Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Stabilire suprafata de teren. Acordare despagubiri

Stabilire suprafata de teren. Acordare despagubiri

  Publicat: 23 Oct 2012       2554 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr. 701/2010 a Tribunalului Vrancea s-a admis in parte contestatia, s-a modificat in parte dispozitia 1881/2009 in sensul ca s-a stabilit suprafata de teren pentru care reclamanta este indreptatita la despagubiri ca fiind de 171,40 mp si nu 75 mp.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Diferenta dintre cursul valutar favorabil sau nefavorabil rezultat in urma actualizarii creantelor si a obligatiilor in devize la sfarsitul exercitiului.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Prevazut in cap. II, t. I, C.proc. pen.,


S-au mentinut celelalte dispozitii ale deciziei.


Pentru a se decide astfel, instanta a retinut urmatoarele:


Reclamanta a detinut in proprietate, in baza actului de donatie autentificat sub nr. 69/19 ianuarie 1942 de Tribunalul Putna, un imobil situat in F. str. M.U. compus din pravalie cu trei camere si sala la mijloc si teren aferent in suprafata de 171,40 mp.


In temeiul Legii nr. 10/2001 reclamanta a notificat parata cu privire la acest imobil iar prin dispozitia nr. 1881 din 10.09.2009 s-a propus acordarea de despagubiri pentru suprafata de 75 mp si casa de locuit in suprafata de 86,40 mp, respingandu-se cererea pentru suprafata de 96,40 mp intrucat din acte nu rezulta dreptul sau de proprietate pentru aceasta diferenta .


Sub aspectul suprafetei de teren pentru care reclamanta este indreptatita la masurile reparatorii prevazute de Legea nr. 10/2001 dispozitia este nelegala.


Din actele depuse la dosar rezulta ca suprafata de teren expropriata de la reclamanta prin Decretul de expropriere nr. 387/04.10.1978 este de 171, 40 mp. Suprafata de 75 mp retinuta de parata si mentionata in actul de donatie care reprezinta actul de proprietate al reclamantei se refera la suprafata constructiei si nu la suprafata curtii, despre care actul nu mentioneaza decat ,,dimpreuna cu ograda cat se gaseste imprejmuita`` fara a specifica intinderea. Nici mentiunile privind dimensiunile locului nu poate fi luata in considerare in mod atat de strict, cunoscut fiind ca mijloacele de masurare si apreciere a intinderii suprafetelor de teren s-au perfectionat in timp . Astfel se si explica faptul ca in momentul exproprierii, la masurarea terenului s-a gasit suprafata de 171,40 mp.


Asa fiind, reclamanta este indreptatita a primi despagubiri pentru intreaga suprafata si nu doar pentru 75 mp cum gresit a stabilit parata.


Prin decizia civila nr. 149/A din 14.09.2011 s-a respins ca nefondat apelul.


Pentru a decide astfel, instanta a retinut urmatoarele:


Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1, art. 7, art. 9 din Legea 10/2001 se instituie principiul prevalentei restituirii in natura a imobilelor preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice din perioada 6.03.1945 - 22.12.1989, precum si cele preluate de stat in baza Legii 139/1940 asupra rechizitiilor.


Pe cale de exceptie, potrivit disp. art. 1 alin. 2 si 3, daca aceasta masura nu este posibila ori este expres inlaturata de la aplicare, se va proceda la acordarea celorlalte masuri reparatorii prevazute de lege, respectiv compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de detinator, cu acordul persoanei indreptatite sau propunere de acordare de despagubiri potrivit Titlului VII din Legea 247/2005, atunci cand masura nu este posibila sau aceasta nu este acceptata de persoana indreptatita.


In drept, masura reparatorie referitoare la compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite prin echivalent, prev. de art. 1 alin. 2 li 3 din lege, permite entitatii obligate la restituirea sa ofere persoanei indreptatite, prin compensare in echivalent, orice bunuri sau servicii disponibile pe care le detine, aflate in circuitul civil, si care sunt acceptate de persoana indreptatita.


In speta, asa cum rezulta din expertiza tehnica imobiliara intocmita de expert C.D. pe terenul expropriat in baza Decretului de expropriere nr. 387/4.10.1978, in suprafata de 171,40 mp s-a construit blocul 31 din str. M.U., suprafata fiind in intregime ocupata de bloc, trotuar, retele edilitare, canal, gaze, apa si agent termic.


Intrucat lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa functional intregul teren afectat in mod corect, aplicarea disp. art. 11 alin. 4 din Legea 10/2001, instanta a concluzionat ca este exclusa masura restituirii in natura si ca reclamanta are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent pentru intregul imobil.


Tribunalul Vrancea a avut in vedere si optiunea reclamantei pentru acordarea de despagubiri exprimata in fata instantei de fond, in concluziile orale.


Ulterior, prin motivele de apel, reclamanta s-a razgandit si a optat pentru acordarea unui teren in compensare. A solicitat ca instanta sa verifice situatia juridica a celor 7 terenuri pe care le-a identificat.


Dintre toate aceste terenuri reclamanta a solicitat acordarea terenului aflat in T 100 P 5371, pozitia 3 din lista .


Din raportul de expertiza intocmit de expert R.N.D. rezulta ca acel teren se afla la intersectia strazilor D.Z. si M.C., este inventariat in domeniul privat al municipiului F, cu destinatia de spatiu verde amenajat (concluzii raport de expertiza).


In plus, din relatiilor oferite de Primaria Focsani rezulta ca acest teren reprezinta calea de acces la blocurile de locuinte din str. D.Z. si este afectat de retele tehnico-utilitare.


In aceste conditii instanta a apreciat ca spatiile verzi aferente blocurilor de locuit nu pot face obiectul unor masuri reparatorii prin echivalent .


Legiuitorul a inteles sa excepteze de la restituirea in natura pe vechiul amplasament conform art. 10 pct. 3 din Normele metodologice - toate acele suprafete ocupate de strazi, trotuare, parcari amenajate sau afectate de amenajari subterane (conducte de alimentare cu apa, gaze, petrol, electricitate) sau suprafete de teren destinate a deservi comunitatii (spatii verzi din jurul blocurilor, parcari, gradini publice, piete pietonale etc.).


Desi legiuitorul nu face trimitere expres la aceste dispozitii legale si in materia masurii reparatorii referitore la compensarea cu alte bunuri, apreciem ca reclamanta nu poate beneficia de un regim mai favorabil decat proprietarii care solicita sa li se restituie imobilul in natura, pe vechiul amplasament.


In plus, mentinerea spatiilor verzi din localitati se impune din motive legate de protectia mediului si cresterea standardelor de viata ale populatiei urbane.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 149 din data 14.09.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Donatie    Tribunalul Vrancea    Compensare    Drept de proprietate    Masuri reparatorii    Tribunalul Putna    Expertiza tehnica imobiliara    Decretul 387/1987    Legea 10/2001    Detinator    Despagubiri civile    Persoana juridica    Organizatie cooperatista    Restituire in natura imobile preluate in mod abuziv    Legea 139/1940    Legea 247/2005
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim