din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1631 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte

  Publicat: 17 Jul 2021       1472 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Potrivit art. 76 din Legea nr. 85/2006, titularul de creante anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la expirarea termenului prevazut de art. 62 alin. (1) lit. b) va fi decazut in ce priveste creantele respective din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura .


Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Astfel, o creanta anterioara deschiderii procedurii insolventei nu poate fi valorificata prin intermediul unei actiuni in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei, intrucat valorificarea acesteia se putea face doar in cadrul procedurii prevazuta de Legea nr. 85/2006, aceasta putand forma obiectul unei declaratii de creanta, ce putea fi formulata anterior inregistrarii actiunii sau pe parcursul suspendarii judecarii cauzei dispusa in temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006.


Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Mehedinti, la data de 03.02.2015, sub nr. x/101/2015, reclamanta Regia Autonoma A.- in insolventa prin administrator judiciar B. S.P.R.L., in contradictoriu cu parata S.C. C. S.R.L., a solicitat admiterea cererii de chemare in judecata asa cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata si sa fie obligata parata la plata integrala si imediata a creantei certe, lichide si exigibile in cuantum total de 839.674,40 lei.


Prin sentinta nr. 19 din 21 martie 2019, pronuntata de Tribunalul Mehedinti, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal in dosarul nr. x/101/2015, a fost respinsa actiunea formulata de reclamanta Regia Autonoma A. - prin lichidator judiciar D. SPRL, in contradictoriu cu parata SC C. SRL - prin administrator judiciar E. IPURL.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel apelanta-reclamanta Regia Autonoma A., prin lichidator judiciar D. S.P.R.L., solicitand admiterea apelului, schimbarea in tot a sentintei apelate si in urma rejudecarii admiterea cererii de chemare in judecata asa cum a fost formulata.


Curtea de Apel Craiova, Sectia a II-a civila, prin decizia nr. 592/2019 din 03 septembrie 2019, a respins apelul declarat de apelanta-reclamanta Regia Autonoma A., prin lichidator judiciar D. S.P.R.L., impotriva sentintei nr. 19 din 21 martie 2019, pronuntata de Tribunalul Mehedinti, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal in dosarul nr. x/101/2015, in contradictoriu cu intimata-parata S.C. C. S.R.L., prin administrator judiciar E. I.P.U.R.L ca nefondat.


Impotriva deciziei civile nr. 592/2019 din 03 septembrie 2019 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, Sectia a II-a civila, a declarat recurs reclamanta Regia Autonoma A. prin lichidator judiciar D. S.P.R.L.


Prin memoriul de recurs, in temeiul dispozitiilor art. 488 alin. 1 pct. 6 si 8 C. proc. civ., reclamanta Regia Autonoma A., prin lichidator judiciar D. S.P.R.L., a solicitat admiterea recursului, casarea deciziei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.


In preambulul recursului, recurenta prezinta petitul cererii de chemare in judecata si motivele aratate in sustinerea acesteia si apreciaza ca se impunea admiterea actiunii, avand in vedere ca s-a solicitat plata unei creante certe, lichide si exigibile detinuta de catre reclamanta.


In opinia recurentei, aspectul care se incadreaza in motivul de casare prevazut de art. 488 alin. (l) pct. 8 C. proc. civ. este reprezentat de gresita interpretare a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006, in sensul posibilitatii valorificarii unei creante nascuta anterior deschiderii procedurii insolventei, ulterior inchiderii acesteia si reinsertiei debitorului in circuitul economic.


In raport de motivul de casare prevazut de art. 488 alin. 1 pct. 6 C. proc. civ., recurenta apreciaza ca hotararea atacata nu este motivata, intrucat desi pricina nu a beneficiat de o dezlegare pe fond a cauzei, in sensul stabilirii existentei sau nu a creantei pretinse, iar in apel se retine ca aceasta creanta nu mai poate forma obiectul unei cereri in pretentii ulterior inchiderii procedurii de insolventa.


Recurenta mai arata ca ulterior reinsertiei debitorului C. SRL in circuitul economic, efectul suspensiv al art. 36 din Legea nr. 85/2006 inceteaza, urmat de reluarea judecarii cauzei.


Analizand decizia recurata in raport de motivele de casare invocate, Inalta Curte a constatat ca recursul declarat de reclamanta este nefondat, pentru urmatoarele considerente:


Cu titlu prealabil, instanta suprema constata, din corecta expunere a situatiei de fapt retinuta de catre instantele de fond, ca aceasta creanta a fost afirmata la data de 3 februarie 2015, data introducerii prezentei cereri de chemare in judecata, iar procedura insolventei impotriva paratei s-a deschis la 16 octombrie 2013, potrivit incheierii pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. x/95/2013, la data de 30 aprilie 2014 fiind confirmat planul de reorganizare.


La data de 12 noiembrie 2013, reclamanta a formulat cerere de creanta pentru suma de 5.373.877 lei, fiind inscrisa in tabelul definitiv de creante al paratei cu suma de 3.291.271,15 lei, despagubiri ce decurg din executarea contractelor nr. 474 si 472/2012.


Se mai retine ca prejudiciul a carui reparare se solicita prin prezenta actiune a fost constatat prin Raportul de control al Curtii de Conturi nr. 5690 din 29 mai 2013 si decurge din executarea contractului nr. 294/S din 3 septembrie 2009 incheiat cu C., aferent anilor 2011-2012.


Trecand la analiza criticilor formulate prin cererea de recurs, se retine ca aplicarea gresita a dispozitiilor art. 76 din Legea nr. 85/2006 poate fi subsumata motivului de nelegalitate prevazut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ.


Avand in vedere aceasta situatie de fapt, devin incidente dispozitiile art. 64 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, potrivit carora orice creditor al unui debitor in insolventa are obligatia sa solicite inscrierea la masa credala pentru valorificarea creantei sale, fiind obligatoriu sa participe la procedura concursuala prevazuta de aceasta lege.


Cererea de admitere a creantelor trebuie depusa in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii insolventei, acest drept putand fi exercitat si de catre creditorii ale caror creante nu sunt stabilite printr-un titlu, creante care nu sunt scadente sau creante afectate de conditii .


De asemenea, potrivit art. 76 din Legea nr. 85/2006, titularul de creante anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la expirarea termenului prevazut de art. 62 alin. 1 lit. b), va fi decazut in ce priveste creantele respective din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura .


Revenind la criticile formulate prin cererea de recurs de catre recurenta-reclamanta, potrivit carora existenta unei creante certe, lichide si exigibile, astfel cum sustine aceasta, o indreptateste la recunoasterea acestui drept in pricina de fata, se constata ca existenta prezentului drept de creanta este anterioara sesizarii instantei prin prezenta cerere de chemare in judecata .


In discutie fiind o creanta anterioara deschiderii procedurii insolventei, valorificarea acesteia se putea face doar in cadrul procedurii prevazuta de Legea nr. 85/2006, aceasta putand forma obiectul unei declaratii de creanta, care putea fi formulata anterior inregistrarii actiunii sau pe parcursul suspendarii judecarii cauzei dispusa in temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006.


Dispunerea masurii suspendarii in temeiul dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 a fost justificata de natura speciala a procedurii prevazute de legislatia in materia insolventei, procedura care impune crearea unui cadru unitar, colectiv, consensual si egalitar in care creditorii unui debitor comun sa isi poata valorifica drepturile impotriva debitorului aflat in stare de insolventa.


In aceste conditii, existenta unor actiuni paralele cu procedura concursuala prevazuta de lege ar produce incertitudine cu privire la masa credala, fapt ce ar face imposibila evaluarea activului si pasivului averii debitorului, in vederea distribuirii rezultatului lichidarii.


In raport de toate aceste considerente, retinand legalitatea deciziei recurate din perspectiva criticilor invocate, Inalta Curte a constatat ca motivul de casare invocat este nefondat.


In ceea ce priveste motivul de casare prevazut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ., se retine ca acesta a fost invocat in mod formal, decizia atacata fiind motivata si argumentata, justificand solutia pronuntata.


Pentru aceste considerente, Inalta Curte, in temeiul dispozitiilor art. 496 alin. 1 C. proc. civ., a respins ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamanta Regia Autonoma A., prin lichidator judiciar D. S.P.R.L., impotriva deciziei nr. 592/2019 din 03 septembrie 2019 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, Sectia a II-a civila.


Nota : Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei a fost abrogata prin Legea nr. 85/2014 la data de 27 iunie 2014.
Pronuntata de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...