Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Conditiile acordatii voucherelor de vacanta

Conditiile acordatii voucherelor de vacanta

  Publicat: 13 Jul 2015       5760 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
In data de 01 iulie 2015 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 481, Legea nr. 173/2015 privind aprobarea O.G. nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevazute in O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta .

Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Comune, orase, municipii si judete.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.

Necesitatea adoptarii Legii nr. 173/2015 s-a datorat atat lipsei lichiditatilor din economie, a fortei de munca calificata la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii, cat si a situatiei create de presiunile personalului bugetar pentru cresterea salariilor.


Prin introducerea tichetelor de vacanta, Guvernul intervine printr-o masura urgenta in favoarea angajatului, caruia ii cresc veniturile reale, si in favoarea angajatorului, care are posibilitatea si este stimulat sa acorde angajatilor, alaturi de salariu, vacante in tara, prin intermediul tichetelor de vacanta, cu rol de recuperare a capacitatii de munca, de crestere a productivitatii muncii salariatului si de motivare a acestuia pentru a-si mentine calitatea de salariat in respectiva intreprindere .


O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta prevede ca, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii (din domeniul privat) care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile legii, bonuri de valoare, denumite in continuare vouchere de vacanta.


Legea stabileste ca institutiile publice centrale si locale, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, care incadreaza functionari publici si/sau personal prin incheierea unui contract individual de munca, dupa caz, acorda, in conditiile legii, prime de vacanta numai sub forma voucherelor de vacanta .


Societatile nationale, companiile nationale si societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, la care statul este actionar unic sau actionar majoritar, precum si regiile autonome, indiferent de forma de coordonare/subordonare, pot acorda angajatilor proprii prime, cu ocazia plecarii in concediul de odihna, numai sub forma voucherelor de vacanta .


Prin exceptie, regiile autonome, societatile si companiile nationale, precum si societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori detin o participatie majoritara, pot acorda, in conditiile prezentei legi si a contractului colectiv de munca, angajatilor proprii prime sau vouchere de vacanta, cu ocazia plecarii in concediul de odihna pana la data expirarii contractului colectiv de munca, in functie de sumele prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate.


Voucherele de vacanta pot fi emise atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic si numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice.


Fiecare voucher de vacanta pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si cuprinde, cel putin, urmatoarele mentiuni:


a) emitentul si datele sale de identificare;


b) valoarea nominala a voucherului de vacanta;


c) angajatorul si datele sale de identificare;


d) numele, prenumele si codul numeric personal ale angajatului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta;


e) spatiul destinat inscrierii perioadei in care a fost utilizat si aplicarii stampilei unitatii afiliate;


f) interdictia unitatii afiliate de a plati diferenta in bani dintre valoarea voucherului de vacanta si valoarea pachetului de servicii catre utilizatorii voucherelor de vacanta;


g) perioada de valabilitate a utilizarii voucherului de vacanta .


h) interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile afiliate;


i) elementele de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei.


Voucherele de vacanta emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordate de catre angajator si pot fi utilizate doar pentru achizitionarea pachetelor de servicii turistice.


In cazul cumulului de functii, tichetele de vacanta pot fi acordate numai de catre angajatorii unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii.


Voucherele de vacanta emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar .


Salariatii pot utiliza tichetele de vacanta pe baza actului de identitate numai pentru achizitionarea de servicii prestate de structuri de primire turistice clasificate de Ministerul Turismului.


Angajatorul stabileste sub ce forma acorda voucherele de vacanta de comun acord cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz.


Limitele valorice de acordare a voucherelor de vacanta


Voucherele de vacanta se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.


Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta reprezinta contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal.


Continutul minim al pachetului de servicii care se poate achizitiona prin intermediul voucherelor de vacanta va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.


Voucherele de vacanta sunt integral suportate de catre angajator.


Angajatul care beneficiaza de vouchere de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal sau de bilete de odihna, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


Perioada de valabilitate


Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, in cazul in care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.


Deductibilitatea voucherelor de vacanta


Sumele corespunzatoare voucherelor de vacanta acordate de catre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in limita a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic.


Valoare nominala


Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanta pe suport hartie sunt: 10, 20, 30, 40 si 50 lei.


Sanctiuni:


Constituie contraventie si se sanctioneaza cu:


a) amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei:


- acceptarea de catre unitatea afiliata de vouchere de vacanta de la alte persoane decat titularul voucherului de vacanta .


b) amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei:


- retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licentei de turism;


- acceptarea de catre unitatile afiliate de vouchere de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu indeplinesc conditiile pachetului minim de servicii;


c) amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele:


- fapta unitatii afiliate de a da rest in bani la voucherul de vacanta;


- comercializarea voucherelor de vacanta de catre angajati, angajatori, unitatile afiliate si structurile de primire turistice;


- diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanta utilizate de angajati;


- emiterea de vouchere de vacanta cu alte valori nominale decat cele stabilite de lege;


- emiterea de vouchere de vacanta de catre alte entitati decat unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice.


- retragerea licentei de turism agentiei de turism, in calitate de unitate afiliata;


- fapta agentiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achizitionare cu vouchere de vacanta la un pret mai mare fata de pretul pachetului similar de servicii achizitionat prin alte mijloace de plata .


Autor Andrei-Gheorghe Gherasim,Cabinet de Avocat Marius-Catalin Predut

Citeşte mai multe despre:    Voucher de vacanta    Legea 173/2015    Tichete de vacanta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri


Jurisprudenţă

Suprimarea pentru viitor a unui premiu nu afecteaza dreptul fundamental al salariatului de a primi contraprestatie pentru munca depusa. Repertoriu Decizii CCR si CEDO
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti Sectia I Civila, Decizia nr. 268/2017, in sedinta publica din 01 februarie 2017