Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Constestatie la tabelul preliminar al creantelor. Procedura simplificata a falimentului

Constestatie la tabelul preliminar al creantelor. Procedura simplificata a falimentului

  Publicat: 01 Oct 2012       2655 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Prin contestatia inregistrata la … 2012 pe rolul acestei instante, creditorul …. a contestat tabelul preliminar al creantelor debitoarei SC ….. SRL aflata in procedura simplificata a falimentului administrata de lichidator judiciar …. .

Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Calitate a unui act juridic sau a unui drept subiectiv, de a produce efecte intre partile raportului juridic si de a impune respectarea lui si de catre alte persoane.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Cuprinde toate creantele nascute dupa data deschiderii procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator in urma verificarii acestora.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.

In motivarea contestatiei a aratat ca prin declaratia de creanta nr. 1a€¦.din a€¦. 2012 s-a solicitat inscrierea ca si creanta garantata cu rangul de preferinta in conformitate cu disp. art. 121 al.1 pct. 2 din L. 85/2006 a sumei de a€¦. lei , avand in vedere ca suma de a€¦. lei este garantata conform avizului de ipoteca din a€¦.. 2012 privind inscrierea obligatiilor fiscale in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare , fapt ce confera a€¦.. un privilegiu - drept real ce se acorda creditorului garantat inaintea oricarui creditor negarantat si inaintea altor creditori ale caror garantii reale sau drepturi de preferinta au un grad de prioritate inferior .
Mai mult, se sustine ca aceasta creanta este compusa din impozite , taxe , contributii ce reprezinta venituri publice datorate bugetului general consolidat , care confera statului prin inscrierea in AEGRM un privilegiu.
In drept au fost invocate disp. art. 121 al.1 pct. 2 din L. 85/2006 .
In dovedire au fost depuse la dosarul cauzei : practici judiciare ale altor instante .
In cauza, lichidatorul judiciar a€¦ a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca netemeinica si nelegala motivat de faptul ca nu au fost prezentate documentele de constituire a garantiei si nu a fost individualizat obiectul garantei, respectiv bunurile garantate cu ipoteca .
Judecatorul - sindic , analizand actele si lucrarile dosarului , constata urmatoarele :
Potrivit art. 230 lit.c din Legea 71/2011 a fost abrogat titlul VI ,, Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare`` al Legii nr. 99/1999.
Aceasta abrogare insa, nu a creat un vid legislativ , reglementari specifice -norme tranzitorii- fiind cuprinse chiar in Legea nr. 71/2011.
Potrivit art. 153 din Legea 71/2011 ,,Preferinta acordata statului si unitatilor administrativ-teritoriale pentru creantele lor nu va fi opozabila tertilor inainte de momentul la care a fost facuta publica prin inregistrarea in registrele de publicitate. O asemenea preferinta va dobandi rang de prioritate de la momentul la care preferinta a fost facuta publica,,; iar potrivit art. 155 alin. 1-3 din aceeasi lege, constituirea, continutul si opozabilitatea privilegiului sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data cand s-au nascut. Formalitatile de publicitate pentru opozabilitate fata de terti a privilegiilor sunt guvernate de dispozitiile legii in vigoare la data efectuarii acestora, iar privilegiile pentru care formalitatile de publicitate au fost efectuate inainte de intrarea in vigoare a Codului civil isi pastreaza rangul de prioritate dobandit conform legii in vigoare la momentul realizarii acestora.
Mai mult, art. 177 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 arata ca `` avizele de garantie inscrise in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare anterior intrarii in vigoare a codului civil continua sa isi produca efectele``.
Cu alte cuvinte , chiar daca dispozitiile titlului VI din Legea 99/1999 au fost abrogate, creanta contestatoarei nu isi pierde privilegiul , ea ramane o creanta garantata producandu-si efectele potrivit dispozitiilor mai sus invocate.
In consecinta, in mod gresit lichidatorul judiciar nu a inscris rangul de preferinta in conformitate cu disp. art. 121 al.1 pct. 2 din L. 85/2006 pentru creanta in suma de a€¦ lei in tabelul preliminar , asa incat contestatia de fata va fi admisa, urmand a se dispune inregistrarea in tabelul definitiv al creantelor a rangului de preferinta ca si creanta garantata pentru suma mentionata mai sus.
Instanta:
Admite contestatia formulata de creditorul a€¦. , cu sediul in .. impotriva tabelului preliminar al creantelor intocmit de lichidatorul judiciar a€¦.. , desemnat sa administreze procedura simplificata a falimentului debitoarei SC a€¦ SRL in cu sediul in a€¦. judetul Gorj, CIF a€¦. numar de ordine in registrul comertului a€¦.
Dispune inregistrarea in tabelul definitiv al creantelor a rangului de preferinta al creantei a€¦ in suma de a€¦.. lei cu titlu de creanta garantata.
Definitiva. Cu recurs .
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 736 din data 08.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Tabelul preliminar al creantelor    Faliment    Procedura simplificata a falimentului    Tabelul definitiv al creantelor    Creditori    Lichidator judiciar    Legea 71/2011    Debitori    Legea 85/2006    Legea 99/1999    Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Angajamentul de plata nu constituie un titlu de creanta recunoscut de lege in baza caruia angajatorul poate pretinde salariatului repararea unui prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 372/2017, in sedinta publica din 16 martie 2017

Achitarea de catre institutia angajatoare a dobanzilor si penalitatilor nu inseamna ca acestea sunt datorate de salariat, intrucat este vorba de raporturi obligationale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 326/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017