din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1867 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii

  Publicat: 15 Jan 2020       2305 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Aceste restrictii incalca principiul liberei circulatii a capitalurilor si mai multe drepturi fundamentale Ungaria a adoptat in 2017 o lege prin care se urmareste asigurarea transparentei organizatiilor civile care primesc donatii din strainatate.

Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este legatura juridica
Maghiar Teodor - membru al Parlamentului Romaniei.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Este legatura juridica
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie, transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor bunuri determinate.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Document adoptat de catre Consiliul European la 9 decembrie 1989, prin care sunt fixate o serie de exigente minimale in planul dimensiunii sociale a Pietei Interne comunitare, pentru a corecta faptul ca aceasta era axata in principal pe dimensiunea economica a dezvoltarii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Document adoptat de catre Consiliul European la 9 decembrie 1989, prin care sunt fixate o serie de exigente minimale in planul dimensiunii sociale a Pietei Interne comunitare, pentru a corecta faptul ca aceasta era axata in principal pe dimensiunea economica a dezvoltarii.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
(CJCE) Curtea de Justitie este alcatuita din tot atatia judecatori cate state membre. In prezent sunt 25 de judecatori asistati de opt avocati generali care sunt numiti pe durata a sase ani cu acordul statelor membre. Curtea se poate reuni camere, in Marea Camera (treispezece judecatori) sau in plen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Europa "cu geometrie variabila" este termenul utilizat pentru a descrie o metoda de integrare diferentiata, care tine seama de diferentele ireconciliabile care exista in interiorul structurii de integrare, si care face posibila, prin urmare, o separare permanenta intre un grup de state membre si un numar de unitati de integrare mai putin dezvoltate.

Potrivit acestei legi, organizatiile mentionate trebuie sa se inregistreze pe langa autoritatile maghiare ca ``organizatii care primesc ajutor extern``, in cazul in care cuantumul donatiilor primite intr-un anumit an atinge un nivel determinat. La inregistrare, ele trebuie de asemenea sa indice numarul donatorilor al caror ajutor atinge sau depaseste 500 000 de forinti (aproximativ 1 500 de euro) si cuantumul exact al ajutorului. Aceste informatii se publica ulterior pe o platforma electronica cu acces public si gratuit. In plus, organizatiile civile vizate trebuie sa mentioneze pe paginile lor de acces si in publicatiile lor faptul ca sunt ``organizatii care primesc ajutor extern``.


Comisia a introdus la Curte o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor impotriva Ungariei. Aceasta afirma ca Legea privind transparenta organizatiilor civile finantate din strainatate incalca atat principiul liberei circulatii a capitalurilor, cat si mai multe drepturi protejate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumita in continuare ``carta``): dreptul la respectarea vietii private, la protectia datelor cu caracter personal si la libertatea de asociere .


In concluziile sale avocatul general Manuel Campos SA�nchez-Bordona afirma ca transferul unei donatii din strainatate in beneficiul unei organizatii civile maghiare constituie o circulatie a capitalurilor. Aceasta circulatie a capitalurilor este supusa in Ungaria unor conditii precum obligatia impusa unor organizatii civile determinate de a se inregistra ca ``organizatii care primesc ajutor extern`` si publicarea anumitor date .


Totusi, conditiile respective se aplica numai in cazul donatiilor care provin din strainatate, astfel incat este mult mai probabil ca acestea sa ii afecteze pe resortisantii altor state membre decat pe resortisantii maghiari. Avand in vedere aceste imprejurari, avocatul general considera ca respectivele conditii constituie o restrictie a principiului liberei circulatii a capitalurilor, atat in ceea ce priveste organizatiile vizate, care se pot confrunta cu dificultati de finantare si carora li se poate limita exercitarea libertatii de asociere, cat si in ceea ce priveste donatorii lor straini, care pot fi descurajati sa efectueze donatii din cauza eventualului efect stigmatizant al publicarii detaliilor acestor tranzactii, care exprima o afinitate ideologica susceptibila sa fie compromitatoare in contextul national maghiar . In ceea ce priveste mai precis dreptul la libertatea de asociere, efectele financiare ale reglementarii in litigiu pot afecta viabilitatea si supravietuirea organizatiilor vizate, prejudiciind obiectivele sociale ale acestora.


In plus, facand mai dificila contributia economica a potentialilor donatori, reglementarea mentionata afecteaza direct exercitarea libertatii de asociere a acestor persoane . Cu privire la protectia vietii private si a datelor personale, avocatul general subliniaza ca simpla comunicare a numelui donatorului este suficienta in sine pentru identificarea sa si pentru ca aceasta comunicare sa fie acoperita de dispozitiile dreptului Uniunii referitoare la prelucrarea datelor personale1 .


Astfel, faptul ca numele donatorului este indisolubil legat de datele privind o donatie in beneficiul unei organizatii civile constituie o legatura care dezvaluie in sine o afinitate intre donator si organizatia mentionata, care poate contribui la definirea profilului ideologic al celui dintai. Avocatul general adauga ca imprejurarea ca datele publicate permit elaborarea profilului mentionat poate sa descurajeze donatorii sau sa ii faca pe acestia mai putin motivati sa contribuie la sustinerea organizatiilor civile.


In acest context, avocatul general considera ca publicarea intr-un registru accesibil publicului a numelui persoanelor fizice care efectueaza o donatie din strainatate in beneficiul anumitor asociatii cu sediul in Ungaria, cat si a cuantumului donatiilor respective, constituie o ingerinta in viata privata a acestor persoane, in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal.


In consecinta, avocatul general considera ca publicarea acestor date constituie o ingerinta atat in drepturile referitoare la protectia vietii private si a datelor personale, cat si in dreptul la libertatea de asociere, care sunt toate garantate de carta .


Cu privire la chestiunea eventualei justificari a acestei ingerinte, avocatul general admite ca anumite obiective de interes general invocate de Ungaria - precum protectia ordinii publice si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului - pot justifica in principiu o intruziune in drepturile vizate. Cu toate acestea, el estimeaza ca, chiar daca obiectivul protectiei ordinii publice ar putea legitima masurile impuse organizatiilor civile suspectate de incalcarea sa, el nu permite validarea unei reglementari generalizate care impune tuturor organizatiilor, cu titlu prealabil, obligatiile in litigiu.


Pe de alta parte, avocatul general considera ca dispozitiile legislative ale Uniunii in materie de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului2 sunt suficiente pentru a garanta o protectie adecvata.


In sfarsit, avocatul general considera ca masurile in litigiu sunt disproportionate intrucat, in primul rand, pragul de 500 000 de forinti este excesiv de redus avand in vedere gravitatea ingerintelor cauzate; in al doilea rand, donatiile care provin din celelalte state membre ale Uniunii sunt tratate in acelasi mod ca cele care provin din exteriorul Uniunii si, in al treilea rand, neindeplinirea obligatiilor impuse poate conduce la dizolvarea organizatiei care a savarsit incalcarea . In aceste imprejurari, avocatul general propune Curtii sa constate ca reglementarea maghiara in litigiu restrange in mod neintemeiat libera circulatie a capitalurilor, intrucat contine dispozitii care implica o ingerinta nejustificata in drepturile fundamentale la respectarea vietii private, la protectia datelor cu caracter personal si la libertatea de asociere protejate de carta .


MENTIUNE: Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru Curtea de Justitie . Misiunea avocatilor generali este de a propune Curtii, in deplina independenta, o solutie juridica in cauza care le este atribuita. Judecatorii Curtii urmeaza sa delibereze in aceasta cauza. Hotararea va fi pronuntata la o data ulterioara.


Concluziile avocatului general in cauza C-78/18 Comisia/Ungaria


1 In special, articolul 8 din carta si Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).


2 In concret, Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si al Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 684/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO 2015, L 141, p. 73). www.curia.europa .eu Textul integral al concluziilor se publica pe site-ul CURIA in ziua lecturii. Persoana de contact pentru presa: Corina-Gabriela Socoliuc i�� (+352) 4303 4293 Imagini de la prezentarea concluziilor sunt disponibile pe ``Europe by Satellite" (+32) 2 2964106

Citeşte mai multe despre:    prelucrarea datelor personale    Donatii    donatii ONG    spalarea banilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Practici de mobbing. Punerea in imposibilitate de a presta munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului � masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana GologanJurisprudenţă

Interdictia de vanzare intre soti in materie comerciala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala decizia nr.1367 din 8 aprilie 2008