Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Contraventii » Plangere contraventionala. Anulare proces verbal de contraventie

Plangere contraventionala. Anulare proces verbal de contraventie

  Publicat: 20 Aug 2012       5423 citiri        Secţiunea: Spete Contraventii  


Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Prin plangerea contraventionala inregistrata la data de 19.01.2009 sub nr.492/236/2009 pe rolul Judecatoriei Giurgiu, contestatoarea S.C. I.R. SRL a solicitat anularea procesului verbal de contraventie incheiat la data de 19.12.2008 de catre intimatul O.J.P.C. si restituirea amenzii contraventionale in cuantum de 1.500 lei deja achitata.

Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.

In motivarea plangerii, contestatoarea a aratat ca prin procesul verbal de contraventie mentionat a fost sanctionata cu 3.000 lei pentru incalcarea prevederilor art.7 lit. c liniuta a 2-a din OG nr.21/1992, gasind intemeiate o serie de reclamatii referitoare la serviciile de citire si calcul prestate de catre S.C. I.R. SRL precum si la modalitatea de inregistrare a consumurilor de unele repartitoare de costuri montate si exploatate de aceasta.
Contestatoarea a mentionat ca la intocmirea procesului verbal nu au fost respectate toate dispozitiile imperative prev. de art.17 si art.16 alin.6 din OG nr.2/2001, respectiv nu s-a mentionat adresa punctului de lucru la care s-a efectuat controlul, ceea ce constituie motiv de nulitate absoluta a procesului verbal.
De asemenea a aratat contestatoarea ca datele necesare calculului au fost comunicate de asociatia de proprietari din care face parte persoana ce a facut reclamatia, asociatia considerand totodata ca apartamentele debransate trebuie sa plateasca o cota comuna mai mare decat apartamentele bransate, avand in vede transferul termic intre cele doua categorii de apartamente.
In dovedirea plangerii, contestatoarea a depus la dosarul cauzei procesul verbal de constatare a contraventiei nr.0174355/19.12.2008, anexa la procesul verbal mentionat.
Prin intampinare, intimatul a solicitat respingerea plangerii contraventionale ca neintemeiata, avand in vedere ca petenta in calitate de prestator de servicii a calculat si repartizat in mod gresit energia termica pentru apartamentele debransate si cele bransate.
In drept, sunt invocate prevederile art. 7 lit. c a 2-a liniuta si art.50 lit. a din OG nr.21/1992, ale OG nr.2/2001 si ale art.115 - 118 C.pr.civ.
In aparare, intimatul a solicitat si administrat proba cu inscrisuri, depunand la dosarul cauzei o seria de inscrisuri (filele 22-42).
Analizand intregul material probator administrat in cauza, instanta a retinut ca prin procesul verbal nr.0174355 inregistrat sub nr.366/436/19.12.2008 O.J.P.C. a sanctionat-o contraventional pe contestatoarea S.C. I.R. SRL cu amenda in cuantum de 3.000 lei pentru incalcarea dispozitiilor art. 7 lit. c a 2-a liniuta din OG nr.21/1992.
Agentul constatator a mentionat faptul ca, urmare a multiplelor reclamatii primite in legatura cu activitatea desfasurata de S.C. cu sediul in mun. Bucuresti dar care deserveste si mun. Giurgiu in privinta citirii si calculului de repartizare a energiei termice consumate de utilizatori din raza acestei localitati, a efectuat un control pe baza actelor ce i-au fost furnizate si s-a constatat faptul ca, in calitate de prestator de servicii, contestatoarea a calculat si a repartizat in mod gresit cota comuna de energie termica pentru apartamentele debransate.
Verificand actul atacat si prin prisma motivelor de nelegalitate care se pot invoca si din oficiu, instanta a constatat ca agentul de politie a respectat dispozitiile art.17 din OG nr.2/2001, astfel ca nu exista nici o cauza de natura sa atraga nulitatea absoluta a procesului-verbal.
Motivul de nelegalitate invocat de catre contestatoare nu poate fi retinut din moment ce in cuprinsul procesului verbal se mentioneaza sediul persoanei juridice sanctionata, conform art.17 din OG nr.2/2001 si a carei raspundere este atrasa si se desprinde cu usurinta ca, controlul efectuat a vizat activitatea desfasurata de S.C. I.R. SRL cu sediul in mun. Bucuresti, pe raza mun. Giurgiu, nefiind facuta dovada unui punct de lucru al societatii pe raza mun. Giurgiu.
Contestatoarea nu a administrat probe, conform art.1169 C.civ., din care sa rezulte o alta situatie de fapt decat cea mentionata de agentul constatator, astfel ca procesul verbal de contraventie beneficiaza de prezumtia de veridicitate, fiind considerat conform realitatii.
Prin dispozitiile legale cuprinse in art.7 lit. c a 2-a liniuta din OG nr.21/1992, s-a prevazut in sarcina prestatorilor de servicii obligatia de a presta doar servicii care sa nu afecteze viata, sanatatea, sau securitatea consumatorilor sau interesele economice ale acestora, incalcarea acestei dispozitii constituind contraventie si fiind sanctionata de art.50 alin. 1 lit. a din ordonanta .
Or, este evident ca prin modalitatea de repartizare a cotei comune de energie termica in mod diferentiat intre apartamentele debransate cu aceeasi suprafata, contestatoarea a prestat un serviciu defectuos apt de a aduce atingere intereselor economice ale persoanelor respective.
Aspectul invocat de contestatoare in sensul ca datele necesare calculului au fost comunicate de asociatia de proprietari din care face parte persoana ce a facut reclamatia, pe langa faptul ca nu s-a demonstrat acest fapt, nu este de natura a exonera de raspundere societatea contestatoare, din moment ce calculul final al repartizarii energiei termice este atributia acesteia, atributie ce trebuie exercitata cu respectarea cerintelor art.7 lit. c a 2-a liniuta.
Fata de dispozitiile art.21 alin.3 din O.G nr.2/2001 aprobata si modificata prin Legea nr.180/2002 care stabilesc criteriile in functie de care se stabileste sanctiunea contraventionala, instanta a apreciat ca, fata de imprejurarile comiterii faptei, de gravitatea faptei si de circumstantele contestatoarei, agentul constatator a aplicat minimul special al amenzii contraventionale, amenda care se impune a fi mentinuta in vederea realizarii scopului educativ si preventiv al actului normativ privind protectia consumatorilor.
Pentru toate considerentele expuse, instanta a respins plangerea contraventionala, ca neintemeiata.
Pronuntata de: Judecatoria Giurgiu - Sentinta civila nr. 4135 din data 17.06.2009


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Giurgiu    Proces verbal de contraventie    Legea 180/2002    Amenda contraventionala    OG 21/1992    OG 2/2001    Nulitate absoluta    Prezumtia de veridicitate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Procedurile de control ale ITM nu trebuie sa fie insotite de o sanctiune care sa fie atat de disproportionata fata de gravitatea incalcarii
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr. 1062 din data de 01 Aprilie 2019

Sanctionarea contraventionala a angajatorului pentru neplata orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bihor Sentinta civila nr. 857/11.06.2019

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Actiune pentru constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 356 din 13 ianuarie 2006

Actiune pentru constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 356 din 13 ianuarie 2006

Actiune pentru constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 356 din 13 ianuarie 2006Articole Juridice

Spete privind infractiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat, finalizate prin acte de sesizare a instantelor de judecata
Sursa: EuroAvocatura.ro