Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Recalculare pensie de asigurare sociala

Recalculare pensie de asigurare sociala

  Publicat: 31 Oct 2012       4423 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin Sentinta civila nr. 260/11.02.2009 T.G. a admis actiunea si a obligat parata C.J.P. sa recalculeze pensia cuvenita reclamantului Z.D. cu luarea in calcul a veniturilor brute la care a cotizat in perioada in care a prestat activitate la SC U.E. SA G. (fosta ICPPAM SA).

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Dovada scrisa prin care
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul T.G. reclamantul Z.D. a solicitat obligarea paratei C.J.P. G., la recalcularea cuantumului pensiei de asigurari sociale, cu luarea in calcul a veniturilor brute la care a cotizat in perioada in care a prestat munca la SC U.E. SA Galati.
In expunerea motivelor de fapt reclamantul a aratat ca dupa aparitia Legii 250/2007 care a modificat Legea 19/2000, s-a adresat cu cerere la CJP G., pentru a proceda la recalcularea pensiei care i se cuvine, cu luarea in calcul a veniturilor la care a cotizat in perioada 03.12.1965-01.09.1993. Parata i-a solutionat nefavorabil cererea motivand ca veniturile la care face trimitere reclamantul pentru recalcularea pensiei nu sunt incluse de legiuitor in baza de calcul pentru stabilirea punctajului mediu anual.
In conditiile in care Legea pensiilor s-a modificat, potrivit pct. 6 din Legea 250/2007, reclamantul a considerat ca este indreptatit sa obtina o majorare a cuantumului pensiei pe care o incaseaza pentru munca prestata.
Probele invocate in dovedirea cererii de chemare in judecata: acte (adeverinte eliberate de fostul angajator si decizia de pensie in copie).
Parata a solicitat respingerea cererii cu motivarea ca la calculul pensiei s-au luat in considerare sporurile cu caracter permanent. Veniturile la care face trimitere reclamantul nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual in baza OUG. 4/2005 si ca urmare nu exista motive pentru a se proceda la recalcularea pensiei. A precizat ca in perioada la care face referire reclamantul toate unitatile angajatoare au contribuit la bugetul asigurarilor sociale de stat in procent de 15% raportat la castigul brut realizat. Potrivit anexei la OUG. 4/2005, si a Legii 49/1992 nu toate drepturile acordate respectiv incasate si pentru unitatea angajatoare a avut obligatia de plata a contributiei de asigurari sociale sunt luate in calcul la stabilirea cuantumului pensiei de asigurari sociale.
Probele invocate de parata in aparare: acte .
Raspunsul reclamantului la intampinare:
Fata de modificarile aduse Legii 19/2000, a considerat ca este echitabil ca pensia sa fie calculata in raport de baza la care s-a platit contributia la asigurarile sociale de stat .
Tribunalul, pe baza actelor si lucrarilor de la dosar, a retinut urmatoarele:
Reclamantul a dovedit cu cererea inregistrata sub nr. ... din 08.09.2008 ca a solicitat paratei recalcularea pensiei cu luarea in calcul a dispozitiilor Legii 250/2007.
Desi avea obligatia sa emita o decizie, parata a solutionat cererea prin raspunsul cu nr. ... din 17.11.2008.
Avand in vedere caracterul jurisdictional al acestui raspuns si pentru a asigura reclamantului un real acces la instanta, Tribunalul a procedat la solutionarea cauzei pe fond, sens in care a constatat urmatoarele:
Pana la aparitia Legii 250/2007, baza de calcul a pensiei de asigurari sociale nu includea intreg venitul brut la care s-a cotizat, fiind exceptate anumite categorii de sporuri si beneficii cum ar fi: retribuirea in acord sau cu bucata, participarea la beneficii, premii si alte asemenea.
Sesizand neconcordantele si inechitatile generate de o asemenea reglementare (desi se cotiza la o anumit venit brut nu intreaga suma cotizata se lua in seama la calculul pensiei) legiuitorul a inteles sa modifice Legea 19/2000.
In acest sens prin Legea 250/2007, prin pct. 3 si 6 s-a redefinit baza de calcul a pensiei sens in care trimite la venitul brut realizat si la care s-a platit contributia de asigurari sociale.
Aceasta inseamna ca legiuitorul a inteles sa dea eficienta totala criteriului contributivitatii si sa includa in baza de calcul a pensiei toate veniturile brute la care s-a cotizat fara a mai distinge intre veniturile si sporurile cu caracter permanent si veniturile sau sporurile cu caracter special.
In raport de aceasta reglementare s-a constatat ca apararile paratei nu sunt intemeiate, iar reclamantul are dreptul sa beneficieze de o recalculare a pensiei cu luarea in considerare a celor doua elemente: venitul brut incasat si contributiile la asigurarile sociale.
Impotriva acestei sentinte a formulat recurs intimata C.J.P. G., solicitand modificarea ei si respingerea actiunii formulata de reclamant.
Prin decizia civila nr. 748 din 19.08.2008 a Curtii de Apel G. a fost admis recursul, a fost modificata in tot sentinta recurata, iar in rejudecare a fost respinsa actiunea ca nefondata.
Au fost avute in vedere urmatoarele considerente:
Reclamantul a iesit la pensie in conditiile Legii 3/1977, care nu avea principiul contributivitatii, asa cum il reglementeaza astazi Legea 19/2000, iar recalcularea pensiei sale s-a facut in temeiul OUG 4/2005, care contine si o anexa cu sporurile permanente, care intra in baza de calcul, precum si cu cele care nu pot fi luate in considerare, respectiv formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale (castigul brut realizat).
Potrivit art. 164 din Legea 19/2000, la determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a legii, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in carnetul de munca, la care se adauga si sporurile cu caracter permanent, care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare.
Instanta de fond a confundat baza de calcul a pensiei cu baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, intrucat Legea 250/2007 reglementeaza, in art. I pct. 3 baza de calcul a contributiei datorate in prezent, nu pentru perioadele anterioare si isi produce efectele pentru viitor, nu poate retroactiva.
Ca urmare, adeverinta nr. 150/3602/05.09.2008 eliberata de SC U. E. SA Galati (fosta ICPPAM SA) nu poate fi luata in calcul la stabilirea pensiei.
Solutia instantei de fond s-a bazat pe interpretarea Legii 250/2007 in sensul ca prin pct. 3 si 6 s-a redefinit baza de calcul a pensiei, respectiv legiuitorul a inteles sa dea eficienta totala criteriului contributivitatii si sa includa in baza de calcul a pensiei toate veniturile brute la care s-a cotizat fara a mai distinge intre veniturile si sporurile cu caracter permanent si veniturile sau sporurile cu caracter special.
Analizand modificarile introduse de aceasta lege prin pct. 3 si 6 s-a constatat ca aceasta interpretare nu este corecta, astfel:
Pct. 3: Anterior, art. 23 alineatul (3) din Legea 19/2000 avea urmatorul cuprins:
(3) Baza de calcul prevazuta la alin. (1) si (2) ( baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor) nu poate depasi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut.
Acest articol s-a modificat si are urmatorul cuprins:
"(3) Baza de calcul prevazuta la alin. (1) si (2) este venitul brut realizat lunar."
Pct. 6: Anterior, art. 78 alineatul (4) din legea 19/2000 avea urmatorul cuprins:
(4) Punctajul asiguratului, stabilit conform alin. (1) si (2), nu poate fi mai mare de 5 puncte intr-un an calendaristic.
Acest articol s-a modificat si are urmatorul cuprins:
"(4) Punctajul asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. (1) si (2), se calculeaza la nivelul veniturilor brute realizate pentru care s-au platit contributii de asigurari sociale."

Ca urmare, singurele modificari pe care le aduce Legea 250/2007 sunt in sensul ca, incepand cu 23.07.2007 (data intrarii in vigoare a legii) salariatii sunt obligati sa plateasca contributia individuala de asigurari sociale la intregul venit realizat, fara a mai exista plafonul de 5 ori salariul mediu brut, iar potrivit principiului contributivitatii, nici punctajul realizat de asigurat intr-un an calendaristic nu mai este plafonat la 5 puncte, ci este in functie de sumele la care s-a achitat contributia.
Legea 250/2007 nu modifica cu nimic art. 164 din Legea 19/2000, care arata modul in care se calculeaza punctajul anual pana la intrarea in vigoare a legii 19/2000.
Astfel, asa cum corect a evidentiat C.J.P., potrivit art. 164 din Legea 19/2000, la determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a legii, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in carnetul de munca, astfel:
a) salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977;
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991;
c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alin. (1) se au in vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca .
(3) La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alin. (1) se au in vedere si sporurile cu caracter permanent, care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare.
Prin OUG 4/2005 s-au prevazut sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au facut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual, fiind enumerate in anexa.
Sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare prevazute la alin. (2) se dovedesc prin inscrisurile din carnetele de munca sau prin adeverinte intocmite conform legii, eliberate de angajatori, care poarta intreaga raspundere cu privire la valabilitatea si corectitudinea acestora.
Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri trebuie sa cuprinda:
- denumirea unitatii;
- perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca;
- functia, meseria sau specialitatea exercitata;
- denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata;
- perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;
- adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii, cu mentiunea expresa ca, nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:
- formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale; etc.
Adeverinta ... / ... /05.09.2008 nu respecta cerintele OUG 4/2005, in ceea ce priveste denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata si, de aceea nu a putut fi valorificata, cuprinzand doar venituri brute, care, in mod evident contineau si sporuri valorificate deja de C.J.P. (de exemplu, sporul de vechime). Mai mult, sporul pentru acord permanent nici nu putea fi luat in calcul de intimata, potrivit mentiunii exprese a legii (OUG 4/2005).
Referirea reclamantului la art. 1 din Decretul 389/1972 nu contribuie la schimbarea aspectelor cauzei: contributia de 15% era datorata de angajator (nu de salariat) la totalul salariilor brute realizate de salariati. Oricum, pentru drepturile solicitate de reclamant exista mentiuni exprese in lege cu privire la modul in care trebuie sa fie dovedite si valorificate.
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 748 din data 19.08.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Pensie de asigurari sociale    Legea 250/2007    Legea 19/2000    Angajator    Angajat    OUG 4/2005    Legea 49/1992    Decretul 389/1972
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN