Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Acte de procedura in Noul cod de procedura penala » ORDONANTA de autorizare a livrarii sub supraveghere

ORDONANTA de autorizare a livrarii sub supraveghere

  Publicat: 31 Jan 2014       2851 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Acte de procedura in Noul cod de procedura penala  


Temeiul de drept: art. 151 din Noul cod de procedura penala

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Infractiunea se consuma in momentul in care,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

ART. 151
Livrarea supravegheata
(1) Livrarea supravegheata poate fi autorizata, prin ordonanta, de catre procurorul care supravegheaza sau efectueaza urmarirea penala, la solicitarea institutiilor sau organelor competente.
(2) Livrarea supravegheata poate fi autorizata numai in urmatoarele cazuri:
a) daca descoperirea sau arestarea persoanelor implicate in transportul ilegal de droguri, arme, obiecte furate, materiale explozive, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani si alte obiecte care rezulta din activitati ilicite ori obiecte utilizate in scopul comiterii de infractiuni nu ar putea fi facuta in alt mod sau ar presupune dificultati deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranta persoanelor sau a unor bunuri de valoare;
b) daca descoperirea ori dovedirea infractiunilor savarsite in legatura cu livrarea de transporturi ilegale sau suspecte ar fi imposibila ori foarte dificila in alt mod.
(3) Livrarea supravegheata poate fi realizata in conditiile in care procurorul care supravegheaza sau efectueaza urmarirea penala ia masuri si se asigura ca autoritatile statelor tranzitate:
a) sa fie de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului ilegal sau suspect si cu iesirea acestuia de pe teritoriul statului;
b) sa garanteze faptul ca transportul ilegal sau suspect este supravegheat permanent de catre autoritatile competente;
c) sa garanteze faptul ca procurorul, organele de politie sau alte autoritati de stat competente sunt instiintate in ceea ce priveste rezultatul urmaririi penale impotriva persoanelor acuzate de infractiuni care au constituit obiectul metodei speciale de cercetare la care se face referire la alin. (1).
(4) Dispozitiile alin. (3) nu se aplica in cazul in care un tratat international la care Romania este parte are dispozitii contrare.
(5) Ordonanta procurorului trebuie sa cuprinda: numele suspectului sau inculpatului, daca sunt cunoscute, dovezile din care rezulta caracterul ilicit al bunurilor ce urmeaza sa intre, sa tranziteze sau sa iasa de pe teritoriul tarii, modalitatile in care va fi efectuata supravegherea. Procurorul trebuie sa emita cate o ordonanta pentru fiecare livrare supravegheata dispusa.
(6) Livrarea supravegheata este pusa in aplicare de catre politie sau de alta autoritate competenta . Procurorul stabileste, coordoneaza si controleaza modul de punere in aplicare a livrarii supravegheate.
(7) Punerea in aplicare a livrarii supravegheate nu constituie infractiune .
(8) Organele prevazute la alin. (6) au obligatia de a intocmi, la finalizarea livrarii supravegheate pe teritoriul Romaniei, un proces-verbal cu privire la activitatile desfasurate, pe care il inainteaza procurorului .


ORDONANTA


Anul ... luna ...ziua ...


Procuror ... din cadrul Parchetului de pe langa ...


Examinand actele de urmarire penala din dosarul cu nr. de mai sus, privind...


C O N S T A T:


Prin ordonanta din data de ... s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru infractiunea de (denumirea) , prevazuta de art. (textul incriminator) , constand in aceea ca (prezentarea succinta a situatiei de fapt cu privire la care s-a inceput urmarirea penala) .


Daca este cazul:


Prin ordonanta din data de ... s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectul ( numele si prenumele ).


Prin ordonanta din data dea€¦ s-a pus in miscare actiunea penala impotriva inculpatului (numele si prenumele) pentru savarsirea infractiunii de (denumirea) , fapta prevazuta de art. (textul incriminator).


Din cuprinsul actului de sesizare/ actelor de urmarire penala efectuate in cauza, respectiv (enumerarea mijloacelor de proba si, daca este cazul, analiza pe scurt a celor mai relevante) , rezulta ca la data .../in perioada a€¦, (de) pe teritoriul Romaniei urmeaza sa intre/tranziteze/iasa un transport ilegal de ( individualizarea bunurilor care fac obiectul transportului1), transport ce este efectuat/ coordonat etc. de catre (numele si prenumele suspectului/inculpatului, daca acesta este cunoscut)


Suspiciunea cu privire la caracterul ilicit al obtinerii/detinerii acestor bunuri reiese din (indicarea dovezilor corespunzatoare)


Prin cererea ( indicarea institutiei sau organului competent conform legii speciale) s- a solicitat autorizarea livrarii supravegheate a transportului ilegal (individualizarea bunurilor).


Cererea este intemeiata, intrucat descoperirea/arestarea persoanelor implicate in transportul ilegal nu ar putea fi facuta in alt mod ( evidentierea unor imprejurari din care sa rezulte o astfel de imposibilitate)/ o alta modalitate de descoperire/arestare a persoanelor implicate ar presupune dificultati deosebite ,ce ar prejudicia ancheta ( evidentierea situatiei/datelor anchetei ce pot fi periclitate) / ar crea un pericol pentru siguranta ( indicarea persoanelor supuse unui risc, cu evidentierea situatiei generatoare de pericol )/ descoperirea ori dovedirea infractiunilor savarsite in legatura cu livrarea de transporturi ilegale sau suspecte ar fi imposibila ori foarte dificila in alt mod ( evidentierea unor imprejurari din care sa rezulte imposibilitatea/dificultatea realizarii in alt mod a respectivelor activitati)


(Daca este cazul, vor fi evidentiate si aspectelor legate de obtinerea acordului pentru efectuarea livrarii supravegheate de catre un stat tranzitat)


Pentru realizarea acestei activitati, s-a solicitat si obtinut de la (indicarea autoritatii competente a statului tranzitat de transport) din (indicarea statului2) acordul cu privire la intrarea pe teritoriul acestuia a transportului ilegal sau suspect si cu iesirea acestuia de pe teritoriul statului/ garantarea faptului ca transportul ilegal sau suspect este supravegheat permanent de catre autoritatile competente/ garantarea faptului ca procurorul, organele de politie sau alte autoritati de stat competente sunt instiintate in ceea ce priveste rezultatul urmaririi penale impotriva persoanelor acuzate de infractiuni care au constituit obiectul metodei speciale, conform ( indicarea documentelor prin care s-a exprimat acordul sau s-au oferit garantiile cerute de procuror )


Livrarea supravegheata se va realiza prin ( indicarea modalitatilor prin care va fi efectuata supravegherea transportului ilegal)


Fata de cele expuse,


Constatand ca sunt indeplinite toate dispozitiile legale pentru autorizarea activitatii solicitate,


In temeiul art. 151 alin.1, cu referire la art.138 alin.12 C. proc. pen.,


D I S P U N:1. Autorizarea efectuarii livrarii supravegheate a transportului de ( indicarea bunurilor care fac obiectul transportului) de la data plecarii din (indicarea datei si a locului in care se afla transportul la momentul dispunerii masurii), pana in momentul in care ( vor putea fi descoperite/arestate persoanele implicate/vor fi descoperite/dovedite infractiunile savarsite in legatura cu livrarea de transporturi ilegale sau suspecte)3


2. Masura va fi pusa in executare de catre ( indicarea organului de politie sau autoritatii competente sa participe la livrarea supravegheata ), care, la finalizarea livrarii, vor intocmi un proces verbal cu privire la activitatile desfasurate.


P R O C U R O R,


(numele si prenumele, semnatura si stampila)


1 Potrivit art. 151 alin.2, acestea trebuie sa fie droguri, arme, obiecte furate, materiale explozive, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani si alte obiecte care rezulta din activitati ilicite ori obiecte utilizate in scopul comiterii de infractiuni2 Potrivit art.151 alin.(4), dispozitiile alin. (3) nu se aplica in cazul in care un tratat international la care Romania este parte are dispozitii contrare.3 Momentul pana la care masura este dispusa poate sa lipseasca din cuprinsul dispozitiei. Dat fiind faptul ca legea nu prevede o durata de timp in care activitatea sa fie desfasurata, se subintelege ca masura va inceta in momentul realizarii scopului pentru care a fost dispusa.

Citeşte mai multe despre:    Livrare supravegheata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Nu constituie discriminare interzicea purtarii vizibile a semnelor religioase, filozofice sau spirituale in cazul in care se aplica in mod general si nediferentiat tuturor lucratorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transformarea unei societati de drept national in societate europeana (SE) nu trebuie sa reduca participarea sindicatelor la compunerea consiliului de supraveghere
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati