din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1728 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor

  Publicat: 17 Sep 2021       2535 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta a solicitat anularea Deciziei emise in anul 2017 prin care s-a dispus de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor � Directia Pentru Aplicarea Tratatelor reanalizarea in vederea revocarii a Hotararii din anul 2006 prin care s-a stabilit ca reclamanta are dreptul la despagubiri conform Legii nr. 290/2003, intrucat nu s-a facut dovada refugiului autorilor si nici dovada dreptului de proprietate asupra tuturor bunurilor .

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reprezinta documentul aprobat de Comisia Europeana, negociat in prealabil cu Romania ca stat membru, in urma evaluarii Planului National de Dezvoltare.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

In acord cu cele retinute de instanta de fond, instanta de recurs a apreciat ca dispozitiile nationale invocate de catre recurenta parata nu pot fi aplicate cu ignorarea principiului stabilitatii raporturilor juridice si a principiului protectiei legitime asa cum sunt evidentiate acestea in jurisprudenta CEDO si CJUE , chiar daca primele doua principii trebuie combinate cu principiul legalitatii.


In cazul de fata, datorita situatiei particulare, respectiv executarea partiala a obligatiei de despagubire si trecerea unui interval mare de timp de la momentul emiterii actului administrativ, cu tolerarea de catre autoritati a situatiei de fapt si drept stabilita prin hotararile anterioare, a determinat Curtea sa acorde prevalenta principiilor stabilitatii raporturilor juridice si respectiv a protectiei legitime in defavoarea principiului legalitatii invocat de catre recurenta parata, mai ales ca nu s-a facut dovada relei credintei sau a fraudei din partea intimatului reclamant.


Prin cererea inregistrata la Tribunalul Braila la data de ... 2017 reclamanta a�� a chemat in judecata pe parata ... formuland contestatie impotriva Deciziei nr a��./a�� 2017 emisa de ...


Prin sentinta civila nra��./a��.2018 a Tribunalului Braila s-a dispus admiterea cererii formulata de reclamanta a��, in contradictoriu cu parata ...


A fost anulata decizia nr. a��/a��.2017 emisa de Vicepresedintele ...


Impotriva acestei sentinte civile a declarat recurs parata ... criticand-o ca fiind nelegala, conform art. 488 pct. 8 N.C.p.c.


Recurenta a precizat ca instanta de fond in mod eronat a concluzionat ca, odata incasata prima transa din despagubiri, Hotararea nr. a��/a�� 2006 si-a produs efectele, aceasta nu mai poate fi revocata.


Un act administrativ nu devine irevocabil prin simplul fapt ca da nastere unui drept subiectiv, chiar daca acesta este garantat prin dispozitiile dreptului civil, ci dobandeste acest caracter abia din clipa in care dreptul subiectiv pe care l-a generat este protejat de lege atat de eficace incat din textul sau scopul ei rezulta ca ea a inteles sa lipseasca autoritatea administrativa de posibilitatea de a-l desfiinta prin anularea actului administrativ de baza .


In cauza de fata posibilitatea revocarii actului administrativ este reglementa de HG nr. 1120/2006 modificata prin H.G. nr. 57/2008 - art 17 al.4 lit. h), - care reglementeaza modalitatea prin care se poate solicita revocarea actelor administrative emise cu gresita aplicare a Legii nr. 290/2003.


In lipsa unei prevederi exprese a legii contenciosului administrativ, dar din interpretarea vointei legiuitorului si din principiile aplicabile cailor de atac administrative rezulta ca recursul administrativ este atat o cale de obtinere, de catre particular a unei rezolvari mai rapide a litigiului, deci o cale de atacare a actului administrativ, cat si o oportunitate oferita administratiei de a-si revoca actele ilegale. Prin urmare, daca emitentul sau superiorul ierarhic descopera in cursul analizarii contestatiei, ca actul este ilegal sau inoportun, insa nu in sensul invocat de particular, el poate emite un nou act care vatama intr-o mai mare masura drepturile acestuia, sau dimpotriva, satisface pretentiile petentului.


In speta, administratia a verificat astfel, legalitatea obiectiva a actului administrativ, iar petentii, chiar daca li se inrautateste situatia, au la indemana calea justitiei pentru a dobandi satisfactie. Asadar, fiind vorba de o cale de atac administrativa, nu judiciara, guvernata de principiile controlului administrativ intern sau ierarhic, nu se aplica principiul non reformatio in pejus.


Or, prin exercitarea legala a controlului administrativ de catre ... (prevazut si la art. 2 lit. h) si n) din H.G. nr. 572/2013 privind organizarea si functionarea ...), s-a constatat faptul ca dreptul stabilit prin Hotararea nr.857/2012 a fost acordat cu nerespectarea dispozitiilor Legii nr. 290/2003.


Mentioneaza faptul ca, propunerile de revocare a hotararilor pot fi formulate de catre ... doar ca urmare a solutionarii contestatiilor sau ca urmare a verificarii documentelor de plata depuse de beneficiarii despagubirilor. Si aceasta doar in cazul in care s-au constatat incalcari ale prevederilor legale.


Prin deciziile emise in temeiul art. l7 alin. (4) lit. h din H.G. nr. 1120/2006, nu sunt invalidate/revocate hotararile comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr 290/2003.


Deciziile emise de catre ... in conditiile art. 17 alin. (4) lit. h din HG nr. 1120/2006 sunt doar niste propuneri/recomandari adresate comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, acestea (deciziile) nefiind obligatorii pentru entitatile teritoriale.


In urma propunerilor de revocare a hotararilor, transmise prin decizie motivata a vicepresedintelui ..., comisiile au posibilitatea:


- sa-si mentina hotararea si sa motiveze de ce considera ca a fost emisa legea;


- sa solicite beneficiarilor acte in completare;


- sa revoce hotararea .


Cu alte cuvinte, comisiile locale, la propunerea ..., au posibilitatea de a revoca actul administrativ emis fara respectarea dispozitiilor legale, inainte ca acestea sa-si produca efectele in circuitul civil (prin acordarea efectiva a despagubirilor propuse).


1. In speta in cauza, in data 14.11.2006 Institutia Prefectului Judetul a�� - Comisia pentru aplicarea Legii 290/2003 a emis pe numele reclamantei a�� Hotararea nr. a��


Prin Hotararea nr. a��/2006 a fost admisa cererea nr. a��/2003 formulata de reclamanta, stabilindu-se cu titlu de despagubiri suma de a�� lei despagubiri banesti pentru bunurile pe care le-au detinut in proprietate autorii a�� - bunic, a�� - tata si a�� - unchi, in localitatile a�� si a��, abandonate si sechestrate ca urmare a refugiului.


... a verificat actele existente la dosarul format la Institutia Prefectului a�� si in baza carora a fost emisa Hotararea nr. a��/2006.


Din analiza dosarului, ... a constatat ca Hotararea nr. a��/2006 a fost emisa fara a fi respectate prevederile Legii nr. 290/2003, deoarece nu s-a facut dovada refugiului autorilor si nici dovada dreptului de proprietate asupra tuturor bunurilor pentru care s-au acordat despagubiri .


Prin adresa nr. a��/a�� 2009, ... - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 a solicitat reclamantei completarea dosarului cu urmatoarele acte :


- copia corespondentei purtate cu Primaria localitatii unde s-au refugiat initial autorii si cu Directia Judeteana a Arhivelor Nationale din judetul in care se afla localitatea respectiva,


-copia corespondentei purtate cu Primaria localitatii in care se aflau bunurile pentru care se solicita despagubiri si la care nu s-a mai avut acces in urma parasirii fortate a teritoriului si cu Arhivele Nationale ale statului pe teritoriul caruia se afla in prezent localitatea din care s-au refugiat autorii.


2. In data de 15 decembrie 2014, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 164/2014, prin care a fost reglementata o noua procedura cu privire la solutionarea dosarelor constituite in temeiul Legii nr. 290/2003, precum si de plata a despagubirilor stabilite prin hotararile emise de comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.


Astfel, conform art. 3 alin. (2) ``Dispozitiile prezentei legi referitoare la plata despagubirilor se aplica cererilor solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat plata, cererilor nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, avand ca obiect acordarea de despagubiri in baza Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare``.


Referitor la plata despagubirilor stabilite in dosarele constituite in baza Legii nr. 290/2003, potrivit dispozitiilor art. 10 alin (1) ``se efectueaza in ordine cronologica a emiterii acestora, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2015``.


In speta, dosarul reclamantei se incadreaza dispozitiilor art. 10 alin. (1), coroborat cu art. 9 lit. a din Legea nr. 164/2014, aceasta avand o hotarare emisa inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi.


Conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014, sumele neplatite, aferente actelor administrative prevazute la art. 9 lit. a), se actualizeaza cu indicele de crestere a preturilor de consum pentru perioada de la momentul emiterii acestora, pana la data intrarii in vigoare a legii, si constituie obligatii de plata, in transe, in conditiile acestui act normativ.


In aplicarea prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014, ... a procedat la emiterea deciziilor de actualizare pentru hotararile ce stau la baza dosarelor de plata constituite in temeiul Legii nr. 290/2003 si asupra carora nu au fost constatate vicii de legalitate.


Insa, in cazul reclamantei, asa cum a aratat, Hotararea nr. a��/a�� 2006 a fost emisa cu incalcarea prevederilor Legii nr. 290/2003, deoarece lipsesc documente care sa ateste dovada refugiului autorilor si nici dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor pentru care s-au solicitat despagubiri .


Din aceste motive, in aplicarea prevederilor art. 10 alin. 4 din Legea nr. 164/2014 ... a mentinut solicitarea ca dosarul sa fie completat cu acte prin adresa nr a��. din a��. 2015.


Ulterior, avand in vedere ca reclamanta nu a dat curs adresei mai sus mentionata, s-a solicitat dosarul administrativ de la Institutia Prefectului - Judetul a�� pentru analizarea documentelor depuse.


Avand in vedere ca, dosarul nu a fost completat cu actele solicitate, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) lit. h din H.G. nr. 1120/2006, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, ... a emis Decizia nr. a�� din a�� 2017, prin care a propus reanalizarea dosarului constituit la Comisia Judeteana a�� de aplicare a Legii nr. 290/2003 in baza caruia a fost emisa Hotararea nr. 16/14.11.2006.


Pentru toate aceste considerente, in temeiul art. 488 pct. 8 din Noul c.pr.civ. solicita admiterea recursului formulat impotriva sentintei civile nr. a�� din a��.2018 pronuntata de Tribunalul a�� si modificarea sentintei atacata in sensul respingerii actiunii formulata in fond de reclamanta a�� ca fiind nefondata.


Intimata reclamanta a�� a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.


Examinand sentinta recurata prin prisma motivelor invocate, conform art. 488 pct. 8 N.C.proc.civ. Curtea constata urmatoarele:


Potrivit art. 17 alin. 4 din HG nr. 1120/2006 serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 are urmatoarele atributii:


a) centralizeaza hotararile primite de la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, intocmeste documentele de plata a despagubirilor stabilite potrivit Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si propune vicepresedintelui plata despagubirilor;


b) propune vicepresedintelui solutionarea contestatiilor indreptate impotriva hotararilor comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. In caz de contestatie, ... solicita dosarul de la comisia judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, care are obligatia sa transmita dosarul hotararii contestate, in termen de cel mult 15 zile de la primirea solicitarii;


c) in vederea solutionarii contestatiilor, solicita din oficiu, cu respectarea legii, acte si informatii oricaror institutii publice din tara sau din strainatate, persoanelor fizice sau juridice;


d) solutioneaza contestatiile prin emiterea unei decizii motivate a vicepresedintelui, care se comunica comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cat si solicitantilor;


e) verifica documentele de plata depuse de beneficiarii despagubirilor potrivit legii si propune vicepresedintelui efectuarea platii despagubirilor pe baza documentelor prezentate;


f) asigura indrumarea metodologica a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003;


g) propune vicepresedintelui avizarea hotararilor de atribuire in natura a terenurilor, emise de comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, potrivit prevederilor art. 5. Avizarea se face prin decizie motivata;


h) in situatia in care constata incalcarea prevederilor Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a normelor metodologice adoptate in aplicarea sa, propune reanalizarea actelor administrative emise in aplicarea acestei legi de catre comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. Decizia motivata a vicepresedintelui se comunica comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. In baza raporturilor administrative ierarhice, vicepresedintele poate solicita comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 revocarea actelor administrative emise, in situatia in care constata incalcarea prevederilor legale in vigoare.


Prin Decizia nr. a��/a�� 2017 ... a dispus reanalizarea, in vederea revocarii Hotararii nr. a��/a�� 2006 emisa de catre Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 a��


Desi prin aceasta nu s-a dispus in mod explicit revocarea Hotararii aratate mai sus, efectul imediat este acela de a repune in discutie, dupa mai bine de 11 ani, dreptul la despagubire al reclamantei stabilit printr-un act administrativ ce beneficiaza de prezumtia de legalitate si temeinicie si care a fost executat partial inca din anul 2007.


Ori, dispozitiile nationale invocate de catre recurenta parata nu pot fi aplicate cu ignorarea principiului stabilitatii raporturilor juridice si a principiului protectiei legitime asa cum sunt evidentiate acestea in jurisprudenta CEDO si CJUE, chiar daca primele doua principii trebuie combinate cu principiul legalitatii.


In cazul de fata, datorita situatiei particulare, respectiv executarea partiala a obligatiei de despagubire si trecerea unui interval mare de timp de la momentul emiterii actului administrativ, cu tolerarea de catre autoritati a situatiei de fapt si drept stabilita prin Hotararea nr. a��/a�� 2006 emisa de catre Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 a��, determina Curtea sa acorde prevalenta principiilor stabilitatii raporturilor juridice si respectiv a protectiei legitime in defavoarea principiului legalitatii invocat de catre recurenta parata, mai ales ca nu s-a facut dovada relei credintei sau a fraudei din partea intimatului reclamant.


Pe de alta parte, Curtea are in vedere si dispozitiile art. 18 din HG nr. 1120/2006 potrivit carora solicitarea platii se facea pe baza de cerere scrisa, adresata catre ..., cererea fiind insotita de hotararea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, a Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, in cazul contestatiilor sau hotararea judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie, dupa caz, precum si o copie de pe actul de identitate si dovada deschiderii unui cont la o banca comerciala sau la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. S.A.; dovada se face prin documentul stampilat emis de banca la deschiderea contului, cu specificarea codului IBAN si a sucursalei bancii.


Plata despagubirilor banesti solicitate in baza Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se facea prin Directia economica din cadrul ...


Astfel, inca din anul 2007 cand a fost efectuata plata partiala, ... a avut la dispozitie Hotararea nr. a��/a��.2006 emisa de catre Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, dar recurenta parata nu si-a exercitat intr-un termen rezonabil dreptul de a solicita emitentului reanalizarea in vederea revocarii actului administrativ .


Pentru aceste motive, in baza art. 496 alin. 1 Cod proc. civ. si art. 488 pct. 8 Cod proc. civ., va respinge recursul ca neintemeiat.


In baza art.453 N.c.pr.civ. va fi obligata recurenta la plata catre intimate a sumei de 1000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, respectiv onorariu avocat ales.
Pronuntata de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...