Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Delegarea

Delegarea

  Publicat: 01 Jan 2008       17212 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este reglementata de Codul muncii (art.43-44) si consta in exercitarea temporara de catre salariat, prin dispozitia angajatorului, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu, in afara locului sau de munca .

Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Trasaturile caracteristice ale delegarii sunt:
- delegarea este o masura luata de unitate . Masura trebuie sa se incadreze in conditiile prevazute de lege;
- delegarea se dispune pe o anumita perioada de timp (60 de zile si poate fi prelungita cu cel mult 60 de zile);
- elementul supus modificarii este locul muncii.

Efectele delegarii. Pe timpul delegarii salariatul ramane legat prin raportul juridic de munca numai cu unitatea care l-a delegat, fiindu-i subordonat numai acesteia nu si unitatii unde efectueaza delegarea.
El pastreaza functia, gradul, salariul avute anterior.
Cel delegat trebuie sa respecte normele de disciplina si de protectie a muncii in unitatea unde isi executa sarcinile.
Raspunderea disciplinra este angajata numai fata de unitatea unde delegatul este incadrat.
Pentru prejudiciile cauzate unei alte unitati in timpul execturarii delegarii, persoana vinovata nu raspunde fata de unitatea pagubita.
Unitatea prejudiciata va putea recurge fie in temeiul unei clauze contractuale, fie in baza regulilor aplicabile raspunderii civile de.lictuale, la o actiune in daune impotriva unitatii care a dispus delegarea urmand ca aceasta din urma sa recupereze sumele platite de la persoana vinovata, potrivit regulilor raspunderii civile contractuale.
Persoana delegata are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare. Aceste drepturi se stabilesc pentru societati comerciale, regii autonome, pentru alti agenti economici prin contracte colective, prin contractelele individuale de munca ori prin alte intelegeri intre parti.
Pentru unitatile bugetare aceste drepturi se stabilesc prin hotarari de guvern.
Printre specialistii in materia dreptului muncii exista opinia conform careia ar trebui ca in contractele individuale de munca sa se precizeze in mod explicit situatiile in care locul de munca este altul decat localitatea in care angajatorul are domiciliul sau resedinta.
De asemenea, daca activivtatea persoanei incadrate in munca impune deplasari periodice ori permante (pentru control, supraveghere, indrumare), trebuie sa se faca precizare despre aceasta.

Pentru ca delegarea sa se realizeze in conditiile legii, ea trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
a) sa fie justificata de interesul serviciului;
b) sa respecte felul muncii stabilit prin contractul individual de munca;
c) sa fie limitata in timp, in conditiile prevazute de lege;
d) pe durata delegarii, salariatul sa beneficieze de drepturile negociate prin contractul individual de munca, si in plus de cele specifice prevazute pentru persoanele aflete in delegare.
Citeşte mai multe despre:    Delegare    Codul muncii    Indemnizatie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020