Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Concurential » O reglementare nationala nu poate interzice total expertilor contabili sa efectueze acte de atragere a clientelei prin abordare directa

O reglementare nationala nu poate interzice total expertilor contabili sa efectueze acte de atragere a clientelei prin abordare directa

  Publicat: 05 Apr 2011       7122 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Concurential  


In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
O astfel de interdictie, prohibita de Directiva „servicii”, constituie o restrictie in calea liberei prestari a serviciilor transfrontaliere

(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.

Directiva ``servicii``1 urmareste sa instituie o piata a serviciilor, libera si competitiva, pentru a promova cresterea economica si crearea de locuri de munca in Uniunea Europeana. In acest sens, directiva prevede eliminarea obstacolelor din calea libertatii de stabilire si din calea liberei circulatii a serviciilor intre statele membre, precum interdictiile totale ale oricaror forme de comunicari comerciale pentru profesiile reglementate2 care permit promovarea, directa sau indirecta, a bunurilor, serviciilor sau imaginii unei intreprinderi. Directiva urmareste, pe de alta parte, sa garanteze interesele consumatorilor ameliorand calitatea serviciilor profesiilor reglementate pe piata interna.
Codul deontologic francez al profesionistilor din domeniul expertizei contabile interzice membrilor acestei profesii efectuarea oricarui act de atragere a clientelei prin abordare directa, cu alte cuvinte orice contactare a unui tert care nu a solicitat acest lucru, cu scopul de a-si oferi serviciile acestuia din urma. Participarea lor la colocvii, seminarii sau alte manifestari universitare sau stiintifice este autorizata in masura in care acestia nu desfasoara, cu aceasta ocazie, acte care pot fi asimilate atragerii clientelei prin abordare directa.
SociA©tA© fiduciaire a sesizat Conseil da€™A‰tat (Franta) in vederea anularii acestei reglementari, considerand ca interdictia pe care aceasta o prevede este contrara Directivei ``servicii``.
Conseil da€™A‰tat a hotarat sa solicite Curtii de Justitie sa interpreteze aceasta directiva, intreband daca statele membre pot interzice, in general, membrilor unei profesii reglementate - precum cea a expertilor contabili -, sa efectueze acte de atragere a clientelei prin abordare directa. In opinia Curtii, rezulta mai intai ca, prin adoptarea acestei directive, legiuitorul Uniunii urmarea, pe de o parte, sa inlature interdictiile totale, pentru membrii unei profesii reglementate, de a recurge la comunicarea comerciala, indiferent care ar fi forma acesteia. Pe de alta parte, acesta intentiona sa elimine interdictiile de a recurge la una sau mai multe forme de comunicare comerciala, precum, in special, publicitatea, marketingul direct sau sponsorizarea. Trebuie de asemenea considerate interdictii totale, prohibite de directiva, normele profesionale care interzic comunicarea, prin unul sau prin anumite mijloace de comunicare in masa, de informatii cu privire la prestator sau la activitatea sa.
Cu toate acestea, statele membre sunt libere sa prevada interdictii asupra continutului sau metodelor comunicarii comerciale pentru profesiile reglementate, in masura in care normele prevazute sunt justificate si proportionale in vederea asigurarii in special a independentei, a demnitatii si a integritatii profesiei, precum si a pastrarii secretului profesional.

In continuare, Curtea analizeaza sensul notiunii de atragere a clientelei prin abordare directa
pentru a stabili daca reprezinta o ``comunicare comerciala`` pe care, in temeiul directivei, un stat
membru nu o poate interzice, in mod general si absolut.
Intrucat dreptul Uniunii nu cuprinde o definitie juridica a notiunii ``atragere a clientelei prin abordare
directa``, Curtea o interpreteaza drept o forma de comunicare de informatii destinata cautarii de noi
clienti care implica un contact personalizat intre prestator si clientul potential pentru a-i prezenta
acestuia din urma o oferta de servicii . Aceasta poate, din acest motiv, sa fie calificata drept
marketing direct. In consecinta, atragerea clientelei prin abordare directa constituie o comunicare
comerciala in sensul directivei.
Prin urmare, Curtea raspunde ca interdictia pentru expertii contabili de a efectua orice act de
atragere a clientelei prin abordare directa poate fi considerata o interdictie totala a
comunicarilor comerciale prohibita de directiva.
Astfel, interdictia prevazuta in mod larg de reglementarea franceza interzice orice activitate de
atragere a clientelei prin abordare directa, indiferent de forma, de continutul si de metodele
folosite. Asadar, aceasta interdictie cuprinde interzicerea tuturor mijloacelor de comunicare care
permit punerea in aplicare a acestei forme de comunicare comerciala.
Rezulta ca o astfel de interdictie trebuie sa fie considerata o interdictie totala a
comunicarilor comerciale care constituie asadar o restrictie in calea liberei prestari a
serviciilor transfrontaliere. Astfel, aceasta interdictie poate sa ii afecteze mai mult pe expertii
contabili care provin din celelalte state membre, privandu-i de un mijloc eficient de patrundere pe
piata franceza.
MENTIUNE: Trimiterea preliminara permite instantelor din statele membre ca, in cadrul unui litigiu cu care
sunt sesizate, sa adreseze Curtii intrebari cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui
act al Uniunii. Curtea nu solutioneaza litigiul national. Instanta nationala are obligatia de a solutiona cauza
conform deciziei Curtii. Aceasta decizie este obligatorie, in egala masura, pentru celelalte instante nationale
care sunt sesizate cu o problema similara.


1 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne (JO L 376, p. 36, Editie speciala, 13/vol. 58, p. 50). Statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva pana la 28 decembrie 2009.
2 O profesie reglementata este ``o activitate sau un ansamblu de activitati profesionale al caror acces, exercitare sau una dintre modalitatile de exercitare este conditionata, direct sau indirect, in temeiul unor acte cu putere de lege si acte administrative, de posesia anumitor calificari profesionale [a€¦]``.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Servicii    Expert contabili    Contabil    Expertiza contabila

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020