Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor

  Publicat: 06 Feb 2020       1202 citiri       Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Stimulent material sau moral care se acorda unei persoane sau unui colectiv, pentru indeplinirea exemplara a unor sarcini, pentru contributii deosebite la apararea
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
In virtutea art. 17 TCE (versiunea consolidata), orice persoana avand nationalitatea unui stat membru al UE este, in acelasi timp, si cetatean al Uniunii Europene si se bucura de urmatoarele drepturi:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.

In Hotararea GenerA¡lny riaditeA¾ SociA¡lnej poisA¥ovne Bratislava (C-447/18) pronuntata la 18 decembrie 2019, Curtea a statuat ca articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 492/2011 privind libera circulatie a lucratorilor1 - care prevede ca un lucrator resortisant al unui stat membru beneficiaza, pe teritoriul celorlalte state membre, de aceleasi avantaje sociale ca si lucratorii nationali - se opune unei reglementari a unui stat membru care conditioneaza acordarea unei prestatii suplimentare platite anumitor sportivi de inalt nivel care au reprezentat acest stat membru sau predecesorii sai in drept in cadrul unor competitii sportive internationale de detinerea de catre solicitant a cetateniei statului membru in discutie.


In speta, unui resortisant ceh (care a optat pentru aceasta cetatenie la momentul destramarii Republicii Federale Cehe si Slovace), care are resedinta pe teritoriul care este in prezent al Slovaciei si care a obtinut medalii de aur si de argint la campionate europene si mondiale de hochei pe gheata, ca membru al echipei nationale a Republicii Socialiste Cehoslovace, i s-a refuzat acordarea unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel care au reprezentat Slovacia, din cauza ca nu detinea cetatenia slovaca.


In plus, la momentul aderarii Republicii Slovace si a Republicii Cehe la Uniunea Europeana, persoana interesata era angajata intr-o scoala primara si a continuat sa desfasoare aceasta activitate dupa aderare. Mai intai, Curtea a constatat ca prestatia suplimentara in discutie este exclusa din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala2 . Astfel, potrivit Curtii, prestatia suplimentara nu intra in sfera notiunii de ``prestatie pentru limita de varsta``, in sensul articolului 3 alineatul (1) din acest regulament, care stabileste ramurile de securitate sociala carora li se aplica Regulamentul nr. 883/2004.


Curtea a aratat, in aceasta privinta, ca finalitatea esentiala a prestatiei suplimentare este de a-i recompensa pe beneficiarii acesteia pentru performantele pe care le-au realizat in domeniul sportiv ca reprezentanti ai tarii lor, ceea ce explica, pe de o parte, finantarea in mod direct de catre stat, in afara surselor de finantare ale sistemului national de securitate sociala si independent de contributiile platite de beneficiarii sai, si, pe de alta parte, faptul ca aceasta este platita doar unui numar foarte restrans de sportivi.


Pe de alta parte, Curtea a adaugat ca plata prestatiei suplimentare nu este conditionata de dreptul beneficiarului de a primi o pensie pentru limita de varsta, ci doar de o cerere in acest sens introdusa de acesta. In consecinta, dupa ce a precizat ca lucratorul in cauza, desi nu si-a schimbat locul de resedinta, s-a aflat in situatia unui lucrator migrant, ca urmare a aderarii la Uniune a statului al carui resortisant este si a statului pe teritoriul caruia si-a stabilit resedinta, Curtea a apreciat ca prestatia suplimentara in speta intra in sfera notiunii de ``avantaj social``, in sensul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 492/2011.


In acest context, ea a constatat ca posibilitatea ca un lucrator migrant sa fie recompensat, la fel ca lucratorii resortisanti ai statului membru gazda, pentru rezultatele sportive exceptionale pe care le-a obtinut ca reprezentant al acestui stat membru sau al predecesorilor in drept ai acestuia poate contribui la integrarea acestui lucrator in mediul statului membru mentionat si, prin urmare, la realizarea obiectivului liberei circulatii a lucratorilor. Curtea a subliniat ca prestatia suplimentara in discutie in litigiul principal are ca efect nu numai sa aduca beneficiarilor sai o securitate financiara prin care se urmareste, printre altele, sa se compenseze neintegrarea deplina pe piata fortei de munca in anii dedicati practicarii unui sport la nivel inalt, ci si, in principal, sa le confere acestora un prestigiu social special, ca urmare a rezultatelor sportive pe care le-au obtinut in contextul unei asemenea reprezentari.


In consecinta, Curtea a constatat ca un stat membru care acorda o asemenea prestatie suplimentara lucratorilor sai nationali nu o poate refuza lucratorilor resortisanti ai celorlalte state membre fara a savarsi o discriminare pe motiv de cetatenie .


Hotararea in cauza C-447/18 UB/GenerA¡lny riaditeA¾ SociA¡lnej poisA¥ovne Bratislava


1 Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulatie a lucratorilor in cadrul Uniunii (JO 2011, L 141, p. 1). Articolul 7 alineatul (2) din acest regulament constituie o forma particulara de exprimare a normei privind egalitatea de tratament consacrate la articolul 45 alineatul (2) din TFUE in domeniul specific al acordarii avantajelor sociale.


2 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala (JO 2004, L 166, p. 1, rectificare in JO 2004, L 200, p. 1, Editie speciala, 05/vol. 7, p. 82).

Citeşte mai multe despre:    lucrator migrant    prestatie pentru limita de varsta    sistemul national de securitate sociala    lucratori resortisanti

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Un parinte care asigura ingrijirea unui copil al unui lucrator migrant care urmeaza studii in statul membru gazda are un drept de sedere in acest stat
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Regimul italian de pensii prevede ca lucratorii migranti au dreptul la o suma suplimentara pentru a putea beneficia de nivelul minim de pensie prevazu
Pronuntaţă de: Cazul: Sante Pasquini c. Institutul National de Protectie Sociala (Italia), recurs prealabil, 19 iunie 2003

Regimul italian de pensii prevede ca lucratorii migranti au dreptul la o suma suplimentara pentru a putea beneficia de nivelul minim de pensie prevazu
Pronuntaţă de: Cazul: Sante Pasquini c. Institutul National de Protectie Sociala (Italia), recurs prealabil, 19 iunie 2003

Regimul italian de pensii prevede ca lucratorii migranti au dreptul la o suma suplimentara pentru a putea beneficia de nivelul minim de pensie prevazu
Pronuntaţă de: Cazul: Sante Pasquini c. Institutul National de Protectie Sociala (Italia), recurs prealabil, 19 iunie 2003

Regimul italian de pensii prevede ca lucratorii migranti au dreptul la o suma suplimentara pentru a putea beneficia de nivelul minim de pensie prevazu
Pronuntaţă de: Cazul: Sante Pasquini c. Institutul National de Protectie Sociala (Italia), recurs prealabil, 19 iunie 2003

Regimul italian de pensii prevede ca lucratorii migranti au dreptul la o suma suplimentara pentru a putea beneficia de nivelul minim de pensie prevazu
Pronuntaţă de: Cazul: Sante Pasquini c. Institutul National de Protectie Sociala (Italia), recurs prealabil, 19 iunie 2003