Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Anularea partiala a titlului de proprietate

Anularea partiala a titlului de proprietate

  Publicat: 01 Oct 2012       8093 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.Carbunesti sub nr precizata ulterior,reclamantul P P. E a chemat in judecata pe paratii Comisia Locala de Fond Funciar Scoarta, Comisia Judeteana Gorj, B A in calitate de secretar al CLFF Scoarta si a solicitat sa se anuleze partial titlul de proprietate cu nr.1513345/18.11.2008 cat si actele premergatoare emiterii acestuia, in sensul ca in loc de suprafata de 4104 m.p. situata in intravilan sa fie trecuta suprafata de 4921 m.p. intrucat i se cuvine a i se reconstitui in plus 817 m.p. teren pe care il detine, eroarea fiind a paratei la masuratorile realizate.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Sunt certificate emise de Cancelaria Primului Ministru, prin Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, in numele si pe seama statului roman,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea fondului funciar
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Viciu al unei hotarari,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Prin sentinta civila nra pronuntata de Judecatoria Tg.Carbunesti in dosar nr. a a fost respinsa exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de parata in intampinare.
A fost respinsa actiunea formulata de reclamantul P P. E.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta s-a retinut ca in temeiul legii 18/1991 autorul reclamantului P P a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata totala de 2,78 ha cererea fiind inregistrata la Primaria comunei Scoarta sub nr. 3565/1991 fila 58.
Ca, potrivit RA 1959-1962 fila 4 autorul reclamantului detinea in proprietate suprafata totala de 1,23 ha in urmatoarele puncte Parvulesti 0,40 arabil, Stramba 0,30 arabil, Salistea Casei 0,30 ha, Parvulesti 0,47 ha fanete si Salistea Casei 0,06 ha vie si prin HCJ cu nr. 11/20.09.1991 a fost reconstituit dreptul de proprietate in favoarea autorului sau pentru suprafata de 1,13 ha potrivit tabelului anexa pozitia cu nr. 292 fila 40.
Ca, potrivit inscrisurilor depuse la dosarul cauzei pana in prezent reclamantului in calitate mostenitor al autorului P P potrivit certificatului de mostenitor cu nr. 347/2004 i-au fost emise doua titluri de proprietate unul pentru suprafata de 9604 m.p. cu nr. 1513345/18.11.2008 iar celalalt pentru suprafata de 1696 m.p. teren agricol titlul de proprietate cu nr. 1515719/3.02.2009 fila 54 si facand un calcul matematic al suprafetelor pentru care au fost emise titluri de prorpietate se observa ca pana in prezent reclamantul are in proprietate toata suprafata validata autorului sau aceea de 1,13 ha.
Ca, in urma observarii inscrisurilor depuse de catre parata CLFF Scoarta instanta a retinut ca intre reclamant pe de o parte si parate cele doua comisii pe de alta parte au existat o serie de litigii avand ca obiect obligatia de a face, ca prin sentinta civila cu nr. a fila 44 a fost admisa in parte actiunea civila in obligatie de a face formulata de reclamant si obligata parata sa inaniteze CJ Gorj documentatia in vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de 9604 m.p si prin sentinta civila cu nr. a fila 54 a fost admisa exceptia tardivitatii formulata de reclamant si respinsa actiunea in nulitate HCJ cu nr. ..., retinand instanta ca desi se invoca in speta nulitatea absoluta, in temeiul art 53 din legea 18/1991 procedura speciala este obligatorie si nu a fost urmata de reclamant sau de autorul sau care nu au inteles sa conteste hotararea in termen de 30 zile .
Ca, prin sentinta civila cu nr. a a fost respinsa actiunea in obligatie de a face formulata de acelasi reclamant prin care solicita obligarea acelorasi parate de a inainta documentatia in vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de 1000 m.p.teren intravilan aflat in continuarea casei si anexelor gospodaresti.
S-a mai retinut ca prin sentinta civila cu nr. a a fost respinsa actiunea in obligatie de a face pentru suprafata de 955 m.p. teren situat in silitea casei pentru exceptia autoritatii de lucru judecat.
De asemenea, se retine ca reclamantul solicita prin prezenta actiune anularea titlului de proprietate cu nr 1513345/18.11.2008 in sensul ca suprafta ade 4104 m.p. situata in intravilan este in realitate de 4921 m.p. deci i se cuvine a i se reconstitui in plus diferenta de 817 m.p. mentionand ca detine in fapt suprafata solicitata fiind o eroare de calcul a paratei faptul ca in titlul de proprietate a fost mentionata suprafata de 4104 m.p. si temeiul in drept invocat de reclamant este art III din legea 169/1997.
In ceea ce priveste exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de parata raportat la sentintele civile retinute, instanta a apreciat ca fiind neintemeiata cu motivarea ca obiectul dedus judecatii nu este acelasi cu cel analizat de instante atunci cand s-au pronuntat in cauzele anterioare, cel de fata fiind unul in nulitate absoluta a titlului de proprietate cu nr. 1513345/18.11.2008 raportat la temeiul in drept invocat de reclamant, cel in cauzele anterioare fiind pentru obligatia de face, adevarat tot pentru un teren sitruat in silistea casei.
S-a retintut ca reclamantul incearca sa induca ideea ca motivatia pentru care a fost mentionata in titlul de proprietate suprafata de 4104 m.p. se datoreaza unei simple erori materiale a paratei facuta la masuratorile in teren ce nu au fost efectuate cu aparatura de specialitate, dar raportat la temeiul in drept invocat de reclamant instanta a analizatlegalitatea titlului de proprietate emis reclamantului in concret daca acesta corespunde actelor premergatoare.
A retinut instanta in considerentele de mai sus reclamantul este proprietar al terenului pentru care i s-a reconstituit dreptul de proprietate prin HCJ 11/1991 respectiv pentru suprafata de 1,13 ha i titlul de proprietate a carui nulitate se solicita a fost emis de catre parata in acord cu sentinta civila prin care a fost obligata la a inainta documentatia in vederea emiterii acestuia pentru suprafara de 9604 m.p si observand considerentele acelei sentinte s-a retinut ca reclamantul nu a invocat ca ar detine o suprafata mai mare sau ca ar fi indreptatit pentru o suprafata mai mare.
S-a apreciat ca in conditiile in care nu este reconstituit dreptul de proprietate pentru terenul solicitat in prezenta actiune acela in suprafata de 817 m.p., in conditiile in care reclamantul sau autorul acestuia in viata la data validarii nu au urmat procedura obligatorie prev de legea 18/1991, ca titlul de proprietate a carui nulitate se solicita este emis in acord cu legea si nu exista nici un temei pentru a fi anulat sau constatat nul.
A reconstitui reclamantului dreptul de proprietate la acest moment pentru o diferenta de teren, pentru care nu exista hotarare de validare, ar insemna ca instanta sa eludeze dispozitiile legii 18/1991.
Cum in speta nu sunt indeplinite disp. art III din legea 169/1997, instanta apreciaza ca operatiunea de eliberare a titlului de proprietate in favoarea reclamantului a fost indeplinita cu respectarea prevederilor legii fondulu funciar astfel incat actiunea va fi respinsa.
Impotriva sentintei a declarat recurs recurentul reclamant P E, criticand-o pentru netemeinicie si nelegalitate.
Recurentul a invocat ca instanta a fost lipsita de rol activ si nu a lamurit regimul juridic al suprafetei de teren de 817 m detinuti de recurent, dar care nu se regasesc in titlu de proprietate .
De asemenea, invoca faptul ca in mod gresit s-a validat si s-a inscris in titlu de proprietate terenul reprezentand curti constructii, deoarece acesta nu putea face obiectul reconstituirii, fiind dobandit prin efectul legii.
Precizeaza ca prin includerea in titlu de proprietate a suprafetei de teren reprezentand curtea casei i s-a diminuat in mod nejustificat suprafata ce trebuia inclusa in titlu de proprietate si care trebuia sa fie mai mare si asa se explica diferenta de teren ocupata si detinuta in continuarea terenului catre vest si care ar fi trebuit sa fie inclusa in titlu de proprietate .
Tribunalul, analizand recursul declarat constata ca nu este fondat si urmeaza a fi respins in temeiul art. 312 alin.1 C.pr.civ., pentru urmatoarele considerente.
Sustinerea recurentului, in sensul ca terenul reprezentand curtea casei nu era supus validarii si includerii in titlu de proprietate, acesta fiind dobandit prin efectul legii nu este corecta si contravine dispozitiilor art.8 si urmatoarele din Legea nr.18/1991.
Reconstituirea dreptului de proprietate se realizeaza la cerere pentru terenurile care au figurat la rolul agricol al autorului persoanei indreptatite sau a persoanei indreptatite si de care acestea au fost deposedate.
La rolul agricol al autorului P Pa figurat suprafata de 1,23 ha din care 0,10 ha a avut categoria de folosinta curti si cladiri, iar suprafata detinuta in posesie apare la rolul acestui autor ca fiind de 1,13 ha si prin HCJ nr.11/1991 s-a validat suprafata inscrisa la rolul agricol a acestui autor de 1,13 ha, fiind emise si titluri de proprietate ca urmare a validarii si a sentintelor ce au avut ca obiect obligatia de a face.
Din adresa nr. 2292/05.04.2011 emisa de comuna Scoarta rezulta ca autorul recurentului reclamant a detinut suprafetele de 0,40 ha teren arabil in punctul Parvulesti, 0,30 ha arabil in punctul Stramba, 0,30 ha in punctul Silistea Casei si 0,06 ha vie in acelasi punct cat si suprafata de 0,07 ha in punctul Parvulesti, in total suprafata de 1,13 ha.
Din cele expuse rezulta ca prin HCJ nr.11/1991 s-a validat suprafata de teren detinuta de autorul recurentului la rolul agricol, inclusiv si terenul reprezentand silistea casei si in mod corect titlurile de proprietate s-au emis pe aceasta suprafata, incluzandu-se si suprafata reprezentand silistea casei si asa cum apare la rolul agricol al autorului.
Recurentul, nu a contestat hotararea de validare in sensul ca autorul sau ar fi detinut o suprafata mai mare decat cea validata si in mod corect titlul de proprietate s-a emis in concordanta cu actele primare de reconstituire.
Regimul juridic al terenului de 817 mp rezulta ca a fost lamurit de instanta de fond prin considerentele sentintei tocmai in sensul celor retinute si prin prezenta decizie, in sensul ca pentru aeasta suprafata de teren nu s-a urmat procedura obligatorie prevazuta de Legea nr. 18/1991 si in aceasta situatie titlul de proprietate nu este lovit de motivele de nulitate invocate de recurent .
Gresit sustine recurentul ca suprafata reprezentand silistea casei ar fi dobandita in temeiul legii, intrucat disp.art. 23 si 24 din Legea nr. 18/1991 reglementeaza o alta stare de fapt decat cea a recurentului, deoarece aceasta categorie de teren figureaza cu aceasta desinatie la rolul agricol al autorului acestuia.
Terenurile cu aceasta destinatie sunt supuse dispozitiilor legilor fondului funicar, insa in situatia in care nu s-au obtinut acte doveditoare, respectiv titluri de proprietate, se pot invoca in aparare pentru protejarea drepturilor disp.art. 23 si 24 din Legea nr.18/1991, ad probationem.
Fata de cele retinute motivele invocate sunt nefondate si recursul va fi respins ca nefondat.
Instanta:
Respinge recursul civil declarat de recurentul reclamant P E impotriva sentintei civile nr. .. pronuntata de Judecatoria Tg.Carbunesti in dosar nr. a ca nefondat.
Irevocabila.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 639 din data 26.03.2012


Citeşte mai multe despre:    JudecatoriaTargu-Carbunesti    Tribunalul Gorj    Comisia Locala de Fond Funciar Scoarta    Comisia Judeteana Gorj    Legea 169/1997    Titlu de proprietate    Eroare materiala    Legea 18/1991    Nulitatea absoluta    Exceptia tardivitatii    Mostenire    Mostenitori    Exceptia autoritatii de lucru judecat
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Clauza penala. Obligatia instantei judecatoresti sa interpreteze clauzele indoielnice ale tranzactiei. Principiul motivarii in fapt si in drept a hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA, Sectia contencios administrativ, Decizia nr. 3393 din 15 octombrie 2018

Ordonanta presedinitiala. Analiza conditiilor de admisibilitate. Caracterul vremelnic al masurii (neindeplinire)
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sectia I civila in sedinta publica din 05 mai 2016

Compensarea in bani a orelor suplimentare. Cumul cu indemnizatie de conducere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sectia I Civila, Decizie nr. 3371/2016 din 28.05.2016

Vatamare corporala din culpa. Imposibilitatea evitarii si a prevenirii producerii accidentului rutier
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sentinta penala nr. 202 din 09.07.2012

Contract de vanzare-cumparare. Clauza privind nerestituirea avansului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1759 din 23 aprilie 2013

Arendare. Anularea actului administrativ al autoritatii locale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 706 din 21.02.2012