Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Revizuirea hotararilor judecatoresti definitive atunci cand exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata in cauza – decizie C.C.R.

Revizuirea hotararilor judecatoresti definitive atunci cand exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata in cauza – decizie C.C.R.

  Publicat: 14 Apr 2019       4266 citiri       Sursa: Irina Maria Diculescu        Secţiunea: Drept Civil  


1.Notiuni preliminare

Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Acele situatii in care efectele contractului se produc fata de alte persoane care nu au calitatea de parti contractante sau de succesori in drepturi ai partilor.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Acele situatii in care efectele contractului se produc fata de alte persoane care nu au calitatea de parti contractante sau de succesori in drepturi ai partilor.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.

Art. 509, alin. (1) pct. 11 din Noul Cod de Procedura Civila prevede posibilitatea introducerii unei cereri de revizuire impotriva unei hotarari judecatoresti definitive in situatia in care, dupa ce hotararea a devenit definitiva, Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei invocate in acea cauza, declarand neconstitutionala prevederea care a facut obiectul acelei exceptii .


``Textul art. 509 alin. (1) pct. 11 NCPC are in vedere ipoteza constand in admiterea unei exceptii de neconstitutionalitate in cauza in care s-a pronuntat hotararea a carei revizuire se cere, intervenita dupa ce hotararea a devenit definitiva.


Acest motiv se coreleaza cu prevederea din art. 29 din Legea nr. 47/1992, conform careia sesizarea Curtii Constitutionale cu solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate nu mai atrage suspendarea judecatii. Asa fiind, este firesc ca de avantajul admiterii exceptiei de neconstitutionalitate sa poata beneficia si partea care a invocat-o in propria sa cauza.


Pe viitor vor fi supuse revizuirii pentru motivul prevazut la pct. 11 si hotararile care nu evoca fondul .``[1]


Scopul evident al acestei prevederi legale este acela de a proteja justitiabilii diligenti, care au sesizat neconstitutionalitatea prevederilor in cauzele lor.


A fost, insa, ridicata si problema aplicarii aceluiasi rationament juridic si hotararilor judecatoresti intemeiate pe dispozitii legale care ulterior au fost declarate neconstitutionale, chiar daca in cauzele respective nu a fost ridicata exceptia de neconstitutionalitate. In favoarea acestei opinii s-a adus argumentul egalitatii in drepturi . Astfel, s-a sustinut ca limitarea posibilitatii unei cereri de revizuire la persoanele care au ridicat exceptia de neconstitutionalitate ar ingradi liberul acces la justitie persoanelor care nu au inteles sa ridice o astfel de exceptie in cauzele lor.


In acest sens, Curtea Constitutionala s-a pronuntat cu mai multe ocazii, cel mai recent prin Decizia nr. 6/2019.


2. Exceptia de neconstitutionalitate


2.1 Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate


Prin Incheierea din 9 iunie 2015, pronuntata in Dosarul nr. XXXX/Z/2015, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de C.M. intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei cereri de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedura civila.


2.2 Pozitia autorului exceptiei


In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea in drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, astfel cum se interpreteaza, potrivit art. 20 alin. (1) din Constitutie, si prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si ale art. 51 privind dreptul la petitionare.


In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca dispozitiile legale criticate contravin art. 16 din Constitutie privind egalitatea in drepturi cu referire la efectele deciziilor Curtii Constitutionale. Interpretarea potrivit careia sunt supuse revizuirii hotararile judecatoresti daca s-a invocat exceptia de neconstitutionalitate in litigiul anterior este neconstitutionala, intrucat creeaza o diferenta artificiala intre persoanele care au invocat si cele care nu au invocat neconstitutionalitatea dispozitiei legale declarate ca fiind neconstitutionala. Dispozitiile legale criticate ingradesc accesul liber la justitie persoanelor care nu au invocat in timpul judecatii exceptia de neconstitutionalitate a unei dispozitii legale incidente in cauza lor si care a fost ulterior declarata neconstitutionala. Aceasta reglementare contravine caracterului obligatoriu erga omnes al deciziilor Curtii Constitutionale.


2.3 Pozitiile instantei si autoritatilor publice sesizate conform legii


Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflictele de munca si asigurari sociale apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.


Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale din perspectiva criticilor formulate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate.


Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.


2.4 Pozitia Curtii Constitutionale


Avand in vedere motivarea exceptiei, Curtea retine ca in sustinerea acesteia sunt invocate si dispozitiile constitutionale ale art. 147 privind deciziile Curtii Constitutionale.


Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor legale criticate din prisma unor critici similare cu cele formulate in prezenta cauza, constatand constitutionalitatea acestora, spre exemplu, prin Decizia nr. 164 din 24 martie 2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 477 din 27 iunie 2016.


Prin decizia mentionata, Curtea a statuat, prin raportare la faptul ca deciziile de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate pronuntate de instanta de contencios constitutional nu isi produc efectele cu privire la procese solutionate inainte de pronuntarea si publicarea unor astfel de decizii, ca solutia adoptata de legiuitor este justa, in alte conditii ajungandu-se la afectarea sigurantei circuitului juridic. Atat timp cat partea nu manifesta diligenta si nu intelege sa ridice o exceptie de neconstitutionalitate in fata instantei competente, potrivit legii, si atat timp cat nu exista o decizie de constatare a neconstitutionalitatii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dispozitiile legale aplicabile acelui litigiu beneficiaza de prezumtia de constitutionalitate. In momentul in care Curtea constata ca fiind neconstitutionale aceste dispozitii legale, prezumtia de constitutionalitate este rasturnata, iar dispozitiile legale respective nu mai pot fi aplicate in acel proces.


De asemenea, Curtea a statuat in cadrul considerentelor deciziilor sale ca revizuirea formulata ca urmare a pronuntarii de catre Curtea Constitutionala a unei decizii de constatare a neconstitutionalitatii poate fi exercitata de cel caruia i s-a admis exceptia si de cel caruia exceptia i-a fost respinsa ca devenita inadmisibila, fara a face distinctie ca hotararea a carei revizuire se cere vizeaza sau nu fondul . In cadrul procesului judiciar, exceptia de neconstitutionalitate se inscrie in randul exceptiilor de procedura prin care se urmareste impiedicarea unei judecati care s-ar intemeia pe o dispozitie legala neconstitutionala. Constatarea neconstitutionalitatii unui text de lege ca urmare a invocarii unei exceptii de neconstitutionalitate trebuie sa profite autorilor acesteia si nu poate constitui doar un instrument de drept abstract, intrucat si-ar pierde caracterul concret. Constatarea neconstitutionalitatii unei dispozitii legale nu are numai o functie de preventie, ci si una de reparatie, intrucat ea vizeaza, in primul rand, situatia concreta a cetateanului lezat in drepturile sale prin norma criticata (a se vedea, in acest sens, Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, paragrafele 29 si 30).


Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudentei la care s-a facut mai sus referire, se constata ca atat solutia, cat si considerentele cuprinse in deciziile mentionate sunt valabile si in cauza de fata.


2.5 Solutia Curtii Constitutionale


Avand in vedere argumentele prezentate anterior, Curtea Constitutionala a respins exceptia de neconstitutionalitate ridicata de C.M., constatand ca prevederile criticate sunt constitutionale in raport de criticile formulate.


3. Concluzii


Astfel, este de notat faptul ca la criticarea unor dispozitii legale nu trebuie pierdut din vedere scopul pentru care acestea au fost intemeiate. In cazul expus anterior, acesta fiind, dupa cum am aratat, protejarea justitiabililor diligenti. Extinderea dispozitiilor criticate in speta citata ar rezulta, dupa cum a notat si Curtea, in inutilitatea institutiei juridice a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece partile nu ar mai avea un interes propriu in invocarea unei asemenea exceptii . Mai mult decat atat, s-ar crea o stare de nesiguranta a circuitului juridic.


Irina-Maria Diculescu,Intern MCP Cabinet avocati, specializati in relatii de munca, comerciale si protectia datelor cu caracter personalBibliografie


I. Tratate, monografii


1. BOROI Gabriel; colectiv, Codul de procedura civila comentat , Editura Hamangiu, Bucuresti, 2016II. Legislatie


1. Noul Cod de Procedura Civila


2. Constitutia RomanieiIII. Jurisprudenta


1. Decizia Curtii Constitutionale nr. 6/2019

[1] BOROI Gabriel; colectiv, Codul de procedura civila comentat Editura Hamangiu, Bucuresti, 2016
Citeşte mai multe despre:    CCR    Constitutia Romaniei    Noul Cod de Procedura Civila    Dreptul la aparare    Liberul acces la justitie    Neconstitutionalitate    Art. 509    Revizuire    Decizia 6/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Dialogurile MCP – Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019