Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Cerere de anulare a renuntarii la succesiune

Cerere de anulare a renuntarii la succesiune

  Publicat: 13 Sep 2012       6632 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Prin sentinta civila nr. 872 din data de 24 februarie 2010, pronuntata de Judecatoria Caracal, in dosar nr. 3130/207/2009, s-a admis actiunea formulata de reclamantul creditor D.D., impotriva paratului debitor V.G . si a celorlalti parati V. M., V. S., V. H., S. A.

Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act juridic unilateral si solemn, constand intr-o declaratie expresa in fata Notariatului de Stat, prin care un mostenitor,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Mostenitor.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

S-a admis cererea de anulare (revocare) a renuntarii la succesiunea autorului V. V. formulata de paratul debitor V. G. prin tranzactia pronuntata in dosarul nr.5542/207/2007, pana la concurenta creantei datorate creditorului reclamant, de catre acesta.
S-a constatat ca paratii V. M. si S. A. au renuntat la cota parte ce li se cuvenea din masa bunurilor succesorale.
S-a dispus sistarea starii de indiviziune prin atribuirea de loturi,dupa cum urmeaza:
LOTUL NR.l,s-a atribuit paratei V. H. care primeste urmatoarele bunuri: casa de locuit,construita din caramida,acoperita cu tabla,cu 3 camere in valoare de 23.702 lei,un patul in valoare de 3928 lei, un grajd in valoare de 3274 lei, impreuna cu suprafata aferenta de l802 m.p. teren intravilan, situat in T.43, P.29 si P 30,pe raza comunei Babiciu,judetul Olt, un certificat de actionar nr.l0674299/4.l0.l996, la SC OLTCHIM RM VILCEA, pentru 967 actiuni cu nr. de ordine de la l55l97930 la 55l98896 in valoare de l000 lei fiecare.
Primeste bunuri in valoare de 34508 lei
Are drept valoric la l0709 lei
Plateste sulta lotului nr.2 V.G. 86l0 lei si lotului nr.3 V. S., l5.l89 lei.
LOTUL NR.2.s-a atribuit paratului V. G. si se compune din suprafata de 29.823 m.p. teren arabil,situat in extravilanul comuna Babiciu judetul Olt,amplasat dupa cum urmeaza:2200 m.p.in T.70 P.l05, 8500 m.p.in T.l0, P.7l, 8000 m.p. in T.32, P.9l si 11.122 m.p.in T.35,P.l5l,
Primeste bunuri in val. de 7455,50 lei.
Are drept valoric la l6065 lei.
Primeste sulta de la lotul nr.l. 86l0 lei.
LOTUL NR..3.s-a atribuit paratului V. S. si se compune din suprafata de 876 m.p. teren cultivat cu vita de vie,situat in T.36,P.l5,in extravilanul comunei Babiciu, judetul Olt, in valoare de 876 lei.
Primeste bunuri in valoare de 876 lei.
Are drept valoric la l6065 lei.
Primeste sulta de la Lotul nr.l l5l89 lei.
Au fost compensate in parte cheltuielile de judecata si a fost obligat fiecare parat ,respectiv V.H., V.G. si V. S. la cate 300 lei cu titlul de cheltuieli de judecata catre reclamantul D. D.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a avut in vedere incheierea de admitere in principiu pronuntata la 19 octombrie 2009 prin care a admis cererea de anulare (revocare) a renuntarii la succesiunea autorului V. V. , formulata de debitorul V. G. prin tranzactia pronuntata in dosar 5542/2007 pana la concurenta creantei datorate creditorului reclamant, avand in vedere dispozitiile art. 974 , 975 cu raportare la dispozitiile 699 si urmatoarele din codul civil.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata V. H. , considerand-o netemeinica si nelegala , intrucat instanta de fond a dat o interpretare gresita dispozitiilor art. 691 si urmatoarele din codul civil, avand in vedere faptul ca renuntarea la succesiune este un act juridic unilateral expres si solemn , iar din continutul tranzactiei incheiate intre potentialii mostenitori , rezulta ca trei dintre acestia au renuntat la cota ce li s-ar fi cuvenit , cedand astfel aceasta cota celorlalti doi mostenitori.
Considera recurenta ca nu sunt aplicabile dispozitiile art. 699 din codul civil nefiind vorba de o renuntare la succesiune.
Prin hotararea pronuntata s-a modificat hotararea de expedient ce devenise irevocabila fara ca reclamantul creditor sa intervina in dezbaterea succesiunii.
In continuare, recurenta arata ca daca s-ar ignora faptul ca partajul si semnarea tranzactiei ar fi avut loc dupa trecerea termenului de optiune succesorala , operatiunea realizata de parat valoreaza cu acceptarea succesiunii, ceea ce este in totala contradictie cu obiectul cererii creditorului .. anularea renuntarii la succesiune.
Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate dar si in lumina dispozitiilor art. 304 - 304 ind.1 cod procedura civila, tribunalul urmeaza sa constate ca recursul este nefondat.
Legiuitorul a dat posibilitatea creditorului prin dispozitiile art. 699 si urmatoarele din codul civil, in Sectiunea II ,,despre renuntarea la succesiunea€™a€™ sa ia autorizatia justitiei ca sa accepte succesiunea pentru debitor in locul si randul sau.
Aceasta dispozitie trebuie interpretata in speta de fata prin prisma dispozitiilor art. 691 alin.1 cod civil , potrivit carora cesiunea drepturilor succesorale facute de un erede trage dupa sine acceptarea succesiunii .
In atare situatie, sustinerile recurentei si interpretarea data acestor dispozitii legale , nu pot fi primite , deoarece paratul debitor a cesionat drepturile succesorale, asa cum rezulta de fapt din continutul tranzactiei in baza careia s-a pronuntat hotararea de expedient.
Hotararea de expedient nu are caracterul unei veritabile hotarari judecatoresti,aceasta reprezentand un contract judiciar, putand fi desfiintata asa cum s-a statuat in practica pe calea actiunii in anulare.
Aceasta posibilitate revine si tertilor ,asa incat creditorul are calitate procesuala in prezenta cauza.
Ca urmare, instanta s-a pronuntat corespunzator asupra petitului privind cererea de anulare (revocare) a renuntarii la succesiune a autorului , asa cum cer dispozitiile art. 691 si 699 din codul civil , urmand ca in conformitate cu dispozitiile art. 312 cod procedura civila, recursul sa fie respins ca nefondat.
Vazand si dispozitiile art. 274 cod procedura civila.
Pronuntata de: Tribunalul Olt - Decizie nr. 595 din data 31.05.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Olt    Judecatoria Caracal    Creditori    Debitori    Succesiune    Drepturi succesorale    Calitate procesuala    Mostenitori    Cerere de anulare a succesiunii    Partaj    Mostenire    Sulta    Bunuri succesorale    Indiviziune    Sistare indiviziune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 854/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia 33/2016. Aplicarea in timp a dispozitiilor Legii 124/2014, a amnistiei fiscale. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Non bis in idem. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 162 din 23 ianuarie 2012

Terenuri afectate de capacitatea energetica. Despagubire.
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina, Sentinta civila 5213 (14.11.2006)

Dispozitiile art.31 alin. 3 si 4 din Legea nr.359/2004 referitoare la numirea lichidatorului societatii comerciale dizolvate.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Comerciala Decizie 7 (09.01.2006)Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati