvernele statelor membre. Aceste acorduri sunt puse pe hartie sub forma de Tratate care trebuie ulterior ratificate de parlamentele nationale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Dreptul comunitar se opune unei reglementari nationale care exclude raspunderea statului, intr-o maniera generala, pentru prejudiciile cauzate particularilor printr-o incalcare a dreptului comunitar imputabila unei instante judeca in ultima instanta ca urmare a faptului ca incalcarea in discutie rezultatele de la o interpretare a prevederilor de lege sau o apreciere a faptelor sau a probelor efectuata de acea instanta.
Astfel, dreptul comunitar se opune, de asemenea, legislatia nationala care limiteaza aceasta raspundere doar la cazurile de dol si abatere grava din partea instantei, in cazul in care o astfel de limitare ar duce la excluderea de raspundere a statului membru in cauza, in alte cazuri in care o incalcare vadita a fost comisa legea aplicabila, astfel cum se prevede la punctele 53-56 din hotararea in cauza C-224/01 Kobler [2003], p. I-10239.
In motivarea deciziei se arata ca, aprecierea faptelor, a probelor si interpretarea dispozitiilor de drept sunt inerente in functia judiciara, excludere, in astfel de cazuri, a raspunderii statului pentru prejudiciile cauzate particularilor ca urmare a exercitarii acestei sume de functii, in practica, la exonerarea de stat de la orice raspundere pentru incalcari ale dreptului comunitar care pot fi atribuite sistemului judiciar.
Mai mult, cu privire la limitarea acestei raspunderi doar la cazurile de dol sau de culpa grava din partea instantei, care este, de asemenea, de natura sa conduca la excluderea de facto de orice responsabilitate de stat, deoarece, in primul rand, instanta chemata de regula pe o actiune de despagubire pentru daunele cauzate de o hotarare judecatoreasca nu este lasat liber sa interpreteze conceptul actual de "grave abateri" in sine, ci este obligat prin definitie stricta prevazuta de legiuitorul national, care stabileste in avans - si exhaustiv - ceea ce constituie o abatere grav.
In aceasta privinta, trebuie amintit ca, in KA¶bler hotarari pronuntate dupa data la care instanta nationala a facut referire la Curte, Curtea a statuat principiul conform caruia un stat membru este obligat sa repare prejudiciile cauzate de persoanele fizice, ca urmare a incalcarilor dreptului comunitar pentru care este responsabil, oricare ar fi autoritatea din statul membru a carui actiune sau omisiune a fost responsabil pentru incalcarea (a se vedea punctul 31 din care judecata).
Dupa cum Curtea a statuat, raspunderea statului poate fi angajata decat in cazul exceptional in care instanta nationala judeca in ultima instanta a incalcat in mod vadit legea aplicabila. In scopul de a stabili daca aceasta conditie este indeplinita, instanta nationala sesizata cu o cerere de despagubire trebuie sa tina seama de toate elementele care caracterizeaza situatia inainte, care includ, in special, gradul de claritate si de precizie al normei incalcate, daca incalcarea a fost intentionata, daca eroarea de drept a fost scuzabila sau nu, pozitia adoptata, daca este cazul, de catre o institutie comunitara si nerespectarea de catre instanta de judecata in cauza, cu obligatia de a face o pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul treilea paragraf al articolului 234 CE ( KA¶bler , punctele 53-55).
Consideratii analoage legate de necesitatea de a garanta o protectie jurisdictionala efectiva a persoanelor de drepturile care le sunt conferite de dreptul comunitar se opune la fel raspunderea statului nu sunt suportate numai din cauza unei incalcari a dreptului comunitar imputabila unei instante nationale judeca in ultima instanta rezulta din interpretarea de dispozitii de drept facute de catre aceasta instanta.
Pe de o parte, interpretarea dispozitiilor formelor de drept face parte din insasi esenta activitatii judiciare, deoarece, indiferent de domeniul de activitate considerata, o instanta se confrunta cu argumente divergente sau conflictuale trebuie sa interpreteze in mod normal de norme juridice relevante - la nivel national si / sau dreptul comunitar - in scopul de a solutiona litigiul cu care este sesizata.
Pe de alta parte, nu este exclus ca o incalcare vadita a dreptului comunitar ar putea fi comise tocmai in exercitarea de astfel de activitati de interpretare, daca, de exemplu, Curtea da o norma de fond sau de procedura a dreptului comunitar, un sens vadit incorecte, in special in lumina de jurisprudenta relevanta a Curtii in materie (a se vedea, in acest sens, KA¶bler , punctul 56), sau in cazul in care se interpreteaza dreptul national in asa fel incat, in practica, conduce la o incalcare a aplica legislatia comunitara .
Tot atsfel, o astfel de evaluare constituie, ca interpretarea dispozitiilor de drept, un alt aspect esential al functiei judiciare, deoarece, indiferent de interpretarea adoptata de catre instanta nationala sesizata cu un caz particular, aplicarea acestor dispozitii in acest caz va depinde adesea de evaluare care Curtea a facut a faptelor si valoarea si relevanta de probele administrate in acest scop de catre partile la diferend.
Asadar, o astfel de evaluare - care, uneori, necesita analize complexe - poate duce, de asemenea, in anumite cazuri, la o incalcare vadita a legii aplicabile, indiferent daca aceasta evaluare este facuta in contextul punerii in aplicare a dispozitiilor specifice referitoare la sarcina probei sau greutatea sau admisibilitatea probelor, sau in contextul aplicarii dispozitiilor care necesita o calificare juridica a faptelor.
Prin urmare, dreptul de a obtine despagubiri vor aparea, in cazul in care acesta din urma conditie este indeplinita, in cazul in care sa stabilit ca statul de drept incalcata urmareste sa confere drepturi particularilor si ca exista o legatura de cauzalitate directa intre incalcarea revine obligatia statului si prejudiciul suferit de persoanele vatamate (a se vedea, printre altele, in aceasta privinta, Francovich si altii , punctul 40, Brasserie du pAªcheur si Factortame , punctul 51, si KA¶bler , punctul 51). Astfel cum reiese, in special, la punctul 57 din KA¶blerjudecata, aceste trei conditii sunt necesare si suficiente pentru un drept in favoarea persoanelor fizice pentru a obtine despagubiri, desi acest lucru nu inseamna ca statul nu ar putea fi angajata in conditii mai putin stricte in conformitate de legislatia nationala.
In egala masura, Curtea a considerat drept o "Neindeplinire a obligatiilor - Principiul general al raspunderii statelor membre pentru incalcarea dreptului Uniunii de catre o instanta de ultim grad lor - de excludere a raspunderii statului pentru orice interpretarea dispozitiilor de drept sau de apreciere a faptelor si a probelor de catre un tribunal de ultima instanta - de catre legiuitorul national a raspunderii statului in caz de intentie sau neglijenta grava a instantei aceeasi``


Referinte:
Traghetti del Mediterraneo SpA, contra Italiei, Cauza C-173/03
Hotararea Curtii (Camera a treia) 24 noiembrie 2011, in cauza C-379/10,

Av. Artin Sarchizian
Societatea Romana pentru Drepturile Omului.
www.srdo.ro
Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Magistrati    CJUE    Raspunderea magistratilorComentează: Orientarea europeana ref. raspunderea magistratiilor
Alte Titluri

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Initiativa cetateneasca europeana. Situatia regiunilor cu minoritate nationala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Raporturi juridice de munca ”sui generis” intre primar/viceprimar si unitatile administrativ-teritoriale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Hotararea CJUE - Timpul de deplasare al salariatilor fara loc de munca fix de la domiciliu la primul client si de la ultimul client la domiciliu constituie timp de lucru
Sursa: Euroavocatura.ro

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.roJurisprudenţă

Decizia Curtii Constitutionale nr. 738/2018 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Nu poate fi primita interpretarea potrivit careia eliminarea discriminarilor salariale s-ar aplica doar anumitor categorii de personal, nu si magistratilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 273/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Pensiile de serviciu ale magistratilor se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta a magistratilor in activitate si cu sporurile intrate in baza de calcul
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S, Sentinta civila nr. 71/2017, in sedinta publica din 01 februarie 2017

Continuitatea sporului (respectiv sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu) de doctorat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 60/A/2017, pronuntata in sedinta publica din data de 18 ianuarie 2017