Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Trafic de droguri. Criterii de individualizare a pedepsei

Trafic de droguri. Criterii de individualizare a pedepsei

  Publicat: 26 Jan 2012       11823 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Substanta cu proprietati curative, utilizata si in medicina,
La individualizarea acestei pedepse, s-au avut in vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.72 Cod penal si anume: gradul deosebit de ridicat de pericol social al faptei (cu implicatii asupra starii de sanatate publice), imprejurarile in care aceasta a fost comisa, cantitatea mare de drog cumparata, limitele speciale de pedeapsa,

Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Condamnari anterioare suferite de o persoana,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Substanta cu proprietati curative, utilizata si in medicina,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Este un act juridic civil
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Activitate procesuala, desfasurata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri
Sistem de organizare
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
In dreptul penal, exista infractiuni al caror continut legal, fie de baza, fie agravat, este complex, ceea ce inseamna ca el cuprinde, ca element sau ca o circumstanta agravanta,
Substanta cu proprietati curative, utilizata si in medicina,
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Stiinta multidisciplinara auxiliara dreptului, cu metode proprii de cercetare,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
O substanta care indeplineste criteriile referitoare la pericolele fizice, pericolele pentru sanatate sau pericolele pentru mediu, stabilite in partile 2-5 din anexa I la Regulamentul CLP si clasificate in functie de clasele de pericol respective prevazute in aceeasi anexa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Puterile publice existente in stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Substanta cu proprietati curative, utilizata si in medicina,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Orice subsatnta sau produs care, folosit în cantitati, concentratii sau conditii aparent nepericuloase, prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau pentru bunurile materiale.
Substanta cu proprietati curative, utilizata si in medicina,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Substanta cu proprietati curative, utilizata si in medicina,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Primele norme de drept scrise la Atena,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Puterile publice existente in stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Substanta cu proprietati curative, utilizata si in medicina,
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Condamnari anterioare suferite de o persoana,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Substanta cu proprietati curative, utilizata si in medicina,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala

astfel cum au fost reduse prin aplicarea dispozitiile art.320/1 Cod penal, persoana inculpatului, care nu are antecedente penale (facandu-se in consecinta aplicarea disp.art.74 lit.a rap. la art.76 lit.b Cod penal), dar care este administrator de facto al unui site ce comercializa etnobotanice, apreciindu-se ca in contextul in care cantitatea de drog achizitionata este considerabila, inculpatul este administratorul in fapt al site-ului de etnobotanice mentionat, in mod evident substantele respective nu erau destinate in mod exclusiv consumului personal, ci urmau sa fie comercializate, doar faptul ca coletul a fost descoperit si indisponibilizat de organele de politie a impiedicat acest lucru.

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia de Investigare a Criminalitatii Organizate si Terorism, inregistrat sub nr.179/D/P/2011, a fost trimis in judecata inculpatul BPN pentru savarsirea infractiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 4 Cod penal.
Inculpatul, prezent in instanta, a declarat ca solicita aplicarea dispozitiilor Legii nr.202/2010, ca recunoaste savarsirea faptei, asa cum a fost retinuta in actul de sesizare, solicitand judecarea cauzei in baza probelor administrate in faza de urmarire penala.
Din probatoriul administrat in cauza (procesele-verbale intocmite de lucratorii de politie judiciara; procesul-verbal de perchezitie a autovehiculului; procesul-verbal de preluare a inculpatului si a drogurilor remise de autoritatile din Republica Moldova; dovezile de predare a drogurilor la Directia de Cazier Judiciar si Evidenta Operativa; declaratiile inculpatului; declaratiile martorilor asistenti; rapoartele de constatare tehnico-stiintifica ale I.G.P.R.-Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor, Precursori privind drogurile depistate (mefedrona); cazierul judiciar al inculpatului; actele procedurale efectuate de autoritatile competente din Republica Moldova, instanta retine in fapt urmatoarele:
La data de 01.06.2011, prin referatul nr. 220.013/2011 al Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate-Serviciul Antidrog, a fost sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism cu privire la faptul ca inculpatul BPN s-a deplasat in Republica Moldova pentru a ridica, prin intermediul firmei de curierat rapid DHL cu sediul in Chisinau, un colet ce ar avea in continut metamfetamina, drog de mare risc, urmand sa se intoarca pe teritoriul Romaniei cu coletul ce continea cantitatea de aproximativ 1 kg de metamfetamina, ce trebuia predata, intr-o locatie necunoscuta, unei persoane neidentificate, care era cunoscuta ca ``MI``, in varsta de cca 50-55 ani.
Prin adresa autoritatilor competente ale Republicii Moldova din data de 01.06.2011, s-a solicitat acestei directii in baza Tratatului bilateral dintre Romania si republica Moldova privind asistenta juridica in materie civila si penala ratificat prin Legea nr. 177/1997 autorizarea efectuarii unei livrari supravegheate a drogurilor (substantelor psihotrope) depistate asupra inculpatului BPN de pe teritoriul Republicii Moldova, pe teritoriul Romaniei.
In sustinerea cererii, s-a precizat ca la data de 30.05.2011, la postul vamal intern 2 ``Posta``, situat in sediul firmei de curierat rapid DHL din mun. Chisinau, Bd. Cuza Voda, nr. 18/5, Republica Moldova, s-a constatat sosirea coletului nr. 5990978663 expediat din orasul Mumbai, India, cu destinatia mun. Chisinau, Hotel Cosmos, Republica Moldova, pe numele inculpatului BPN, trezind suspiciuni privind prezenta drogurilor in acel colet.
Din raportul de constatare tehnico-stiintifica nr. 1820/01.06.2011 efectuat de Directia Tehnico Criminalistica din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ale Republicii Moldova a rezultat ca substanta aflata in coletul nr. 5990978663 continea metamfetamina (substanta psihotropa) in cantitate de 842 grame.
Conform declaratiei inculpatului BPN data in fata autoritatilor competente ale Republicii Moldova, ar fi rezultat ca o persoana cu numele MI, in varsta de aproximativ 50 de ani, proprietar al intreprinderii romane ``P`` din jud.Bistrita-Nasaud, Romania, prin amenintare cu violenta, l-a constrans sa se deplaseze in Republica Moldova, pentru a prelua un pachet din India, care avea un continut necunoscut, urmand sa primeasca ulterior indicatii despre modul in care va transporta mai departe coletul respectiv.
Prin ordonanta acestei directii, nr. 179/D/P/2011 din data de 01.06.2011 (autorizatia nr. 37/A/2011) s-a dispus autorizarea efectuarii unei livrari supravegheate, cu sau fara substituirea totala ori partiala a drogurilor de mare risc, respectiv a cantitatii de aproximativ 842 grame metamfetamina, pe teritoriul Romaniei, pe cale rutiera, de catre Inspectoratul General al Politiei Romane - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate, Serviciul Antidrog, cu sprijinul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si al Administratiei Nationale a Vamilor, pe o perioada de 30 de zile, de la data de 01.06.2011 pana la data de 30.06.2011, inclusiv.
In urma punerii in aplicare a autorizatiei de livrare supravegheata a drogurilor s-a procedat in colaborare cu autoritatile competente din Republica Moldova la preluarea cantitatii de 200 grame de substanta indicata ca fiind ``metamfetamina`` si a cantitatii de 642 grame sare de potasiu, substanta care a substituit diferenta de droguri de mare risc, operatiunea fiind realizata la data de 03.06.2011 in punctul vamal Albita din zona localitatii Husi, jud. Vaslui.
Prin rezolutia Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate-Serviciul Antidrog din data de 03.06.2011, s-a dispus efectuarea in cauza a unei constatari tehnico-stiintifice privind cele doua probe predate la data de 03.06.2011 de autoritatile competente din Republica Moldova la punctul vamal Albita, respectiv 200 grame de substanta indicata ca fiind ``metamfetamina`` (proba nr. 1) si 642 grame substanta indicata ca fiind sare de potasiu (proba nr. 2).
Din adresa Inspectoratului General al Politiei Romane - Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor nr.143202/03.06.2011 a rezultat ca proba nr. 1, respectiv cantitatea neta de 199,04 grame de substanta cristalina de culoare alba continea metilmetcatinona (mefedrona), substanta care constituie drog de mare risc, conform Tabelului anexa nr. I din Legea nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cercetarile initiale, din care ar fi rezultat ca inculpatul BPN trebuia sa remita coletul cu droguri unei persoane numite MI pe teritoriul Romaniei nu s-au confirmat fiind contrazise de probele administrate in cauza.
S-a considerat ca in realitate inculpatul BPN a avut un interes direct si personal in a prelua coletul cu droguri sosit din Mumbai, India, la sediul firmei de curierat DHL din Chisinau, Republica Moldova, produsele fiind destinate pentru distribuirea pe teritoriul Romaniei, tinand cont de faptul ca susnumitul era implicat in comercializarea de substante etnobotanice din care face parte si mefedrona, drog de mare risc, substanta care constituie obiectul activitatii infractionale desfasurata de inculpatul BPN la care se refera prezentul dosar.
Din procesul verbal incheiat la data de 03.06.2011 de catre lucratorii de politie judiciara delegati in cauza a rezultat ca inculpatul administra site-ul cu adresa htpp://etnobotanice.com., aceasta apartinand unui magazin de vanzare on-line denumit ``ETNOBOTANICE.COM``.
Afirmatiile inculpatului din cuprinsul declaratiei pe care acesta a dat-o in fata autoritatilor competente din Republica Moldova cu privire la faptul ca ar fi fost amenintat de catre MI, proprietar al firmei ``P`` din municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud au fost infirmate de verificarile efectuate de lucratorii de politie judiciara delegati in cauza, din care a rezultat ca Societatea Comerciala ``P&Co`` SRL are sediul social in mun. Bistrita, str. a€¦, avandu-le ca asociate pe numitele BSA, sora inculpatului si CNP, persoana care a convietuit cu BN, tatal inculpatului si cu care are o fetita numita BAN, nascuta in anul 2006, fapt ce atesta o stransa legatura intre inculpat si persoanele carora le apartine SC ``P&Co`` SRL, fara sa existe nicio legatura cu vreo persoana cunoscuta cu numele MI.
Fiind audiat ulterior de catre procuror, inculpatul a recunoscut savarsirea infractiunii de care era invinuit, precizand insa ca in urma cu aproximativ o luna, a fost rugat de un individ zis MI sa ii procure substante etnobotanice, mai concret mefedrona in cantitate mai insemnata, respectiv un kilogram. Legatura cu persoana de la care putea sa faca rost de mefedrona inculpatul a realizat-o prin intermediul unui individ MP zis ``Vex``, acesta cunoscand prin internet o persoana din Mumbai, India. Faptul ca inculpatul s-ar fi obligat sa-i procure lui MI o cantitate de mefedrona a fost justificat pe motivul ca inculpatul avea o datorie la acea persoana, si astfel se realiza o compensare.
In consecinta, inculpatul a apelat la numitul MP zis ``Vex``, iar acesta i-a oferit o adresa de e-mail a unei persoane necunoscute din Mumbai, India, avand numele de ``Laxmi``. MP zis ``Vex`` il cunostea pe ``Laxmi``, deoarece mai comandase substante etnobotanice de la acesta, legale anterior.
Inculpatul a luat legatura cu numitul ``Laxmi`` prin internet, la adresa de e-mail oferita de MP zis ``Vex``, adica indogulfxp@gmail.com, solicitandu-i sa-i trimita un kilogram de mefedrona prin intermediul unui punct de lucru al firmei de curierat DHL din Salonic, Grecia, insa a fost refuzat, invocandu-se faptul ca prin Grecianu putea fi livrat un colet avand ca destinatar o persoana fizica, ci doar o firma.
Inculpatul s-a interesat ulterior despre modalitatea in care se putea face livrarea, si a aflat ca se poate totusi trimite coletul cu droguri prin Republica Moldova, folosind tot un punct de lucru al DHL din Chisinau, astfel ca numitul ``Laxmi`` i-a cerut sa-i trimita prin Western Union contravaloarea mefedronei, respectiv suma de 8600 lei, in acest scop inculpatul imprumutandu-se de la un amic, suma fiindu-i trimisa numitului ``Laxmi``.
Despre faptul ca pe numele inculpatului a sosit coletul cu mefedrona din India, acesta a aflat de la un reprezentant al firmei de curierat rapid DHL din Chisinau, care l-a anuntat telefonic in jurul orelor 13:00, in data 30.05.2011, ca a sosit un colet pe numele sau din Mumbai, India, fara a cunoaste acestuia, oficial obiectul acestuia constand in ingrasamant pentru plante.
In momentul in care inculpatul a fost anuntat despre sosirea coletului, acesta se afla deja in Chisinau, deoarece pe internet pe site-ul DHL era afisat ca a sosit respectivul colet, astfel ca s-a deplasat la sediul DHL in aceeasi zi pentru a ridica coletul sosit din India, de la ``Laxmi``.
Atunci cand inculpatul a intrat in sediul punctului de control vamal situat in incinta firmei DHL, a fost intrebat de un functionar vamal ce fel de ingrasamant este in colet, inculpatul raspunzandu-i ca nu stie despre ce fel de ingrasamant este vorba, in urmatoarele doua zile fiind anchetat de organele vamale si de politie din orasul Chisinau, pana la data de 03.06.2011 cand a fost preluat de lucratorii de politie judiciara delegati in cauza din cadrul Inspectoratului general al Politiei Romane - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate-Serviciul Antidrog.
La data de 17.06.2011 Procuratura Generala a Republicii Moldova a inaintat acestei directii dosarul nr. 2011869069 al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, solicitand preluarea urmaririi penale in temeiul prevederilor art. 81 din Tratatul dintre Republica Moldova si Romania privind asistenta juridica in materie civila si penala cu privire la inculpat, fata de care s-a retinut savarsirea infractiunii de contrabanda cu substante narcotice in proportii deosebit de mari, prevazuta de art. 248 alin. 5 lit. b si d din Codul Penal al republicii Moldova.
La aceeasi data, Procuratura Generala a Republicii Moldova a remis prin intermediul organelor de politie moldovene catre lucratorii de politie judiciara delegati in cauza din cadrul Inspectoratului general al Politiei Romane - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate-Serviciul Antidrog, diferenta de substanta ridicata din coletul destinat inculpatului, ambalata succesiv in doua pungi din material plastic transparent si material plastic de culoare albastra, cu masa bruta de 646,5 grame.
Din raportul de constatare tehnico-stiintifica efectuat de Inspectoratul General al Politiei Romane - Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor nr. 143.352/20.06.2011 a rezultat ca proba inaintata constituita din 641,1 grame contine 4-metilmetcatinona (mefedrona), substanta care constituie drog de mare risc, conform Tabelului anexa nr. I din Legea nr. 143/2000.
In motivarea cererii de mai sus, Procuratura Generala a Republicii Moldova a mentionat ca inculpatul s-a implicat in efectuarea tranzactiilor de droguri (mefedrona) in timp ce se afla in Republica Moldova, fara sa existe date privind implicarea vreunui cetatean al Republicii Moldova, apreciindu-se ca urmarirea penala trebuie infaptuita de autoritatile competente din Romania, respectiv de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de criminalitate Organizata si Terorism, avandu-se in vedere faptul ca, potrivit art. 81 din Tratatul dintre Romania si Republica Moldova, privind asistenta juridica in materie civila si penala, ratificat prin Legea nr. 177/1997, fiecare parte contractanta, la cererea celeilalte parti contractante, va porni, in conformitate cu propria sa lege actiunea penala impotriva unui cetatean al sau, in cazul in care exista date suficiente ca a savarsit, pe teritoriul celeilalte parti contractante, o fapta care este prevazuta ca infractiune de legile ambelor parti contractante.
De asemenea, s-a invocat faptul ca, in conformitate cu disp. art. 128 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 completata si modificata prin Legea nr. 224/2006, cererea de preluare a urmaririi penale adresata de un stat strain parchetelor romane se inainteaza dupa caz Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si se solutioneaza de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel in circumscriptia careia domiciliaza sau a fost identificata persoana urmarita.
Intrucat in momentul declansarii cercetarilor in prezentul dosar identificarea inculpatului a fost realizata de catre lucratorii de politie judiciara din cadrul Inspectoratului general al Politiei Romane - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate-Serviciul Antidrog, cu sediul in mun. Bucuresti, s-a considerat ca competenta alternativa mentionata in textul art. 128 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 apartinea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, astfel ca la data de 21.06.2011 a fost sesizata acea unitate de parchet cu privire la cererea formulata la data de 17.06.2011 de catre autoritatile competente din Republica Moldova, privind preluarea si finalizarea urmaririi penale de catre autoritatile romane.
Prin adresa nr. 1414/II-5/22.06.2011 a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti s-a comunicat ca cererea formulata la data de 17.06.2011 de catre autoritatile competente din Republica Moldova, privind preluarea si finalizarea urmaririi penale de catre autoritatile romane a fost admisa, cercetarile fiind finalizate de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.
Avandu-se in vedere probele administrate in cauza, instanta a apreciat ca inculpatul se face vinovat de comiterea infractiunii prev. de art.2 al.1 si 2 din Legea nr.143/2000, cu aplic.art.4 Cod penal, pentru care va fi condamnat la pedeapsa de 3 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a-b Cod penal pe timp de 3 ani.
La individualizarea acestei pedepse, s-au avut in vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.72 Cod penal si anume: gradul deosebit de ridicat de pericol social al faptei (cu implicatii asupra starii de sanatate publice), imprejurarile in care aceasta a fost comisa, cantitatea mare de drog cumparata, limitele speciale de pedeapsa, astfel cum au fost reduse prin aplicarea dispozitiile art.320/1 Cod penal, persoana inculpatului, care nu are antecedente penale (facandu-se in consecinta aplicarea disp.art.74 lit.a rap. la art.76 lit.b Cod penal), dar care este administrator de facto al unui site ce comercializa etnobotanice, apreciindu-se ca in contextul in care cantitatea de drog achizitionata este considerabila, inculpatul este administratorul in fapt al site-ului de etnobotanice mentionat, in mod evident substantele respective nu erau destinate in mod exclusiv consumului personal, ci urmau sa fie comercializate, doar faptul ca coletul a fost descoperit si indisponibilizat de organele de politie impiedicand acest lucru, astfel ca s-a considerat ca raportat la toate aceste criterii se impune aplicarea unei pedepse privative de libertate.
Se va face in consecinta aplic.art.71 rap. la art.64 lit.a-b Cod penal, interdictiile respective fiind raportate la natura si gravitatea faptei, imprejurarile comiterii acesteia.
Conform art.350 Cod procedura penala va fi mentinuta starea de arest a inculpatului.
In baza art.88 Cod penal va fi dedusa din pedeapsa aplicata retinerea si arestarea preventiva incepand cu data de 4.06.2011 la zi.
In baza art.17 al.1 din Legea nr.143/2000 va fi confiscata de la inculpat a cantitatea de 836,41 g mefedrona, ramasa in urma efectuarii analizelor de laborator.
In baza disp.art.7 si a anexei 1 pct.29 din Legea nr.143/2000 se va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat.
Pronuntata de: Tribunalul Bistrita-Nasaud -Sectia Penala, sent. nr. 96/F/20 septembrie 2011


Citeşte mai multe despre:    Individualizarea pedepselor    Trafic de droguri    Tribunalul Bistrita-Nasaud    Legea 143/2000    Arestare preventiva
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO

Confiscare extinsa. Infractiune prevazuta in art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 129/A din 30 martie 2016

Motivele de neconstitutionalitate ale art. 318 CPP ref. la renuntarea la urmarirea penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei. Infractiuni prevazute in legi speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 3484 din 11 noiembrie 2013

Grup infractional organizat. Sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea cea mai grava care intra in scopul grupului infractional organizat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 2325 din 2 iulie 2013

SCHIMBARE DE INCADRARE JURIDICA IN LIPSA INCULPATULUI
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina Sentinta penala 1239 (09.09.2004)

INFRACTIUNI SEXUALE. DELIMITARE
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina Sentinta penala 1396 (28.09.2004)

SCHIMBARE DE INCADRARE JURIDICA IN LIPSA INCULPATULUI
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina Sentinta penala 1239 (09.09.2004)

INFRACTIUNI SEXUALE. DELIMITARE
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina Sentinta penala 1396 (28.09.2004)

SCHIMBARE DE INCADRARE JURIDICA IN LIPSA INCULPATULUI
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina Sentinta penala 1239 (09.09.2004)Articole Juridice

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Aplicarea imediata a pedepsei dupa revocarea amanarii aplicarii pedepsei – intre remediu si discriminare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

ORDONANTA pentru folosirea in cauza a unui investigator sub acoperire
Sursa: EuroAvocatura.ro

Supravegherea tehnica. Art. 139 - 146 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Utilizarea investigatorilor sub acoperire. Art. 148 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro