Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Acordare daune cominatorii. Legea 290/2003

Acordare daune cominatorii. Legea 290/2003

  Publicat: 13 Sep 2012       5530 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Olt , reclamantii FI, PF au solicitat in contradictoriu cu intimata Autoritatea Nationala Pentru Restituirea Proprietatilor obligarea la plata sumei de 65.48l lei, suma actualizata cu indicele de inflatie de la data scadentei la data platii efective, daune cominatorii in cuantum de 50 lei pe zi de intarziere de la data ramanerii irevocabile a prezentei sentinte - pana la data achitarii.

In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).

Motivarea actiunii reclamantilor a rezidat in faptul ca in urma cererii adresata Comisiei Jud Olt Pentru Aplicarea Legii 290/2003 s-au solicitat compensatii pentru bunurile autorului FZ de pe raza comunei Cuciuru Mare - Bucovina -s-a emis hot.nr. 66/l4.l2.2006,conform careia s-a aprobat cererea, valoarea compensatiilor fiind stabilita la l09.l35 lei.
La l2.07.2007 s-a virat suma de 43.654 lei - reprezentand 40% din totalul compensatiilor, conform dispoz. HG 1120/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii 290/2003, ori diferenta de 60% trebuia achitata pana la l2.07.2008, in cursul anului calendaristic urmator - obligatie neonorata de intimata - pana la momentul promovarii prezentei actiuni, desi reclamantii au depus demersuri atat scrise cat si telefonice.
Vis a vis de obiectul actiunii promovate de reclamanti - plata celei de-a doua transe din despagubirile stabilite prin hot. 66/2006 intimata a invocat ca potrivit art l8 alin 5 HG 1120/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii 290/2003 compensatiile banesti se achita beneficiarilor , in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie din bugetul de stat integral daca cuantumul nu depaseste 50.000 lei si esalonat in doua transe pe parcursul a doi ani consecutivi, respectiv 60 % in primul an, si 40 % in anul urmator daca cuantumul despagubirilor de incadreaza intre 50.00l si l00.000 lei -
Prin raportare la cuantumul stabilit pentru reclamanti art.l8 alin 5 lit c stabileste ca plata se face esalonat in doua transe pe parcursul a doi ani consecutiv respectiv 40 % in primul an si 60 % in anul urmator daca cuantumul compensatiilor depaseste l00.001 lei ori fondurile reprezentand despagubiri civile alocate in bugetul de stat Autoritatii Nationale Pentru Restituirea Proprietatilor sunt acordate in temeiul legilor 9/l998, l0/200l, l0/2003 - astfel incat neplata catre reclamanti a sumelor susmentionate nu se incadreaza in sintagma `` refuz nejustificat de a solutiona o cerere ``conform dispoz. art 2 lit i din leg. 554/2004.
Prin raportare la obiectul actiunii , dispozitivul hot. 66/2006 a Comisiei jud Olt pentru aplicarea Legii 9/l998 si Leg.290/2003, dispoz.HG 1120/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii 290/2003, tribunalul a adoptat solutia admiterii actiunii reclamantilor, in contradictoriu cu intimata si a dispus obligarea la 65.48l lei suma actualizata cu indicele de inflatie incepand cu iulie 2008 - pana la data platii efective si daune cominatorii de 50 lei pe zi de intarziere de la data ramanerii irevocabile a prezentei - pana la achitarea efectiva a diferentei compensatiilor.
Conform dispoz. art 8 alin 2 din legea 9/l998 legiuitorul in mod cert a stabilit distinctia intre ``stabilirea si validarea`` prin raportare la momentul in care se determina obligatia de actualizare , in functie de data platii, care este cel de stabilire al cuantumului despagubirilor de catre Comisia Judeteana.
Cum art. 7 alin 3 din leg. 9/l998 instituie obligatia de validare sau invalidare a Hotararii Comisiei Judetene in maxim de 60 de zile de la emiterea hotararii, s-a constatat ca serviciul pentru aplicarea legii 290/2003 din cadrul ANRP a dispus la l2.07.2007 plata primei transe de 43.654 lei conform art l8 alin 5 lit. c din Normele Metodologice de aplicare a legii 290/2003, ori obligatia restituirii transei de 60 % in anul urmator trebuia sa se realizeze in l2.07.2008, conform textului normativ.
Nerespectarea principiului acordarii compensatiilor la nivelul acoperirii integrale a pagubei suferita de reclamanti cat si evitarea prejudicierii persoanelor ca urmare a neindeplinirii in termenul legal a obligatiilor ce cad in sarcina organismelor abilitate sa puna in aplicare dispoz.legii 9/98, constituie calificarea actiunii reclamantilor ca subscriindu-se dispoz.art 1 din leg 554/2004.
Interesul legitim privat ca si posibilitate de a pretinde o anumita conduita in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat conform definitiei dispoz.art 2 pct. p Leg. 554/2004, confera reclamantilor calitatea de persoana vatamata conform art l Leg, 554/2004, ce se adreseaza instantei de contencios administrativ competente pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea cauzei ce a fost cauzata.
Nu a fost retinuta apararea intimatei in sensul respingerii actiunii reclamantilor, intrucat dispoz. art l8 alin 6 din HG ll20/2006-prevad ca in ipoteza nerespectarii termenelor de plata ale compensatiilor banesti, pe cale legala se stabileste actualizarea sumelor neplatite in raport de indicele de crestere a preturilor de consum din ultima luna pentru care acest indice a fost publicat de catre Institutul national de statistica fata de luna decembrie a anului anterior, deoarece textele legale susmentionate au fost legiferate in sensul reparatiei echitabile, respectiv a stabilirii sumelor ca si despagubiri si apoi reactualizarea acestora intre data stabilirii si data emiterii ordinului de validare prin raportare la dispoz. art 998 cod civil rap.la art. 24 leg. 554/2004.
Principiul repararii integrale a prejudiciului constituie suportul indreptatirii reclamantilor de a primi contravaloarea economica a compensatiilor stabilite - prin aplicarea indicelui de inflatie de la scadenta - data de l2.07.2008 pana la data platii efective si daune cominatorii de 50 lei intarziere, de la data ramanerii irevocabile a prezentei pana la achitarea diferentei compensatiilor .
Pronuntata de: Tribunalul Olt - Sentinta civila nr. 92 din data 02.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Olt    Autoritatea Nationala Pentru Restituirea Proprietatilor    Legea l0/200l    Legea l0/2003    HG 1120/2006    Compensatii banesti    Despagubiri civile    Legea 9/l998    Daune cominatorii    Legea 554/2004    Inflatie    Rata inflatiei    Legea 290/2003
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 854/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia 33/2016. Aplicarea in timp a dispozitiilor Legii 124/2014, a amnistiei fiscale. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Non bis in idem. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 162 din 23 ianuarie 2012

Terenuri afectate de capacitatea energetica. Despagubire.
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina, Sentinta civila 5213 (14.11.2006)

Dispozitiile art.31 alin. 3 si 4 din Legea nr.359/2004 referitoare la numirea lichidatorului societatii comerciale dizolvate.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Comerciala Decizie 7 (09.01.2006)Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati