Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Clauza de confidentialitate

Clauza de confidentialitate

  Publicat: 02 Apr 2009       22869 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
A fost promulgat la 11.09.1865
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Potrivit art. 26 din Codul muncii, clauza de confidentialitate obliga partile ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca .

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Informatii, date sau documente care nu constituie secret de stat, dar nu sunt destinate publicitatii si nu pot fi divulgate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevazute in cap. II, t. I, C. proc. pen., partea generala,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Despagubiri banesti care se acorda prin hotarare judecatoreasca unei persoane pentru acoperirea prejudiciului cauzat de o alta persoana
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Obligatia de confidentialitate incumba ambelor parti ale contractului individual de munca (angajator si angajat).

Referindu-ne strict la obligatia de confidentialitate aceasta reprezinta, de fapt, obligatia salariatului de a pastra secretul de serviciu .

Conditiile de valabilitate

Clauza de confidentialitate isi produce efectele daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

* sa fie expres prevazuta in contractul individual de munca
* sa fie precizate expres informatiile confidentiale. Suntem de parere ca obiectul clauzei de confidentialitate nu cuprinde si informatiile clasificate ca secret de serviciu prin Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. Pentru acest tip de informatii legea instituie pentru persoana care urmeaza sa desfasoare o activitate sau sa fie incadrata intr-un loc de munca ce presupune accesul la informatii clasificate, obligatia de a prezenta conducatorului unitatii un angajament scris de pastrare a secretului.

Consideram de asemenea ca prin clauza de confidentialitate nu sunt avute in vedere numai informatiile confidentiale definite astfel prin regulamentul de ordine interna sau contractul colectiv de munca, ci si alte informatii a caror dezvaluire sau diseminare este interzisa expres prin contractul individual de munca . Informatiile care fac obiectul clauzei de confidentialitate pot ajunge la cunostinta partilor cu ocazia incheierii si executarii contractului individual de munca .

Pentru a elimina dificultatile de probare a incalcarii acestei clauze este important ca partile sa defineasca prin contract informatiile confidentiale. Pana in prezent s-au intalnit in practica doua abordari, care nu se exclud neaparat una pe alta:

* definirea exacta a informatiilor confidentiale in functie de domeniul de activitate
* stabilirea unei proceduri interne de insemnare a informatiilor confidentiale plecand de la modelul stabilit prin HG nr. 581/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu . Astfel, pentru identificarea documentelor continand informatii confidentiale vor fi inscriptionate cu litera "S" inaintea numarului de inregistrare . De asemenea, aceste documente vor fi marcate cu insemnul stabilit de angajator . Accesul angajatilor la astfel de documente se va face numai in baza autorizatiei scrise emisa de angajator .

Observatie : compensarea salariatului pentru respectarea clauzei de confidentialitate nu reprezinta o conditie de validitate a acesteia, cu alte cuvinte se poate aprecia obligatia de confidentialitate ca fiind o obligatie de serviciu normala.Efectele clauzei de confidentialitate

O data indeplinite conditiile de valabilitate, clauza de neconcurenta are ca efect obligatia partilor de a nu transmite date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului.

Nu se interzice partilor sa transmita orice date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, ci numai acele informatii definite ca fiind confidentiale prin contractul individual de munca .Durata clauzei de confidentialitate

Obligatia de confidentialitate incumba partilor atat pe durata executarii contractului, cat si dupa incetarea acestuia, fara a se preciza o durata maxima in care clauza de confidettialitate isi poate produce efectele .Raspunderea partilor

Nerespectarea clauzei de confidentialitate de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese .

Daunele interese reprezinta pentru creditor (partea pagubita) un echivalent in bani destinat sa acopere prejudiciul suferit ca urmare a neexecutarii, executarii cu intarziere sau executarii necorespunzatoare a contractului de catre debitorul aflat in culpa. Cuantumul daunelor-interese poate fi evaluat conventional de catre parti prin contractul individual de munca . Aceasta nu inseamna, insa ca instanta nu poate diminua suma prevazuta de parti in cazul in care nu este proportionala cu prejudiciul produs si dovedit. Daca partile nu inteleg sa prevada prin contract cuantumul daunelor-interese, acesta va fi stabilit de instanta in functie de evaluarea prejudiciului. Dovada prejudiciului suferit ca urmare a nerespectarii clauzei apartine partii vatamate.

Incalcarea obligatiei de confidentialitate de catre salariat poate determina si raspunderea disciplinara a acestuia, in masura in care aceasta este considerata abatere disciplinara. In ultima instanta se poate ajunge chiar la desfacerea contractului de munca . Desigur ca cele doua raspunderi -disciplinara si patrimoniala - pot fi cumulate.
Citeşte mai multe despre:    Clauza de confidentialitate    Codul muncii    Contractul de munca    HG 581/2002Comentează: Clauza de confidentialitate
Alte Titluri

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian GalesJurisprudenţă

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Prevederile art.41(1) din Codul muncii sunt incidente numai in situatia clauzelor de care partile pot sa dispuna prin acordul lor de vointa, nu si a celor privitoare la drepturi si obligatii care nu sunt negociabile, pentru ca beneficiaza de reglementare legala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1238, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Decizia Curtii Constitutionale nr. 800/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 844/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala, Decizia nr. 844/2018