din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Constatarea existentei sau inexistentei dreptului de a executa silit terenul

Constatarea existentei sau inexistentei dreptului de a executa silit terenul

  Publicat: 05 Oct 2012       2681 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prin actiunea inregistrata pe rolul instante cu reclamanta S.C.I. C. S.R. La chemat in judecata parata S.C. S.A, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate existenta sau inexistenta dreptului de a executa silit terenul in suprafata de 3.454 m.p., situat in com.M, punctul V. N., aflat in proprietatea reclamantei.

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
1. Unitate de constructie specializata in executarea de lucrari de constructii pe baza de contract.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,
Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Infractiunea se consuma in momentul in care,
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Masura pe care o poate dispune organul de jurisdictie, dupa inchiderea dezbaterilor si inainte de pronuntarea hotararii,
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca intre parti a fost perfectat un contract de antrepriza, prin care parata se obliga sa execute pe terenul respectiv un imobil compus din S+P+E+M, pentru care reclamanta a avansat, in mai multe etape, suma totala de aproximativ 90.000 USD. A precizat ca lucrarile au fost incepute inainte ca intre parti sa se fi incheiat un contract, iar ulterior, fiind de buna credinta, reclamanta a fost de acord cu semnarea unui contract care sa cuprinda si lucrarile deja efectuate pentru ca antreprenorul sa isi poata incasa banii.
Pentru ca au aparut discutii divergente cu antreprenorul, generate de calitatea lucrarilor, pe de o parte si de sumele mari solicitate in raport de lucrarile executate, pe de alta parte, in conditiile in care reclamanta a procurat si materialele de constructii (gresie, faianta), aceasta nu a achitat suma de 260.000 USD pretinsa de parata, suma exagerata in raport de situatia lucrarilor, lipsa devizului ori situatiilor de lucrari justificative.
S-a sustinut ca ulterior, profitand de imprejurarea ca reprezentantii reclamantei se aflau doar pentru scurte perioade de timp in Romania, acestia necunoscand limba romana, parata a solicitat Tribunalului Bucuresti obligarea reclamantei pe calea somatiei de plata la achitarea sumei de 260.000 USD drept contravaloare a lucrarilor pretins executate, desi conform contractului suma respectiva poate fi pretinsa pentru imobilul finalizat. Despre existenta acestei cauze, reclamanta a aflat chiar de la parata, care i-a propus stingerea litigiului prin perfectarea unei intelegeri pe care sa o infatiseze instantei de judecata si de care aceasta sa ia act pentru inchiderea dosarului.
Continutul intelegerii a fost conceput de catre parata si prezentat in format electronic-discheta, pentru a fi semnata de ambele parti. Conform discutiilor avute cu reprezentantul legal al paratei ,M. S., reclamanta s-a obligat sa achite esalonat, in rate lunare, incepand cu luna martie 2003 suma pe care parata o pretindea iar aceasta s-a obligat ca va finaliza lucrarile, in conformitate cu prevederile contractuale. Considerand ca parata este de buna-credinta, reclamanta nu a verificat daca lucrarile asumate au fost executate, daca erau calitativ corespunzatoare, daca materialele procurate de reclamanta se regaseau instalate in unele parti ale imobilului.
Referitor la intelegerea avuta, parata nu a mentionat ca va apela la vreo procedura de executare silita in general sau in particular, asupra terenului proprietatea reclamantei. Fiind de rea-credinta parata a revenit ulterior asupra conventiei si a acceptat ca in caz de neplata sa vanda de comun acord terenul si cladirea, recuperandu-si banii investiti iar reclamanta sa obtina contravaloarea terenului. Aceasta manopera dolosiva a avut drept scop obtinerea unei semnaturi pe un act al carui continut nu corespundea conventiei partilor, dar care dedus instantei de judecata pe calea somatiei de plata ii asigura posibilitatea obtinerii unui titlu executoriu cu privire la o suma pe care, in cazul unui litigiu pe calea dreptului comun nu ar fi putut sa o obtina.
In consecinta s-a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata, considerandu-se necesar ca in fata instantei parata sa dovedeasca dreptul sau de a proceda la executarea silita asupra terenului in suprafata de 3.454 m.p.
In drept au fost invocate prevederile art.111 C.p.c.
Legal citata, parata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea ca nefondata a actiunii, anexand si copia incheierii pronuntata la data de 29.05.2003 de catre Tribunalul Bucuresti-Sectia a VI-a Comerciala , prin care s-a luat act de intelegerea intervenita intre creditoarea S.C.A. S.R.L -reprezentata de M. S. si debitoarea S.C.I. C. S.R.L. De asemenea a fost anexata in copie certificata si sentinta civila 2004, prin care a fost respinsa contestatia la executare formulata de reclamanta din prezenta cauza in contradictoriu cu S.C.A. S.R.L., avand ca obiect anularea formelor de executare si suspendarea executarii silite demarate in baza titlului executoriu reprezentat de incheierea sus-mentionata, privind imobilul teren in suprafata de 3.454 m.p. situat in com.M., pct.V. N. si imobilul constructie edificata pe acest teren .
In cursul cercetarii judecatoresti au fost depuse la dosar de catre reclamanta copia certificata a cererii adresata D.N.A-Sectia Militara din 2006, prin care se solicita eliberarea unui inscris din care sa rezulte stadiul cercetarilor efectuate in dosarul din 2005 al acestei institutii, privind pe M. S.-invinuit de savarsirea infractiunii de inselaciune prev.si pe.de art.251 al.1 si 3 C.penal. Instanta, din oficiu a solicitat prin adresa aflata la fila 136 trimisa acestei institutii, comunicarea imprejurarii daca fata de numitul M. S. a fost inceputa urmarirea penala pentru infractiunea de inselaciune in conventii prev.si ped.de art.215 al.2 si 3 C.p. in dosarul din 2004 si daca plangerea penala privea contractul de antrepriza incheiat intre parti precum si tranzactia incheiata la 22.04.2003, luata in seama de Tribunalul Bucuresti-Sectia Comeciala la data de 29 mai 2003 . Prin incheierea din 28 februarie 2006 s-a luat act de lipsa relatiilor solicitate, revenindu-se cu adresa in acelasi sens si acordandu-se termen la 5 aprilie 2006.
Nici la acest termen nu au fost comunicate relatiile solicitate dar au fost primite la dosar de la reclamanta copiile certificate prin semnatura indescifrabila ale primelor trei pagini ale rechizitoriului intocmit la data de 9.02.2006 in dosarul din 2004 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Departamentul National Anticoruptie-Sectia de Combatere a Infractiunilor de Coruptie Savarsite de Militari, inscrisuri care cuprind numai partea introductiva a actului de inculpare, respectiv persoanele fata de care s-a pus in miscare actiunea penala (fosti militari), precum si persoanele civile invinuite de savarsirea infractiunilor de delapidare, luare de mita, inselaciune, printre care si S. M.-director general al S.C.A.S.A fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru complicitate la infractiunile de delapidare prev.si ped.de art.26 rap.la art.215 ind.1 Cod penal, infractiunile de delapidare prev.si ped.de art.215 ind.1 al.1 si 2 Cod penal cu aplic.art.41 al.2 C.p.si art.33 lit.a Cod penal si infractiunea de inselaciune prev.si ped.de art.215 al.1,3 si 5 Cod penal cu aplic.art.41 al.2 Cod penal, toate faptele cu aplic.art.33 lit.a C.p. La aceeasi data a fost primita si copia cererii purtand data de 4.04.2006, adresata D.N.A.-Sectia Militara de catre reclamanta, prin care se solicita comunicarea relatiilor referitoare la numitul M.S.-invinuit de savarsirea infractiunii de inselaciune prev.si ped.de art..215 al.1,3 si 5 Cod penal, obiect al dosarului din 2004 intrucat din datele detinute de catre reclamanta in cauza respectiva sunt mai multi invinuiti si inculpati, pentru unii dintre acestia procedandu-se la trimiterea cauzei spre solutionare Tribunalului Militar Bucuresti, iar infractiunile comise de sus-numitul fac obiectul unui alt dosar disjuns din dosarul din 2004.
Instanta, fata de copiile mentionate mai sus a constatat ca impotriva directorului societatii parate s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor expres mentionate in rechizitoriul depus in sedinta publica, infractiuni ce ar avea o influenta hotaratoare asupra solutionarii cauzei, motiv pentru care prin incheierea din 5.04.2006, in temeiul art.244 al.1 pct.2 C.p.civ. a dispus suspendarea judecatii.
Ulterior, prin incheierile din 19 septembrie 2007 si 19 noiembrie 2008 s-a constatat ca perimarea nu a operat conform dispozitiilor art.253 C.p.c. La data de 15 dec.2009 s-a solicitat prin referatul repunerea cauzei pe rol pentru a se constata daca actiunea s-a perimat de drept conform art.248 C.p.civ.
Potrivit dispozitiilor art.244 al.1 pct. 2 Cod procedura civila, astfel cum a fost modificat prin Legea 219/ 14.07.2005, instanta poate dispune suspendarea judecatii cauzei cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea. Din interpretarea acestui text legal rezulta conditia inceperii urmaririi penale pentru o infractiune care ar putea avea legatura cu obiectul cauzei civile dedusa judecatii sau consecinte legale asupra acesteia.
Conform dispozitiilor art.250 al.1 Cod procedura civila cursul perimarii este suspendat cat timp dainuieste suspendarea judecatii pronuntata de instanta in cazurile prevazute de art244, precum si in alte cazuri stabilite de lege, daca suspendarea nu este cauzata de lipsa de staruinta a partilor in judecata .
Se constata ca suspendarea judecatii cauzei s-a facut in temeiul unor inscrisuri depuse de reclamanta, care avea interesul invocarii aspectelor de natura penala in scopul obtinerii, in final, a castigului de cauza in litigiile civile. Pe de alta parte, aceeasi reclamanta avea obligatia si posibilitatea de a depune la dosarul prezentei cauze inscrisuri din care sa rezulte existenta aceleeasi situatii de fapt si cu ocazia solutionarii ultimei cereri de repunere pe rol in vederea constatarii perimarii judecatii, lucru pe care aceasta nu l-a facut desi a fost citata la sediul precizat in actiunea introductorie cat si in notele scrise depuse la 17 noiembrie 2008. S-ar putea invoca necunoasterea termenului de judecata din 16.02.2010 intrucat dovada de indeplinire a procedurii de citare a fost restituita cu mentiunea "destinatar necunoscut la adresa". Aceasta aparare nu poate fi luata in seama deoarece, dupa ramanerea cauzei in pronuntare, la dosar a fost depusa o cerere din partea reclamantei ( in care se mentiona acelasi sediu cunoscut de instanta) primita la 22.02.2010, prin care se solicita comunicarea oricaror acte de procedura la adresa de corespondenta din Bucuresti, si efectuarea de catre instanta a unei adrese catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Ploiesti pentru comunicarea stadiului cercetarilor in dosarul disjuns din dosarul din 2005 impreuna cu dosarul din 2006.
Imprejurarea ca instanta nu a cunoscut adresa de corespondenta comunicata ulterior solutionarii cererii de perimare nu poate fi imputabila acesteia, dupa cum necunoasterea termenului din 16.02.2010 nu poate fi invocata de catre reclamanta, cat timp aceasta a expediat, chiar peste termen cererea precizata mai sus. Pe de alta parte, instanta nu avea obligatia exercitarii rolului sau activ pentru obtinerea relatiilor referitoare la stadiul cercetarilor penale ( cum nu are nici obligatia suspendarii judecatii cauzei in situatiile prevazute de art.244 C.proc.civ.), cata vreme interesul obtinerii acestor relatii apartine exclusiv reclamantei care a dat dovada de lipsa de staruinta in judecata .
Pentru toate considerentele expuse mai sus, instanta retine ca in prezenta cauza sunt incidente dispozitiile art.248 al.1 Cod procedura civila si, fata de lipsa de staruinta a reclamantei in judecata, va admite cererea de repunere pe rol, cu constatarea perimarii judecatii cauzei ce formeaza obiectul dosarului din 2005 raportata la incheierea din 19 noiembrie 2008.
Pronuntata de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta penala nr. 371 din data 16.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Valenii de Munte    Contract de antrepriza    Antreprenor    Tribunalul Bucuresti    Executare silita    Perimare    Legea 219/2005    Tribunalul Militar Bucuresti    Delapidare    Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie    Somatie de plata    Creditor    Debitor    Inselaciune    Contestatie la executare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Actiune in rezolutiune. Contract de antrepriza incheiat in forma simplificata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 527 din 10 martie 2016

Cerere de asigurare dovezi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 742 din data 27.04.2011

Contract de antrepriza. Inocare compensare judiciara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.65 din data 13.02.2012

Anularea procesului-verbal de contraventie
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 708 din data 23.03.2010

Reincredintare minor. Obligarea la plata pensiei de intretinere. Sistarea obligatiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1258 din data 31.05.2010

Dobandirea terenului prin uzucapiune de lunga durata
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 398 din data 07.03.2011

Stabilirea liniei de hotar. Respectarea dreptului de proprietate si posesie
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1575 din data 27.09.2011

Servitute de vedere. Servitutea privind picatura stresinilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1576 din data 27.09.2011

Cerere de revizuire a sentintei penale. Lipsire de libertate in mod ilegal
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta penala nr. 7 din data 19.12.2011Articole Juridice

Contract de antrepriza . Model
Sursa: EuroAvocatura.ro