Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Drept Comercial » Operatiunile valutare in acceptiunea Regulematului BNR

Operatiunile valutare in acceptiunea Regulematului BNR

  Publicat: 30 Dec 2008       9194 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Comercial  


Operatiunile valutare, in Regulamentul BNR, sunt interpretate intr-un sens larg, astfel incat sa acopere, dupa caz, si fara a fi limitative:

Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Operatiune de stingere treptata a obligatiilor ce revin imprumutatului prin restituirea creditelor primite de la banca.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Sunt subiectele derivate ale dreptului international, titulare de drepturi si obligatii in conformitate cu normele internationale, instituite de state prin acorduri incheiate intre ele.
Acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorând din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare;

- incheierea si derularea tranzactiilor, precum si transferurile decurgand din acestea; - toate tehnicile financiare disponibile pe piata pentru realizarea unei anumite operatiuni - tranzactii la vedere (spot), tranzactii cu instrumente financiare derivate (forward, options, swap, futures), deschiderea conturilor si plasarea fondurilor in conturi; - lichidarea sau concesionarea activelor dobandite in urma investitiilor efectuate ori a altor operatiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora; - rambursarea creditelor si imprumuturilor. Operatiunile valutare si de cont curent se efectueaza in mod liber, atat intre rezidenti (cu unele exceptii), cat si intre rezidenti si nerezidenti, sau intre nerezidenti, liber, in moneda nationala (leu) si in valuta. Potrivit Regulamentului nr. 4/2005, incepand cu data de 1 septembrie 2006, toate operatiunile valutare de capital, inclusiv cele cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara, se efectueaza in mod liber intre rezidenti si nerezidenti. Rezidentii au dreptul sa cumpere si sa vanda in mod liber sume in valuta contra lei pe piata valutara din Romania prin intermediarii autorizati. Persoanele juridice rezidente, pentru operatiunile de cumparare de valuta, au obligatia de a proba cu documente natura operatiunii valutare si suma solicitata. Rezidentii pot efectua in mod liber si fara restrictii operatiuni valutare curente. Referitor la operatiunile valutare intre rezidenti, operatiunile privitoare la comertul cu bunuri si servicii se vor realiza doar in moneda nationala, exceptiile de la aceasta regula fiind prevazute in Anexa nr. 2. Pe cale de consecinta, toate celelalte operatiuni intre rezidenti se vor efectua in mod liber, in baza acordului de vointa dintre parti. Operatiunile valutare intre rezidenti se efectueaza in conditiile art. 5 din Regulamentul BNR nr. 4/2005 si al Normelor privind efectuarea operatiunilor valutare. In Romania, rezidentii si nerezidentii au dreptul sa dobandeasca, sa detina integral si sa utilizeze active financiare exprimate in moneda nationala si in valuta, care pot fi convertite prin intermediul pietei valutare, in conditiile respectarii prevederilor legale. In acest scop, pot deschide si mentine conturi la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora. Nerezidentii pot repatria activele financiare detinute in Romania. Nerezidentii pot, de asemenea, transfera in tara si/sau in strainatate activele financiare detinute in Romania. Sunt rezidenti: - persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul in Romania, atestat cu documente de identitate emise conform legii; - persoanele juridice si orice alte entitati, cu sediul in Romania, precum si persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta in Romania, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare; - sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice, precum si ale oricaror alte entitati straine, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in Romania; - ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate. Sunt nerezidenti: - persoanele fizice, cetateni romani, straini si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, atestat cu documente de identitate emise conform legii; - persoanele juridice si orice alte entitati, cu sediul in strainatate, precum si persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, care sunt autorizate/inregistrate sa desfasoare activitati economice in strainatate, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare; - sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice romane, precum si ale oricaror altor entitati romane, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in strainatate; - ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state in Romania, precum si organizatiile internationale sau reprezentantele unor astfel de organizatii care functioneaza in Romania. In aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/2005, BNR elaboreaza norme privind: - functionarea pietei valutare interbancare; - efectuarea operatiunilor de schimb valutar; - importul si exportul fizic de instrumente de plata sub forma de numerar; - masurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizarii operatiunilor valutare de capital .

Citeşte mai multe despre:    BNR

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP (III) - Dreptul la deconectare al salariatului. Respectarea timpului normal de lucru in era digitala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea juridica a unui editor care emite un sfat inexact privind sanatatea umana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interviu avocat Predut: Oportunitatea digitalizarii relatiilor de munca. Efecte imediate si pe termen lung
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Agentul de munca temporara trebuie sa realizeze o parte semnificativa a activitatilor sale de punere la dispozitie de lucratori temporari in statul unde este inregistrat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Principiul egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin se refera deopotriva pentru „aceeasi munca” si pentru o „munca de aceeasi valoare”
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dialogurile MCP – Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ – Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Raspunderea patrimoniala a salariatului.Caracterul ilicit se analizeaza in functie de cum fapta salariatului a condus la producerea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 5291/2019 din 19.11.2019

Raspunderea salariatului pentru prejudiciul cauzat angajatorului. Probarea vinovatiei salariatului.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - DECIZIA CIVILA nr. 4820/29.10.2019

Nedovedirea indeplinirii conditiilor pentru angajarea raspunderii patrimoniale a salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5517 din data de 28 Noiembrie 2019

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020