Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Proceduri si Acte necesare pentru ... » Acte necesare in vederea eliberarii certificatului de cazier judiciar, necesar inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari

Acte necesare in vederea eliberarii certificatului de cazier judiciar, necesar inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari

  Publicat: 06 Jul 2010       9038 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Proceduri si Acte necesare pentru ...  


Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
In vederea eliberarii certificatului de cazier judiciar, necesar inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, imputernicitii persoanelor juridice vor depune actele necesare la Serviciul Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative din cadrul Inspectoratelor Judetene de Politie/ Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti unde acestea au sediul social/sucursala/filiala/punct de lucru.

Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Sistem de organizare
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Sistem de organizare

Documentele necesare:

a) Solicitare scrisa, semnata si stampilata de conducerea societatii, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioara - daca este cazul, numarul de ordine in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, codul fiscal, nationalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului - nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitarii certificatului de cazier a€“ formular tipizat;

b) Chitanta de plata a taxei de eliberare, in cuantum de 10 RON;

c) Timbre fiscale in valoare de 2 RON;

d) Imputernicire scrisa pentru reprezentantul legal al societatii, care va depune cererea si va ridica certificatul a€“ formular tipizat;

e) Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (in copie si original);

f) Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in copie si original).

Conform precizarilor Ministerului Finantelor Publice a€“ Directia Generala de Trezorerie si Contabilitate Publica, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plati:

- in numerar a€“ la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului;

- prin mandat postal a€“ la unitatile Companiei Nationale a€śPosta Romanaa€ť S.A.;

- prin decontare bancara a€“ din contul propriu deschis la o institutie de credit din Romania.

Certificatul de cazier judiciar se elibereaza in maximum 3 zile lucratoare si este valabil 6 luni de la data eliberarii.

Citeşte mai multe despre:    Evaziune fiscala    Euro    Vama    Achizitii intracomunitare    Cazier judiciar

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020