Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Noul Cod Civil » Inscrierea ipotecilor mobiliare (Art. 2.413 - 2.419 - Noul Cod civil)

Inscrierea ipotecilor mobiliare (Art. 2.413 - 2.419 - Noul Cod civil)

  Publicat: 24 Jun 2011       6244 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Noul Cod Civil  


Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Cartea V. Despre obligatii

Titlu XI. Privilegiile si garantiile reale

Capitolul III. Ipoteca

Sectiunea a 3-a. Ipoteca mobiliara

4. Inscrierea ipotecilor mobiliare

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Act administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care contine concluziile evaluarii adecvate si prin care se stabilesc conditiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmeaza sa fie incluse in reteaua ecologica Natura 2000.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Contract de garantie reala, avand ca obiect un bun imobiliar.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire data monedei unice europene.

      Art. 2.413. Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. (1) Inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, precum si a altor drepturi prevazute de lege se efecAtueaza numai in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, daca prin lege nu se prevede altfel.


(2) Organizarea si functionarea arhivei se reglementeaza prin lege speciala.
      Art. 2.414. Validitatea ipotecii. Inscrierea in arhiva nu confera validitate unei ipoteci lovite de nulitate.
      Art. 2.415. Efectul inscrierii. Creditorul care inscrie o ipoteca asupra unui bun este prezumat ca are cunostinta despre existenta tuturor ipoteAcilor care au fost inscrise mai inainte cu privire la acelasi bun. Dovada contrara nu este admisibila.
      Art. 2.416. Neconcordante intre aviz si contractul de ipoteca . Daca exista neconcordante intre informatiile cuprinse in formularul de aviz si cele cuprinse in contractul de ipoteca, in raporturile dintre terti si in cele dintre parti si terti prevaleaza informatiile cuprinse in formularul de aviz .
      Art. 2.417. Notificarea inscrierii. Creditorul ipotecar este obligat sa comunice constituitorului o copie de pe avizul de ipoteca in cel mult 24 de ore de la inscrierea acesteia. Art. 2.412-2.418
      Art. 2.418. Domiciliul partilor. (1) In realizarea drepturilor si obliAgatiilor partilor unui contract de ipoteca fata de terti, se considera ca acestea au domiciliul indicat in avizul de ipoteca . Toate comuAnicarile transmise potrivit contractului de ipoteca la adresa mentionata in formuAlarul de aviz sunt valabile si produc efecte .
(2) Partea care isi schimba domiciliul trebuie sa comunice schimAbarea celeilalte parti si sa o inscrie la arhiva.
      Art. 2.419. Obligatia de radiere. In cel mult 10 zile de la data la care obligatia garantata a fost platita, creditorul ipotecar este obligat sa ceara operatorului arhivei radierea ipotecii. Creditorul ipotecar care omite sa solicite radierea ipotecii raspunde pentru prejudiciile directe sau indirecte aduse debitorului si constituitorului ipotecii. In acest caz, valoarea daunelor-interese ce urmeaza a fi platite nu poate fi mai mica decat echiAvalentul in lei al sumei de 500 euro.


Note si Comentarii!


Articol actualizat prin Legea 71/2011

Citeşte mai multe despre:    Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare    AEGRM    Creditor ipotecar    Inscrierea ipotecii    Ipoteca mobiliara    Radierea ipotecii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Noul Cod Civil: Conditiile de forma la incheierea contractului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice (Art. 18 - 24 - Noul Cod Civil)
Sursa:

Fiducia (Art. 773 - 791 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inscrierea unui contract la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de mandat comercial
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Aviz de garantie mobiliara. Posibilitatea solicitarii nulitatii absolute
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 47 din 21 ianuarie 2016

Constestatie la tabelul preliminar al creantelor. Procedura simplificata a falimentului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 736 din data 08.05.2012

Gajuri constituite asupra unor sume depuse in cont. Obligativitatea individualizarii contului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia comerciala - Decizia 36 din 25.02.2010