din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1868 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal » GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala

  Publicat: 11 Aug 2021       1270 citiri       Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP        Secţiunea: GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal  


Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Mai multe persoane fizice au solicitat opinia Autoritatii nationale de supraveghere cu privire la conditiile de montare a unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala.


Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.

Fata de continutul solicitarii, s-au precizat urmatoarele:


Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de televiziune cu circuit inchis cu posibilitati de inregistrare si stocare a imaginilor si datelor se supune atat prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, cat si ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata.


Instalarea si utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor si elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizeaza in conformitate cu Legea nr. 333/2003 si normele metodologice de aplicare a acesteia.


De asemenea, Autoritatea nationala de supraveghere a mentionat ca in situatia in care se are in vedere instalarea camerelor video pentru uzul personal, art. 2 alin. 2 lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede ca acest act normativ european nu se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de catre o persoana fizica in cadrul unei activitati exclusiv personale sau domestice.


In plus, considerentul 18 din Regulament stabileste ca ``prezentul regulament nu se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal de catre o persoana fizica in cadrul unei activitati exclusiv personale sau domestice si care, prin urmare, nu are legatura cu o activitate profesionala sau comerciala. Activitatile personale sau domestice ar putea include corespondenta si repertoriul de adrese sau activitatile din cadrul retelelor sociale si activitatile online desfasurate in contextul respectivelor activitati .``


Prin urmare, in situatia in care sistemul de supraveghere video montat de o persoana fizica este orientat doar asupra propriului imobil ori bunului personal, pentru uzul exclusiv personal, sunt aplicabile prevederile art. 2 alin. 2 lit. c) din Regulament.


In sens contrar, in masura in care persoana fizica a avut in vedere sa panorameze si spatiul public se aplica Regulamentul (UE) 679/2016.


Cabinet avocat Bucuresti


Astfel, in Cauza CJUE C-212/13 Curtea de Justitie a Uniunii Europene a statuat ca ``in masura in care o supraveghere video precum cea in discutie in litigiul principal se extinde, fie si partial, la spatiul public si, in consecinta, este indreptata in afara sferei private a persoanei care efectueaza prelucrarea datelor prin acest mijloc, aceasta nu poate fi considerata drept o activitate exclusiv ``personala sau domestica`` in sensul articolului 3 alineatul (2) a doua liniuta din Directiva 95/46.``


Autoritatea nationala de supraveghere a precizat ca in spatiile monitorizate trebuie instalata o pictograma adecvata, care sa contina o imagine reprezentativa, pozitionata la o distanta rezonabila de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel incat sa poata fi vazuta de orice persoana .


De asemenea, art. 13 din Regulamentul (UE) 679/2016 prevede ca in cazul in care datele cu caracter personal referitoare la o persoana vizata sunt colectate de la aceasta, operatorul, in momentul obtinerii acestor date cu caracter personal, furnizeaza persoanei vizate informatiile prevazute de aceste dispozitii legale.


In ceea ce priveste drepturile persoanelor vizate, potrivit dispozitiilor art. 12 din Regulamentul (UE) 679/2016, operatorul faciliteaza exercitarea drepturilor persoanei vizate in temeiul articolelor 15-22 si furnizeaza acesteia informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri in temeiul acestor articole, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii.


In plus, Autoritatea nationala de supraveghere a recomandat ca perioada de stocare a datelor cu caracter personal (imaginea) prelucrate ca urmare a instalarii sistemului de supraveghere video sa nu depaseasca 30 de zile .

Citeşte mai multe despre:    GDPR    Protectia datelor cu caracter personal    GDPR in dreptul muncii    avocat GDPR    avocat protectia datelor    GDPR 2020    Transparenta decizionala    Accesul la informatiile de interes public    Codul muncii    GDPR salariati    Protectia datelor salariatilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019