Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Deschiderea procedurii adoptiei interne

Deschiderea procedurii adoptiei interne

  Publicat: 17 Sep 2012       3650 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Olt la data de 14.07.2011, sub nr. 3103/104/2011 reclamanta a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta, in contradictoriu cu parata T. I. sa dispuna deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copilul T. J.M. nascut la data de 03.11.2008 in localitatea Caracas, Spania din parintii Natural si T. I.

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,

In fapt, reclamanta a aratat, in esenta, ca, minorul T. J. M. s-a nascut in in localitatea Caracas, Spania, la data de 03.11.2008 din parintii din parintii Natural si T. I.
Prin sc nr. 244/10.11.2010 pron de Trib olt a fost instituita masura de protectia speciala a plasamentului pentru acesta cu plata alocatiei la familia D. S. si S.
Desi mama minorului a fost consiliata in vederea mentinerii legaturii cu copilul pe perioada plasamentului, aceasta a manifestat un total dezinteres, mentionand ca nu doreste mentinerea contactului cu acesta. Fiind plecata din tara planul individualizat de protectie avand aceasta finalitate a esuat. De asemenea ca, desi s-au facut demersuri pentru integrarea copilului in familia extinsa, nici un membru al familiei nu a dorit sa se ocupe de cresterea copilului.
A mai aratat ca prin cererea inregistrata sub nr. 30524/20.05.2011 parata i-a solicitat consilierea si informarea in vederea exprimarii consimtamantului la adoptie pentru fiul sau, declarand ca este de acord cu adoptia acestuia motivat de faptul ca nu dispune de mijloace pentru cresterea acestuia.
Totodata ca minorul s-a integrat bine in familia substitutiva iar conform adeverintei medicale nr. 2819/12.05.2011 este clinic sanatos.
De asemenea ca, din referatul de ancheta sociala nr. 1627/23.05.2011, eliberata de P. G., jud Olt reiese ca parata, atunci cand revine in tara, locuieste cu parintii sai.
Desi, pe raza localitatii au fost identificate diferite rude ale paratei au declarat ca nu doresc sa se ocupe de cresterea minorului.
A mai aratat ca planul individualizat de protectie privind minorul a stabilit necesitatea adoptiei.
In drept, au fost invocate dip. Art. 1, art. 2, art. 5, art. 11, art. 12 alin.3, art. 13, art. 15 alin.1, art. 22 alin.2 si3, art. 23, art. 67, art. 68 si 69 din legea nr. 272/2004.
A solicitat judecarea cauzei si in lipsa in conditiile art. 242 alin.2 C.p.c.
In dovedire, a solicitat iar instanta a incuviintat proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu martorii T. F. si T. C., declaratiile acestora fiind consemnate in scris si atasate la dosarul cauzei( f. 38-39).
Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar in temeiul disp. art. 68 din Legea nr. 273/2004.
Desi, legal citata parata nu a depus intampinare si nici nu s-a prezentat in instanta pentru a formula eventuale aparari.
Analizand coroborat ansamblul materialului probator administrat instanta retine urmatoarele:
In fapt, la data de 03.11.2008, in localitatea Caceres, Spania, s-a nascut minorul T. J. M. avand stabilita filiatia fata de mama in persoana paratei, tatal fiind Natural, astfel cum rezulta din certificatul de nastere de la f. 8
Prin sc nr. 244/10.11.2010 pron de Trib Olt in dosarul nr. 3469/104/2010, irevocabila prin nerecurare( f. 11-12) a fost instituita masura de protectie speciala- plasament cu plata locatiei pentru acesta la familia D. S. si D. S. S-a dispus totodata delegarea exercitarii drepturilor parintesti sia indeplinirii obligatiilor parintesti in ceea ce priveste persoana minorului catre aceeasi familie iar cele privitoare la bunuri catre Presedintele Consiliului Judetean Olt.
Astfel cum rezulta din declaratie de la f. 19 parata, mama minorului si-a exprimat opinia cu privire la adoptia fiului lor motivat de faptul ca nu dispune de conditii materiale pentru cresterea acestuia.
In drept, instanta retine ca potrivit disp. art. 23 din legea nr. 273/2004 ``incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face numai daca:
a) planul individualizat de protectie stabileste necesitatea adoptiei interne;
b) parintii copilului sau, dupa caz, tutorele isi exprima consimtamantul la adoptie, in conditiile prezentei legi; dispozitiile art. 12 alin. (2), (3) sau (4) ori ale art. 13 se aplica in mod corespunzator``.

Din economia dispozitiei legale anterior mentionata rezulta ca pentru incuviintarea de catre instanta de judecata a deschiderii unei proceduri de adoptie interna se cer a fi intrunite cumulativ doua conditii:- stabilirea de catre planul individualizat de protectie necesitatea adoptiei copilului, respectiv- exprimarea consimtamantului parintilor firesti ori a tutorelui copilului in vederea adoptiei acestuia.
Relativ la prima conditie -stabilirea de catre planul individualizat de protectie necesitatea adoptiei copilului- instanta constata ca este indeplinita. Astfel, din cuprinsul planului individualizat de protectie( f. 9-10) rezulta ca re ca finalitate adoptia interna a minorului T. J. M..
In privinta celei de-a doua conditii - exprimarea consimtamantului parintilor firesti ori a tutorelui copilului in vederea adoptiei- , instanta retine ca, in raport de disp. art. 15 din legea nr. 273/2004, parata, mama minorului , trebuia sa se prezinte in fata acesteia pentru exprimarea consimtamantului la adoptie insa, astfel cum rezulta din cuprinsul incheierilor de sedinta nu numai ca nu s-a prezentat in fata instantei in acest scop dar a dat dovada de un total dezinteres in solutionarea cererii de chemare in judecata, avand o atitudine procesuala de totala pasivitate.
Instanta, din cuprinsul disp. art. 2 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei retine ca `` principiul interesului superior al copilului va prevala in toate (a) cauzele solutionate de catre instantele de judecata`` si care pun in discutie copilul.
Interesul superior al copilului urmeaza a fi stabilit prin examinarea tuturor criteriilor consacrate in acest scop de doctrina si jurisprudenta, respectiv: varsta copilului, posibilitatile de a i se asigura o buna dezvoltare fizica, intelectuala si morala, atasamentul fata de minor, grija manifestata de persoane care il cresc.
Criteriile de apreciere a interesului superior al minorului formeaza un ansamblu guvernat de principiul egalitatii, ceea ce inseamna ca nu se poate retine caracterul primordial sau determinant al unuia sau altuia dintre criteriile respective. Altfel spus, in aprecierea interesului superior al minorei nu se poate absolutiza vreunul dintre criteriile enuntate, instanta urmand a le evalua in ansamblul lor, prin analizarea fiecarui criteriu in contextul celorlalte.
In speta, instanta constata ca interesul superior al minorului este acela de a fi deschisa procedura adoptiei interne, ca la finalul acesteia sa i se gaseasca parinti care, cu adevarat sa fi preocupati de cresterea si educarea acestuia, care sa-i ofere atat afectiune cat si un climat familial adecvat unei dezvoltari fizice si psihice normale.
Desi minorul are stabilita filiatia doar fata de mama, parata, tatal fiind Natural, iar prezenta celei dintai este indinspensabila in cresterea propriului copil instanta, din analiza coroborata a depozitiilor martorilor T. F. si T.C.( f. 38-39), parintii paratei cu raportul de ancheta sociala( f. 5) constata ca aceasta a manifestat un total dezinteres fata de propriul copil iar de aproximativ doi ani de zile nici macar nu l-a mai vazut.
In raport de cele expuse instanta constata ca refuzul acesteia de a-si exprima consimtamantul la adoptie este unul abuziv, astfel ca va suplini consimtamantul acesteia.
Fata de cele expuse instanta constata indeplinita si cea de-a doua conditie anterior mentionata.
Din cuprinsul raportului de ancheta sociala( f. 5) mai retine instanta ca, copilul s-a integrat usor in familia substitutiva, fiind ingrijit corespunzator si inconjurat cu multa afectiune iar din punct de vedere medical, copilul, prezinta o curba ponderala ascendenta, fiind clinic sanatos.
Avand in vedere situatia prezentata precum si planul individualizat de protectie care a stabilit ca necesitate adoptia interna precum si interesul superior al minorului de a beneficia in viitor de suportul moral si material al unei familii precum si de stabilitate se va dispune deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copilul T. J.M.
In raport de disp. art. 23 alin. 4 din legea nr. 273/2004 va suspenda exercitarea drepturilor si obligatiilor parintesti si dispune delegarea exercitarii acestora de catre P. C. J..
Pronuntata de: Tribunalul Olt - Sentinta civila nr. 206 din data 05.10.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Olt    Adoptant    Adoptat    Adoptie    Alocatie    Consimtamant    Adoptie interna    Raport de ancheta sociala    Masura plasamentului    Tutore    Plasament    Minori    Legea 272/2004    Legea 273/2004    Drepturi parintesti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 854/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia 33/2016. Aplicarea in timp a dispozitiilor Legii 124/2014, a amnistiei fiscale. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Non bis in idem. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 162 din 23 ianuarie 2012

Terenuri afectate de capacitatea energetica. Despagubire.
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina, Sentinta civila 5213 (14.11.2006)

Dispozitiile art.31 alin. 3 si 4 din Legea nr.359/2004 referitoare la numirea lichidatorului societatii comerciale dizolvate.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Comerciala Decizie 7 (09.01.2006)Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Cazul X si Altii v. Austria. Adoptarea unui copil de un partener de catre celalat partener in cazul cuplurilor homosexuale
Sursa: EuroAvocatura.ro