Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Anularea titlului de proprietate si a procesului verbal de punere in posesie

Anularea titlului de proprietate si a procesului verbal de punere in posesie

  Publicat: 29 Sep 2012       9934 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 18531/318/2010, reclamantul Dda chemat in judecata pe paratii gd si dg, cff si cjg si a solicitat sa se dispuna anularea titlului de proprietate nr. 1515134/19.03.2009 si a procesului verbal de punere in posesie din 24.02.2009, eliberate in favoarea paratilor, in calitate de mostenitori ai numitei gm.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Dovada scrisa prin care
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Dovada scrisa prin care
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Legea fondului funciar
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Operatiune mintala care consta in evaluarea si compararea probelor administrate si formularea concluziilor cu privire la puterea probanta si valoarea lor intr-o cauza penala.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Prin sentinta civila nr.2814 din 25.03.2011 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. 18531/318/2010 a fost admisa cererea avand ca obiect nulitate absoluta titlu de proprietate si proces verbal de punere in posesie formulata de reclamantul dd si s-a constatat nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr.1515134/19.03.2009 si a procesului verbal de punere in posesie din 24.02.2009.
Pentru a pronunta aceasta sentinta s-a retinut ca la data de 25.01.1991, reclamantul ddd impreuna cu autoarea paratilor numita gm ( sora reclamantului) au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru mai multe suprafete de teren ce au apartinut autorului lor comun, numitul dd si prin HCJ 53/03.12.1991 s-a validat propunerea clp privind reconstituirea dreptului de proprietate persoanelor inscrise in anexa nr.2 a hotararii de validare, la pozitia 179 figurand autorul reclamantului dd, cu o suprafata validata de 10 ha , fiind mentionati de asemenea mai multi mostenitori ai acestui autor.
Ca, la data de 19.03.2009, in favoarea autoarei paratilor numita gm, in calitate de mostenitoare legala a autorului dd, s-a eliberat titlu de proprietate numarul 151534, prin care s-a reconstituit in favoarea acestuia dreptul de proprietate pentru suprafata de 9209 mp., teren situat pe raza com. p iar la baza eliberarii titlului de proprietate mai sus mentionat a stat procesul verbal de punere in posesie datat 24.02.2009.
S-a retinut ca, anterior reclamantul dd a promovat pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu cererea inregistrata sub nr.4694/2002 , prin care a solicitat impreuna cu autoarea paratilor, numit gm obligarea clfp sa intocmeasca si sa inainteze documentatia in vederea emiterii titlului de proprietate, pe numele tuturor mostenitorilor, pentru terenurile situate in punctele ``xi`` si ``y``.
Ca, prin sentinta civila nr. 7657/06.09.2002 a Judecatoriei Tg.- Jiu , pronuntata in dosarul mai sus mentionat s-a respins cererea formulata de cei doi reclamanti , sentinta apelata de catre acestia, iar prin decizia nr. 1514 din 07.11.2002, pronuntata de Tribunalul Gorj - Sectia Civila, in dosarul nr. 3966/2002, s-a admis apelul declarat de apelantii dd, gm si de, s-a schimbat sentinta apelata si a fost obligata Comisia Locala de fond funciar x sa intocmeasca documentatia in vederea eliberarii titlului de proprietate, pe numele mostenitorilor autorului dd, pentru terenurile ce au apartinut acestuia.
S-a retinut ca la eliberarea titlului de proprietate contestat, comisia locala de fond funciar trebuia sa aiba in vedere Decizia civila 1514/2002, ca titlul de proprietate nu corespunde cu actele premergatoare eliberarii sale, respectiv HCJ - ul de validare nr.53/02.12.1991, in care terenul este validat pe numele autorului comun dd, cu mostenitorii sai, nu corespunde cu cererea de reconstituire inregistrata la data de 25.01.1991, cerere formulata inclusiv de reclamantul ddd si nu corespunde nici cu decizia civila nr. 1514/07.11.2002 a Tribunalului Gorj - Sectia Civila, pronuntata in dosarul nr. 3966/2002.
Impotriva sentintei au declarat recurs paratii gt si gd.
Prin decizia civila 1942/12.09.2011 Tribunalul Gorj a admis recursul declarat de recurentii parati gt si gd impotriva sentintei civile nr.2814 din 25.03.2011 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. 18531/318/2010 si a modificat sentinta in sensul ca respinge actiunea .
Pentru a pronunta aceasta decizie instanta de recurs a retinut ca instanta de fond a interpretat gresit actul dedus judecatii, sentinta fiind afectata de disp. art. 304 pct. 8 c.pr.civ.
Din actele cauzei rezulta ca dreptul de proprietate s-a reconstituit pe numele autorului comun al partilor , dd pentru suprafata de 9,8 ha prin HCJ 53/1991, fiind eliberata si adeverinta de proprietate nr. 31/21.09.1992.
De asemenea, rezulta ca s-a dezbatut succesiunea autorului dd si au fost partajate terenurile din adeverinta de proprietate nr. 31/21.09.1992 prin sentinta civila nr. 1001/5.02.1996, autoarea paratilor gm primind suprafetele de teren nominalizate in lotul nr. 4.
Din adresa nr. 1060/28.02.2011 depusa la fila 76 a dosarului de fond rezulta ca titlul de proprietate contestat nr. 1515134/19.03.2009 s-a eliberat avand in vedere sentinta de partaj nr. 1001/5.02.1996 , respectiv suprafata de 9209 mp primita de autoarea paratilor gm.
S-a retinut ca nu exista nici un interes pentru desfiintarea titlului de proprietate emis pe numele paratilor ca mostenitori ai autoarei gm, atata timp cat se respecta lotul atribuit acesteia in urma partajului pe drept comun,si avand in vedere ca partajul s-a efectuat inainte de emiterea titlului de proprietate se apreciaza ca se impune mentinerea titlului de proprietate, pentru asigurarea securitatii raporturilor juridice nascute din emiterea acestor acte, atata timp cat nu se invoca alte motive de nulitate, ci numai faptul ca nu s-a emis pe numele autorului comun.
Totodata, s-a retinut ca emiterea titlului de proprietate nu nesocoteste dispozitiile deciziei nr. 1514/7.11.2002 privind obligatia de a face, pentru ca documentatia s-a inaintat in vederea eliberarii titlului de proprietate pentru parati, care sunt mostenitorii autorului Diaconescu I Dumitru , prin preluarea mostenirii autoarei gm, tinandu-se insa seama de sentinta civila nr. 1001/1996 , care nu a fost depusa in dosar nr. 4694/2002 si nici in dosar nr. 3966/2002 , astfel ca instanta care a pronuntat decizia 1514/2002 nu a avut in vedere aceasta sentinta.
Impotriva acestei decizii a formulat contestatie in anulare numitul dd, solicitand anularea deciziei si rejudecarea recursului declarat impotriva sentintei civile 2814/2011 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu.
In motivarea contestatiei in anulare, contestatorul a aratat ca prin decizia pronuntata a fost expropriat in mod nelegal de suprafata de 2640 mp, teren care i-a revenit ca mostenire in urma sentintei de partaj nr. 1001/1996, cat si suprafata de 1500 m.p. situata in pct. ``In camp`` si care a fost dobandita in urma unui schimb.
Ca prin decizia pronuntata au fost incalcate dispozitiile art. 13 din Legea 18/1991 republicata, privind solutionarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de mostenitorii autorului dd.
Contestatia nu a fost motivata in drept .
Analizand decizia contestata in raport de motivele invocate, tribunalul constata si retine urmatoarele:
Contestatia in anulare, cale extraordinara de atac de retractare, este deschisa exclusiv pentru situatiile de la art. 317 C.p.civ ( necompetenta a instantei sau vicii ale procedurii de citare) si art. 318 C.p. civ. ( greseala materiala sau nepronun?ate asupra unui motiv de recurs).
Din interpretarea dispozitiilor legale enuntate rezulta ca, pe calea contestatiei in anulare nu se pot invoca greseli de judecata, referitoare la interpretarea si aplicarea legii sau la aprecierea probelor de la dosar.
In speta, contestatorul a invocat ca si motive ale contestatiei in anulare, gresita interpretare de catre instanta de recurs a dispozitiilor art. 13 din Legea 18/1991, precum si a sentintei civile de partaj, aceste greseli de judecata ducand la deposedarea contestatorului de o anumita suprafata de teren .
Avand in vedere ca motivele invocate nu se regasesc in cele limitativ prevazute de dispozitiile art. 317-318 C.p.civ. si tinand seama ca pe calea contestatiei in anulare legiuitorul nu a urmarit sa deschida partilor calea recursului la recurs, tribunalul va respinge ca nefondata contestatia in anulare.
Instanta:
Respinge ca nefondata contestatia in anulare formulata de contestatorul dd impotriva deciziei nr. 1942/12.09.2011 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. 18531/318/2010.
Irevocabila.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Decizie nr.223 din data 01.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Judecatoria Targu-Jiu    Proces-verbal de punere in posesie    Titlu de proprietate    Nulitate absoluta    Drept de proprietate    Mostenire    Mostenitori    Drept comun    Legea 18/1991.Partaj
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017