Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Contraventii » Anularea procesului-verbal de contraventie

Anularea procesului-verbal de contraventie

  Publicat: 05 Oct 2012       6698 citiri        Secţiunea: Spete Contraventii  


Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Prin plangerea inregistrata pe rolul instantei sub nr. (...) petenta A. C. a solicitat instantei in contradictoriu cu intimata A. N. I., anularea procesului-verbal de contraventie nr.(...), prin care acesta a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 200 lei pentru savarsirea contraventiei prev.de art.54 al.1 din Legea nr.144/2007.

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Prevazuti in sectiunea VI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala, persoane care asista la efectuarea unui act procedural.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.

In motivarea plangerii petenta arata ca nu a depus pana la data de 15.06.2009 declaratiile actualizate de avere si interese la care era obligata in calitate de consilier in cadrul Consiliului Local al (...) , deoarece adresa oficiala prin care se solicita inaintarea declaratiilor a fost transmisa la primarie de catre Prefectura (...) prin fax, avand nr.de inregistrare (...) , cu o zi mai tarziu decat data limita prevazuta de lege pentru inaintarea declaratiilor institutiei competente. De asemenea, petenta arata ca nu se considera vinovata de incalcarea prevederilor art.44 al.2 din Legea nr.144/2007 rep.
In drept, a invocat Legea 144/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.
In dovedirea plangerii petenta a solicitat proba cu inscrisurile depuse la dosar odata cu plangerea.
La data de 26 ianuarie 2010 intimata a formulat intampinare, prin care se solicita respingerea plangerii ca nefondata.
In motivare intimata arata ca petenta in calitatea sa de consilier local in cadrul Consiliului local al (...), aceasta avea obligatia ca, in conformitate cu dispozitiile art.44 al.2 din Legea nr.144/2007 sa depuna si sa actualizeze la nivelul institutiei, declaratiile de avere si de interese, cel mai tarziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior, persoanei desemnate din cadrul institutiei. Pentru nerespectarea acestei obligatii si ca urmare a dispozitiilor art.11 lit.f din Legea nr.144/2007, la sesizarea Primariei (...) inaintata A.N.I. prin adresa nr.(...) a fost intocmit procesul-verbal de constatare a contraventie, care i-a fost remis petentei prin serviciul postal. S-a mai aratat ca petenta nu poate transfera propria responsabilitate in sarcina persoanei desemnate la nivelul institutiei cu implementarea dispozitiilor Legii nr.144/2007, care are obligatia de a acorda consultanta doar la cererea persoanelor interesate, solicitarea petentei privind anularea procesului-verbal fiind neintemeiata cu atat mai mult cu cat fapta sanctionabila este savarsita de un consilier local care, desi chemat el insusi prin natura functiei sa vegheze la respectarea dispozitiilor legale, nu intelege sa respecte normele imperative privind depunerea in termen a declaratiei de avere si de interese.
In drept, a invocat dispozitiile art. 115 - 118 cod procedura civila si Legea 144/2007.
A solicitat in dovedirea administrarea probei cu inscrisuri, interogatoriu si martori .
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri .
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Prin plangerea formulata, petenta a solicitat anularea procesului-verbal de contraventie nr.(...), incheiat de A. N.I., prin care acesta a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 200 lei pentru savarsirea contraventiei prev.de art.54 al.1 din Legea nr.144/2007, comisa prin aceea ca nu a depus pana la data de 15.06.2009 declaratiile actualizate de avere si interese la care era obligata in calitate de consilier in cadrul Consiliului Local al (...)
In motivare se arata ca sanctiunea i-a fost aplicata neintemeiat deoarece adresa oficiala prin care se solicita inaintarea declaratiilor a fost transmisa la primarie de catre Prefectura (...) prin fax, avand nr.de inregistrare (...), cu o zi mai tarziu decat data limita prevazuta de lege pentru inaintarea declaratiilor institutiei competente. Drept urmare, petenta nu se considera vinovata de incalcarea prevederilor art.44 al.2 din Legea nr.144/2007 rep. In dovedirea plangerii petenta a solicitat proba cu inscrisurile depuse la dosar odata cu plangerea.
Intimata a depus la dosar intampinare, prin care se solicita respingerea plangerii ca nefondata, motivata de faptul ca, in calitatea sa de consilier local in cadrul Consiliului local (...), petenta avea obligatia ca, in conformitate cu dispozitiile art.44 al.2 din Legea nr.144/2007 sa depuna si sa actualizeze la nivelul institutiei, declaratiile de avere si de interese, cel mai tarziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior, persoanei desemnate din cadrul institutiei. Pentru nerespectarea acestei obligatii si ca urmare a dispozitiilor art.11 lit.f din Legea nr.144/2007, la sesizarea Primariei (...) inaintata A.N.I. prin adresa nr.(...) a fost intocmit procesul-verbal de constatare a contraventie, care i-a fost remis petentei prin serviciul postal. S-a mai aratat ca petenta nu poate transfera propria responsabilitate in sarcina persoanei desemnate la nivelul institutiei cu implementarea dispozitiilor Legii nr.144/2007, care are obligatia de a acorda consultanta doar la cererea persoanelor interesate, solicitarea petentei privind anularea procesului-verbal fiind neintemeiata cu atat mai mult cu cat fapta sanctionabila este savarsita de un consilier local care, desi chemat el insusi prin natura functiei sa vegheze la respectarea dispozitiilor legale, nu intelege sa respecte normele imperative privind depunerea in termen a declaratiei de avere si de interese.
Prin raportarea la dispozitiile legale in materie a motivelor cuprinse in plangere instanta constata ca potrivit dispozitiilor art.41 al.1 pct.28 din Legea nr.144/2007 rep. au obligatia declararii averii si a intereselor alesii locali, printre care si consilierii locali. Din cuprinsul adresei nr.(...) emisa de Primaria (...) catre A.N.I rezulta ca petenta are aceasta functie din data de 20.06.2008.In aceasta situatie petenta avea obligatia depunerii celor doua declaratii anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior, conform dispozitiilor art.44 al.2 coroborate cu dispozitiile art.43 al.1 din acelasi act normativ, care prevad ca declaratiile de avere si de interese reprezinta acte personale si irevocabile, putand fi rectificate numai in conditiile prevazute de lege. Necunoasterea legii sau lipsa de diligente in cunoasterea acesteia nu pot constitui insa aparari pertinente ale unei persoane cu functie publica, asta cu atat mai mult cu cat o declaratie de interese fusese deja data de petent si comunicata Institutiei Prefectului (...), conform adresei nr.(...) a Primariei (...)
Pentru toate aceste motive instanta va respinge ca neintemeiata plangerea formulata de petenta A. C. si va mentine procesul-verbal contestat, precum si sanctiunea aplicata.
Pronuntata de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 708 din data 23.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Valenii de Munte    Legea 144/2007    Proces-verbal de constatare a contraventie    Proces-verbal de contraventie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Functionar public. Conflict de interese. Elemente constitutive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 160/A din 5 iunie 2014

Reincredintare minor. Obligarea la plata pensiei de intretinere. Sistarea obligatiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1258 din data 31.05.2010

Constatarea existentei sau inexistentei dreptului de a executa silit terenul
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta penala nr. 371 din data 16.02.2010

Dobandirea terenului prin uzucapiune de lunga durata
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 398 din data 07.03.2011

Stabilirea liniei de hotar. Respectarea dreptului de proprietate si posesie
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1575 din data 27.09.2011

Servitute de vedere. Servitutea privind picatura stresinilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1576 din data 27.09.2011

Cerere de revizuire a sentintei penale. Lipsire de libertate in mod ilegal
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta penala nr. 7 din data 19.12.2011

Partaj avere succesorala
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 2039 din data 06.12.2011

Desfiintarea contractului de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 129 din data 25.01.2011