Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Inlocuirea sanctiunii amenzii aplicate prin procesul verbal de constatare a contraventiei cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii

Inlocuirea sanctiunii amenzii aplicate prin procesul verbal de constatare a contraventiei cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii

  Publicat: 28 Aug 2012       3578 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.319 /293/08.04.2009 petentul Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov a solicitat in contradictoriu cu intimatul M. M. N. din localitatea Roades nr.35,jud.Brasov, sa se dispuna inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea obligarii intimatului la prestarea unei muncii in folosul comunitatii.

Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Datoria persoanei creditate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act adoptat de organele de stat,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea cererii s-a aratat ca in data de 31.10.2008 prin procesul verbal de constatarea contraventiei seria X nr. X incheiat de Postul de Politie Bunesti intimatul a fost sanctionat cu o amenda in cuantum de 200 lei retinandu-se in sarcina acestuia faptul ca a participat la scandalul produs de fratele sau M. R. .
Intrucat intimatul nu a achitat amenda in termenul legal procesul verbal a fost transmis de I.P.J.Brasov Primariei Bunesti pentru darea in debit a contravenientului.
S-a mai aratat ca, ulterior, Primaria Bunesti a instiintat petentul ca, contravenientul nu a putut fi executat, solicitandu-se transformarea debitului in munca in folosul comunitatii.
Cererea a fost intemeiata indrept pe dispozitiile art.9 al.3 din Legea 352/2006 pentru modificarea si completarea OG 2/2001.
Cererea este scutira de plata taxei de timbru si timbru judiciar.
In probatiune petentul a depus copia adresei nr.8/21.01.2009 (f.4) si copia procesului verbal de constatarea contraventiei (f.5).
Intimatul nu a formulat intampinare dar s-a prezentat la termenul din 12.05.2009, a aratat ca nu are bunuri, loc de munca si nu beneficiaza de ajutor social, fiind de acord cu cererea petentului.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal de constatarea contraventiei seria X nr.X intocmit la data de 31.10.2008 de Postul de Politie Bunesti, intimatul contravenient a fost sanctionat cu o amenda in cuantum de 200 lei intrucat a participat la un scandal provocat de fratele lui M. R. ..
Fapta a fost incadrata in disp.art.2 pct.26 din Legea 61/91 republicata.
Procesul verbal de constatarea contraventiei nu a fost atacat cu plangere in termen legal el fiind comunicat de organul constatator Primariei Bunesti in vederea executarii.
Potrivit art.9 al.3 din OG 2/2001 modificata si completata prin art. unic din Legea 352/21.07.2006 ``in cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii, cu sanctiunea obligarii acestuia la prestarea unei activitati in folosul comunitatii tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata.``
In cauza intimatul nu a facut dovada achitarii amenzii nici in tot si nici in parte si a aratat ca nu are bunuri, nu lucreaza si nu beneficiaza nici de ajutor social, ca atare instanta retine ca nu exista posibilitatea executarii silite a acestuia.
Regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii este reglementat in OG nr.55/2002,act normativ care prevede ca prestarea unei activitati,in folosul comunitatii este o sanctiune contraventionala care se stabileste intotdeauna alternativ cu amenda , dar se aplica numai de instantele de judecata prin hotarare irevocabila data in conditiile art.7-13 din OG 55/02. Aceasta sanctiune poate fi prevazuta numai in legi sau in OG prin care se stabilesc si se sanctioneaza anumite fapte ce constituie contraventie ,adica in acte normative speciale.
Conform art.9 al.1 si 2 din OG 2/2001 modificata la zi``prestarea unei activitati in folosul comunitatii poate fi stabilita numai prin lege si numai pe o durata ce nu poate depasii 300 de ore ,iar sanctiunea prevazuta la al.1 se stabilesc alternativ cu amenda
Potrivit art.9 al.3 din OG 2/01.in cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si neavand posibilitatea executarii silite organul din care face parte organul constatator va sesiza instanta in vederea inlocuirii ,amenzii cu sanctiune,obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
Hotararea prin care se aplica sanctiunea prestarii unei activitati conf.art.9 al.6 din OG 2/2001 e supusa recursului.
Dispozitiile art.9 al.3 se coraboreaza cu cele ale art.39 ind.1 din OG 2/2001,articol cuprins in cap.V din OG 2/01 referitor la executarea sanctiunii contraventionale.
Instanta retine ca inlocuirea sanctiunii amenzii cu prestarea unei activitati dispusa in baza art.9 al.3 si 39 ind.1 tine de executarea contraventiilor si poate fi dispusa de instanta,indiferent daca sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii este sau nu prevazuta ca si sanctiune alternativa cu amenda in actul normativ cere sanctionata fapta retinuta in sarcina contravenientului,daca sunt indeplinite conditiile aratate in art.39 ind.1 si anume contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si,cel mai important,nu exista posibilitatea executarii silite a contraventiei .
Ca atare in situatia in care este posibila executarea silita a contravenientului mobiliara,imobiliara,prin poprire etc. contraventia nu se poate inlocui de instanta,amenda cu prestarea activitatii;insa ,in situatia in care nu exista posibilitatea executarii silite a contraventiei,iar actul normativ care sanctioneaza fapta retinuta in sarcina acestuia nu prevede aceasta sanctiune,amenda nu ar putea fi executata in nici un mod si fiind creanta bugetara s-ar prescrie in 5 ani,iar functia sanctionatoare a contraventiei nu ar mai exista .
Instanta retine ca nu acesta a fost intentia legiuitorului, chiar daca dispozitiile legale in materie sanctiunile sunt oarecum confuze,ci ,dispozitiile din art 39 ind.1 din OG 2/01privesc executarea sanctiunilor ,iar cele din OG 55/02 stabilesc printre altele modul general al aplicarii sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii,stabilind dreptul de a aplica aceasta sanctiune principala in favoarea exclusiva a instantelor.
Fata de cele de mai sus , avandu-se in vedere cuantumul amenzii aplicate si limita maxima de ore de munca in folosul comunitatii stabilita de art.391 al.2 din OG 2/2001 modificata si completata prin Legea 352/2006 instanta va admite ca intemeiata cererea petentului. Inspectorul de Politie al Judetului Brasov, va dispune inlocuirea sanctiunii amenzii aplicate prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria X nr. X , in cuantum de 200 RON cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii pe durata a 10 de ore pe raza Primariei com. Bunesti .Sanctiunea urmeaza sa fie executata conf.art.39 ind.1 al.4 din OG nr.2/2001 modificata prin serviciul specializat al Primariei Bunesti.
Instanta:
Admite cererea formulata de Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov cu sediul in Brasov ,str. N. Titulescu nr.28,jud.Brasov prin reprezentat legal impotriva intimatului M. M. N. din Roades nr.X,jud.Brasov si in consecinta:
Dispune inlocuirea sanctiunii amenzii in cuantum de 200 lei aplicata prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria X nr. X/31.10.2008 intocmit de Postul de Politie Bunesti cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii pe durata a 10 de ore pe raza Primariei Bunesti .
Sanctiunea va fi executata prin serviciul specializat al Primariei Bunesti .
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Judecatoria Rupea - Sentinta civila nr. 271/2009 din data 12.05.2009


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Rupea    Proces verbal de contraventie    Munca in folosul comunitatii    Executare silita    Poprire    Sanctiune contraventionala    Amenda    Legea 352/2006    OG 55/2002    OG 2/2001    Legea 61/1991
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Procedurile de control ale ITM nu trebuie sa fie insotite de o sanctiune care sa fie atat de disproportionata fata de gravitatea incalcarii
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr. 1062 din data de 01 Aprilie 2019

Sanctionarea contraventionala a angajatorului pentru neplata orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bihor Sentinta civila nr. 857/11.06.2019

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Incetarea procesului penal ca urmare a impacarii partilor. Actiune in despagubiri formulata impotriva asiguratorului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1008 din 11 mai 2016

ICCJ-dezlegare chestiune de drept. Intreprinderea individuala nu are calitatea de persoana juridica si nu poate raspunde penal in conditiile art. 135 Cod penal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare proces-verbal de constatare a contraventiei
Pronuntaţă de: Judecatoria Adjud - Sentinta civila nr. 103 din data 27.01.2011

Plangere impotriva procesului verbal de contraventie. Retinere permis de conducere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila nr. 006 din data 27.10.2011

Nulitate proces verbal de contraventie. Exceptia lipsei calitatii de reprezentant al contravenientei
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr.52 din data 30.04.2012

Inlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr.49 din data 30.04.2012