Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Schimbarea sediului comerciantilor sau al sucursalelor in acelasi judet

Schimbarea sediului comerciantilor sau al sucursalelor in acelasi judet

  Publicat: 07 May 2008       13308 citiri       Sursa: Oficiul National al registrului Comertului        Secţiunea: Drept Civil  


Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind schimbarea sediului comerciantilor sau a sediului sucursalelor in alt judet:

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Traducatoriul autorizate este un traducator specializat in stiinte juridice, si care este abilitat in mod oficial de catre Ministerul de Justitie pentru realizarea de traduceri ale documentelor oficiale sau de uz international.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

1. Cerere de inregistrare (original);
2. Dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei si/sau a emblemei (original);
3. Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare (original);
4. Hotararea adunarii generale a asociatilor/ actionarilor decizia asociatului unic/ decizia CA/decizia directoratului sau, dupa
caz, actul aditional la actul constitutiv (original);
5. Dovezile privind noul sediu (copie);
6. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr.
230/2007 (completat pe formular-tip, original);
7. Actul constitutiv actualizat;
8. Certificatul de inregistrare si dupa caz, anexa/anexele (originale);
9. Declaratia-tip pe propria raspundere (original), semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:
- persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 1);
- persoanele juridice indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitarveterinar,
protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2);
10. Daca este cazul:
- avizele prealabile prevazute de legile speciale (original);
- imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
11. Cerere de radiere (original);
12. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa judiciara de timbru, in original;
- timbre judiciare;
- taxe de registru;
- tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Pentru schimbarea sediului sucursalei, in cazul in care sucursala nu a fost nominalizata in actul constitutiv, fiind reglementata
prin acesta doar procedura de mutare a sediului acestora, nu se intocmeste act constitutiv actualizat, mentiunea operandu-se in baza hotararii adunarii generale a asociatiilor/actionarilor, decizia asociatului unic/decizia CA/decizia directoratului.

In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la
acelasi sediu pot functiona mai multe societati, daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:
- imobilul prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite;
- cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati;
- cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii.

In vederea respectarii prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 39 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, republicata si modificata, oficiul registrului comertului de la vechiul sediu va cere oficiului registrului comertului de la noul sediu sa efectueze verificarea disponibilitatii firmei si/sau a emblemei precum si verificarea sediului.

Daca este cazul, la vechiul sediu se va efectua si verificarea conditiilor prevazute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care, denumirea/sediul nu sunt disponibile se va proceda, la vechiul sediu, la efectuarea mentiunii de schimbare denumire/schimbare sediu ales.

Certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului de la noul sediu impreuna cu certificatul de inregistrare mentiuni (daca petentul solicita pe langa schimbarea sediului si alte modificari ale actului constitutiv), certificatul constatator si certificatul de radiere a societatii de la vechiul sediu se vor elibera, la alegere, de catre oficiul registrului comertului de la vechiul sediu sau de la noul sediu.

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea .

In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun in original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.

Solutionarea cererii revine in competenta judecatorului delegat la ORC de la vechiul sediu care poate dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate.

Redactarea actelor, obtinerea autentificarii sau, dupa caz, darea de data certa, acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de inregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenta din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.

Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).

Documentele se depun la ORC in raza caruia firma isi stabileste sediul social, la ghiseu sau prin corespondenta.

Hotararea AGA/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului va cuprinde: antetul firmei, nr. si data, semnaturile persoanelor abilitate; in cazul in care actul modificator este un act aditional in forma autentica, nu se va mai depune si hotararea adunarii generale in baza careia acesta a fost incheiat.

Actul modificator poate fi autentificat de notarul public, poate fi atestat de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, modificata, poate contine darea de data certa a notarului public sau a serviciului de asistenta din cadrul ORC, poate fi incheiat sub semnatura privata.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020Ştiri Juridice
Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...