din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2152 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte

  Publicat: 24 Aug 2021       1709 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Potrivit prevederilor art 5 pct 23 din legea 85/2014, creditori indispensabili sunt chirografarii care furnizeaza servicii, materii prime, materiale sau utilitati fara de care activitatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti de niciun alt furnizor care ofera servicii, materii prime, materiale sau utilitati de acelasi fel, in aceleasi conditii financiare.


Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Eliberare de plata a unei datorii, a unei sarcini impuse unei persoane care nu o poate executa din motive straine de vointa sa
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Act adoptat de organele de stat,
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In conformitate cu dispoz art 134 alin 2, lista creditorilor indispensabili trebuie depusa de catre debitor impreuna cu celelalte documente prevazute de art 67 alin 1, lista care se anexeaza, mentionandu-se si creantele acestora, la raportul intocmit de administratorul judiciar, potrivit art 97 din legea 85/2014.


Asadar, lista trebuie sa contina creditorii considerati indispensabili cu mentionarea creantelor acestora iar ulterior inscrisul trebuie anexat la raportul cauzelor si imprejurarilor ce au dus la aparitia starii de insolventa.


Lista creditorilor indispensabili, supusa asadar confirmarii administratorului judiciar prin anexarea la raportul cauzelor, poate fi depusa numai de catre debitor, pe baza documentelor contabile si prin raportare la necesitatile societatii.


Nedepunerea acestei liste de catre debitor atrage sanctiunea prevazuta expres de dispoz art 134 alin 2 din legea 85/2014, respectiv decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili.


Prin sentinta civila nr. 370/14.03.2019, Tribunalul Iasi, in temeiul art. 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, a confirmat planul de reorganizare a activitatii debitoarei SC ``X.`` SRL, asa cum a fost aprobat de adunarea creditorilor in sedinta din 05.02.2019. A dispus reorganizarea activitatii debitoarei potrivit planului de reorganizare, aceasta urmand sa-si conduca activitatea sub supravegherea administratorului judiciar ``A`` SPRL si in conformitate cu planul confirmat.


Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut faptul ca prin incheierea nr. 219/03.09.2015 s-a deschis procedura generala a insolventei asupra debitoarei SC ``X.`` SRL. La data de 18.01.2019, s-a depus planul de reorganizare, propus de debitoare prin administrator special. In adunarea creditorilor ce a avut loc la data de 05.02.2019, planul de reorganizare a fost votat favorabil de trei categorii de creante din cele 4 cuprinse in tabelul definitiv, conform prevederilor art. 138 alin. 4 si art. 139 alin. 1 lit. C) din Legea nr. 85/2014.


Apreciind ca planul de reorganizare are o fundamentare economica motivata, raportat la previziunile financiare care arata ca din activitatea curenta a companiei poate fi generat profit, precum si faptul ca, in prezenta acestor posibilitati reale de redresare, masura lichidarii ar dezavantaja atat pe creditori, cat si pe debitor, constatand indeplinite cerintele art. 139 alin. 1 lit. C) din Legea nr. 85/2014, instanta a confirmat planul de reorganizare a activitatii debitoarei SC ``X.`` SRL asa cum a fost aprobat de adunarea creditorilor in sedinta din 05.02.2019, urmand a fi reorganizata conform acestui plan, sa fie condusa de actuala conducere, sub supravegherea administratorului judiciar ``A`` SPRL si in conformitate cu planul confirmat.


Impotriva acestei sentinte a formulat apel DGRFP Iasi, invocandu-se - in esenta - faptul ca in mod gresit si fara analizarea starea de fapt a debitoarei SC ``X.`` SRL, instanta de fond, prin sentinta civile nr. 370/4.03.2019, a confirmat planul de reorganizare al acesteia, decizie pe care o apreciaza ca fiind nelegala si netemeinica din urmatoarele considerente: Continutul planului de reorganizare nu este corespunzator cerintelor impuse de art. 133 si art. 134 din Legea nr. 85/2014; debitorul, prin planul propus, nu prevede o reorganizare propriu-zisa a activitatii sale, ci doar o continuare a acesteia, respectiv urmareste sa obtina o prelungire a termenului de plata al creantelor curente nascute in cadrul procedurii (345.000 lei) si o exonerare de la plata obligatiilor nascute pana la data deschiderii procedurii insolventei, in conditiile in care se angajeaza la plata unei sume de 1427,16 lei din totalul sumei de 1.712.604 lei reprezentand 0,10%, o suma derizorie si sfidatoarea ce isi propune a o achita debitoarea din totalul creantei datorate.


Aceeasi atitudine a debitoarei de nesocotire a platii creantelor datorate o manifesta debitoarea si fata de creditorii chirografari, respectiv plata a 0,10% din totalul obligatiilor datorate fata de acesti creditori, astfel incat - cum poate fi considerat viabil un astfel de plan, in conditiile in care doua din cele trei categorii sunt excluse de la plata creantelor pe care le are de incasat de la debitoarea SC ``X.`` SRL, respectiv creditorii bugetari si cei chirografari. Prezentul plan de reorganizare este un simulacru de reorganizare avand drept scop o cosmetizare a afacerii debitoarei, de crestere a activului net (adica a averii actionariatului si administratorilor) pe seama creditorului bugetar si chirografari. Asemenea planuri de reorganizare este imposibil sa nu aiba succes, atata timp cat el se bazeaza efectiv pe o ``continuare a activitatii`` cu anularea datoriilor a doua din trei categorii de creditori.


In acelasi timp, sub aspectul datoriilor nascute in perioada de observatie si neachitate, respectiv datoriile curente, planul de reorganizare al SC ``X.`` SRL prevede ca ele vor fi achitate in perioada reorganizarii.


Art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei este extrem de clar: ``creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta...``.


Apreciaza apelanta faptul ca in mod gresit sunt cuprinse in plan creantele curente datorate organului fiscal, cu incalcarea prevederilor art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Cu alte cuvinte, creantele DGRFP Iasi care sunt cuprinse in tabelul definitiv de creante, in cuantum de 1.712.604 lei sunt exceptate de la plata, iar acele creante nascute in cursul procedurii si care nu pot face obiectul unui plan de reorganizare avand o alta reglementare de plata a acestora sunt cuprinse in planul de reorganizare (suma de 345.000 lei), aspect total netemeinic si nelegal.


O alta conditie impusa de art. 133 alin. 2 este aceea ca planul sa contina o analiza a mijloacelor financiare de care societatea dispune, modalitatile de finantare a planului de reorganizare.


Pentru ca planul de reorganizare sa arate perspectivele reale de reorganizare ale debitoarei, raportat la activitatea ce ar urma sa fie desfasurata de acesta, precum si la sursele financiare ale planului, trebuie sa fie intemeiate pe niste date concrete. Un plan de reorganizare este serios doar in cazul in care el prezinta credibilitate, adica denota sanse reale de realizare. In lipsa prezentarii veniturilor necesare indestularii creditorilor, prevederile art. 133 nu sunt indeplinite, nefiind prezentate perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile debitoarei si mijloacele financiare disponibile, iar sustinerile cuprinse in plan privind realizarea veniturilor pe perioada de reorganizare nu sunt intemeiate pe date concrete.


Intentia legiuitorul prin procedura reorganizarii nu este aceea a crearii unei protectii a debitorului sub ``umbrela`` reorganizarii fata de creditorii pusi in imposibilitatea recuperarii creantelor, ci o oportunitatea pentru redresarea activitatii si continuarea acesteia in conditiile in care aceasta este posibila. Or, debitoarea ne demonstreaza contrariul, continuarea activitatii conducand la acumularea de noi obligatii fata de cele existente pana la momentul deschiderii procedurii insolventei.


Instanta de fond, in virtutea rolului sau activ, ar fi trebuit sa constate starea de fapt a debitorului si sa se pronunte in consecinta, iar nu sa pronunte o hotarare fara a analiza fondul problemei si faptul ca aceasta stare a debitoarei conduce la acumularea unor noi obligatii fiscale.


DGRFP Iasi a facut opozitie fata de planul de reorganizare propus de debitoare, avand in vedere toate aceste motive sus invederate. Fata de cele prezentate, solicita instantei de control judiciar admiterea caii de atac, sa nu confirme planul de reorganizare si, pe cale de consecinta, sa dispuna deschiderea procedurii de faliment a debitoarei SC ``X.`` SRL.


In drept, au fost invocate dispozitiile art. 133-134 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.


Intimata SC ``X.`` SRL a depus intampinare prin care a solicitat respingerea apelului formulat de DGRFP Iasi impotriva sentintei civile nr. 370/14.03.2019, aratand - in esenta - faptul ca procesul-verbal al adunarii creditorilor SC ``X.`` SRL, in care s-a votat planul de reorganizare nu a fost contestat de nici una din persoanele indreptatite in raport de art. 48 din Legea nr. 85/2014.


Avand in vedere ca DGRFP lasi nu a exprimat nici un punct de vedere cu privire la planul de reorganizare si nici nu a formulat vreo contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor, apreciaza contestatia ca lipsita de interes, atat timp cat creditoarea nu a manifestat vreun punct de vedere cu privire la continutul planului de reorganizare prin exprimarea unui vot in cadrul adunarii creditorilor convocata in acest sens.


In raport de continutul concret al cererii de apel, prin raportare la dispozitiile art. 139 din Legea nr. 85/2014 apreciaza ca apelul are un caracter nefondat, adunarea creditorilor fiind cea care hotaraste asupra aprobarii sau nu a planului de reorganizare in urma convocarii acesteia de catre administratorul judiciar in temeiul art. 137 din Legea nr. 85/2014, cunoscut fiind ca, din momentul publicarii, toate partile interesate vor fi socotite ca au cunostinta de plan si de data de exprimare a votului.


In conditiile acceptarii planului de reorganizare si neformularii de contestatii de catre persoanele indreptatite, judecatorul sindic este cel care confirma planul de reorganizare avand in vedere respectarea dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 85/2014, ce reprezinta sediul materiei in ceea ce priveste: ``(i) perspectivele de redresare a societatii comerciale debitoare, aspectele financiare cat si cele manageriale; (ii) programul de plata al creantelor, cuprinse in Tabelul definitiv de creante intocmit de catre administratorul judiciar; (iii) regulile de tratament al creantelor prin planul de reorganizare si (iv) masurile adecvate de implementare a planului de reorganizare.``


In ceea ce priveste dispozitiile art. 133 alin. (2), care prevad obligativitatea includerii programului de plati in cadrul planului de reorganizare, acestea trebuie corelate cu noua definitie a ``programului de plati``, cuprinsa in pct. 53 al art. 5, care prevede urmatoarele elemente de noutate fata de veche lege a insolventei, si anume: (i) programul de plati este un grafic de achitare a creantelor, definit ca un concept economic si (ii) eliminarea trimiterii pe care o facea fostul pct. 22 al art. 3 din Legea nr. 85/2006 la ``fluxul de numerar aferent planului de reorganizare``, intrucat programul de plati include creantele anterioare deschiderii, iar nu cele curente.


La termenul din 16.01.2020, instanta a pus din oficiu in discutia contradictorie a partilor legalitatea confirmarii planului de reorganizare, prin raportare la prevederile art. 134 din Legea nr. 85/2014.


Analizand apelul prin raportare la aspectele invocate, precum si cel pus in discutie din oficiu, la termenul din 16.01.202, Curtea retine:


Potrivit prevederilor art. 5 pct. 23 din Legea nr. 85/2014, creditori indispensabili sunt chirografarii care furnizeaza servicii, materii prime, materiale sau utilitati fara de care activitatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti de niciun alt furnizor care ofera servicii, materii prime, materiale sau utilitati de acelasi fel, in aceleasi conditii financiare.


In conformitate cu dispozitiile art. 134 alin. 2, lista creditorilor indispensabili trebuie depusa de catre debitor impreuna cu celelalte documente prevazute de art. 67 alin. 1, lista care se anexeaza, mentionandu-se si creantele acestora, la raportul intocmit de administratorul judiciar, potrivit art. 97 din Legea nr. 85/2014.


Asadar, lista trebuie sa contina creditorii considerati indispensabili cu mentionarea creantelor acestora, iar ulterior inscrisul trebuie anexat la raportul cauzelor si imprejurarilor ce au dus la aparitia starii de insolventa.


Lista creditorilor indispensabili, supusa asadar confirmarii administratorului judiciar prin anexarea la raportul cauzelor, poate fi depusa numai de catre debitor, pe baza documentelor contabile si prin raportare la necesitatile societatii.


Nedepunerea acestei liste de catre debitor atrage sanctiunea prevazuta expres de dispozitiile art. 134 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, respectiv decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili.


Analizand dosarul de insolventa, Curtea retine faptul ca procedura de insolventa a societatii debitoare SC ``X.`` SRL, a fost deschisa la cererea acestuia. In lista creditorilor, anexata cererii de deschidere a procedurii, SC ``Y.`` SA nu figureaza in calitate de creditor . Mai mult, debitorul nu a indicat lista creditorilor indispensabili.


La data de 12.10.2015, creditorul SC ``Y.`` SRL solicita inscrierea in tabelul creditorilor cu o creanta nascuta ulterior deschiderii procedurii, in cuantum de 1539,20 lei. Astfel, potrivit facturii fiscale atasate cererii de inscriere in tabelul creditorilor, creanta in suma de 1539,20 lei reprezinta contravaloarea serviciilor de salubritate aferenta lunii septembrie 2015, scadenta la 15.10.2015, fiind asadar, o creanta curenta, ce nu indeplinea, in mod evident, exigentele inscrierii in tabel . Practicianul in insolventa procedeaza la o superficiala verificare a creantei acestui creditor si dintr-o eroare esentiala dispune inscrierea in tabelul preliminar .


Ulterior depunerii planului de reorganizare, fara o cerere din partea debitorului atasata cererii de deschidere a procedurii, practicianul in insolventa stabileste calitatea de creditor indispensabil a SC ``Y.`` SRL si procedeaza in consecinta in cadrul adunarii generale a creditorilor din 05.02.2019.


Astfel, retinand ca in speta nu au fost intrunite conditiile prevazute de art. 134 din Legea nr. 85/2014, lista creditorilor indispensabili nefiind depusa de debitor impreuna cu celelalte documente prevazute de art. 67 alin. 1 si ulterior confirmata si anexata raportului cauzal, in mod gresit s-a procedat, in cadrul sedintei adunarii creditorilor, din 05.02.2019, la votarea planului sub forma a patru categorii distincte de vot.


De asemenea, la termenul fixat pentru confirmarea planului, judecatorul sindic nu a constatat ca debitorul era decazut din dreptul de a mai propune, pentru vot, categoria creditorilor indispensabili si a procedat, in mod eronat, la analiza indeplinirii conditiilor de confirmare a planului, prin raportare la prevederile art. 139 lit. C.


Pentru considerentele expuse, constatand ca rezultatul votului din cadrul adunarii creditorilor din 05.02.2019 este lovit de nulitate in conditiile in care debitorul era decazut din dreptul de a propune categoria creditorilor indispensabili, in vederea votarii planului de reorganizare, Curtea apreciaza ca se impune reluarea procedurii de convocare a adunarii creditorilor si de votare a planului in forma sa initiala, inregistrata la dosarul cauzei la 18.01.2019, creditorul SC ``Y.`` SRL a carui inscriere in tabelul preliminar nu a fost contestata, urmand a figura, in vederea votarii planului, in categoria creditorilor chirografari.


In masura in care, ca urmare a reluarii votului, planul este aprobat, judecatorul sindic, in sedinta fixata in vederea confirmarii planului va analiza, pe langa conditiile impuse de art.


139 din Legea insolventei si aspectul invocat de creditorul apelant, vizand includerea in


programul de plati a creantelor curente si aplicabilitatea in cauza a Deciziei nr 5/14.01.2019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept .


Concluzionand, Curtea a admis, in temeiul dispozitiilor art. 480 C.proc.civ., apelul formulat de DRFP Iasi, impotriva sentintei civile nr 370/14.03.2019 pronuntata de Tribunalul Iasi - Sectia a II-a Civila de contencios administrativ si fiscal, pe care a anulat-o.
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...