Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Inchiderea procedurii simplificate a falimentului

Inchiderea procedurii simplificate a falimentului

  Publicat: 27 Feb 2013       2800 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Pe rol fiind judecarea cererii pentru inchidere procedura formulata de lichidator judiciar XXXXdesemnat sa administreze procedura insolventei debitoarei XXXX, in contradictoriu cu creditorii xxxxsi a obiectiunilor la cererea de inchidere procedura formulate de xx Tg-Jiu.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.


La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns practician in insolventa xxx din partea lichidatorului judiciar pentru debitoare, consilier juridic xxx din partea creditorului xxxx. Tg Jiu, lipsa fiind celelalte parti.


Procedura legal indeplinita.


S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care ;


Practician in insolventa xxx din partea lichidatorului judiciar pentru debitoarea depune la dosar dovada notificarii cererii catre creditori si intampinare la obiectiunile formulate de xxx Tg Jiu.


Judecatorul sindic, nemaifiind solicitate alte probe, apreciaza cercetarea judecatoreasca incheiata si acorda cuvantul pe obiectiunile formulate de xxx. Tg Jiu si pe cererea de inchidere procedura .


Practician in insolventa xxx din partea lichidatorului judiciar pentru debitoare solicita respingerea obiectiunilor formulate de xxx. Tg Jiu , admiterea cererii, inchiderea procedurii, radierea societatii debitoare din evidentele ORC Gorj, descarcarea lichidatorului judiciar de orice indatoriri si plata cheltuielilor de procedura din fondul de lichidare in suma de 3720 lei.


JUDECATORUL SINDIC


Constatand ca la 13.12.2011, lichidatorul judiciar XXXX a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna inchiderea procedurii simplificate a falimentului deschisa impotriva debitorului XXXX, radierea debitorului de la registrul comertului, descarcarea lichidatorului de orice indatoriri cu privire la procedura si plata din fondul de lichidare in suma de 3720 lei;


Ca la 04.10.2011, prin sentinta comerciala nr. 756 s-a admis cererea de antrenarea raspunderii formulata in temeiul art. 138 alin 1 lit. d) din Legea nr. 85/2006 impotriva administratorului social xxxx pentru suma de 139.180, 32 lei, ramasa irevocabila prin decizia aaaa. prin care s-a anulat recursul ca netimbrat;


Lichidator judiciar Xxxxa depus la dosarul cauzei, notificarile adresate creditorilor referitor la inchiderea procedurii - respectiv, xxx, cu solicitarea de a fi depuse eventuale obiectiuni pana la data de 09.01.2012.


Dintre acestia, xxx SA a comunicat ca este de acord cu inchiderea procedurii, conditionata de comunicarea sentintei de atragere a raspunderii administratorului societar cu mentiunea irevocabila pentru a fi pusa in executare de banca .


Prin adresa nr. 83053/09.01.2012, xxxx Tg Jiu a formulat obiectiuni la cererea de inchidere procedura , motivata de faptul ca debitoarea detine bunuri in patrimoniu conform procesului verbal de sechestru in care este consemnat ca bunurile au ramas in custodia debitoarei. Faptul ca debitoarea nu a depus actele prevazute de art. 28 din Legea nr.85/2006, sunt elemente pentru antrenarea raspunderii.


Lichidatorul judiciar a formulat raspund(intampinare) la obiectiunile la cererea de inchidere procedura, formulate de xxx Tg-Jiu, solicitand respingerea acestora ca nefondate . cu urmatoarea motivare;


Asa cum s-a mentionat si in raportul prin care s-a propus intrarea in procedura simplificata de faliment, actele contabile ale societatii debitoare nu au fost prezentate lichidatorului judiciar, iar xxx a comunicat ca debitoarea nu figureaza inregistrata in evidentele fiscale cu bunuri mobile sau imobile.


Se sustine ca este adevarat ca xxx Tg-Jiu a instituit sechestru asupra bunurilor mobile ale debitoarei dar in procesul-verbal de sechestru incheiat la 12.02.2010 s-a mentionat ca ,,asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate masuri spre neschimbare, constand in lasarea in custodia XXXX din localitatea Tg-Jiu, xxx, care va depozita bunurile in localitatea Tg-Carbunesti - punct de lucru`` dar, dupa cum se poate observa nu a putut mentiona o adresa exacta a unde se afla depozitate bunurile. Chiar daca reprezentantii lichidatorului judiciar s-au deplasat la adresa societatii debitoare din Tg-Jiu, nu s-au identificat bunuri iar pe site-ul xxx la rubrica sedii secundare si subunitati, debitoarea figureaza cu mentiunea ,,nu are sedii secundare`` deci nu s-a putut identifica pretinsul punct de lucru.


Pentru a asigura creditorii ca va fi acoperita masa credala, s-a formulat cerere de antrenare raspundere in temeiul art. 138 alin. 1 lit. d) si e) din Legea nr. 85/2006 iar prin sentinta nr. 756/04.10.2011 pronuntata in dosarul nr. aaa.., s-a admis cererea pentru pasivul cunoscut.


Se concluzioneaza ca lichidatorul judiciar a parcurs toate etapele prevazute de lege in conditiile in care debitoarea prin reprezentantii sai nu a depus actele contabile si pe cheltuiala proprie a incercat identificarea bunurilor debitoarei.


Este anexat acestui raspuns, procesul verbal de sechestru, anexa la acest proces verbal si copia extrasului de pe site-ul xx din care rezulta ca debitoarea nu are sedii secundare.


xxxx Tg-Jiu sustine ca nu este de acord cu inchiderea procedurii deoarece debitoarea are bunuri si in masura in care lichidatorul judiciar va solicita sprijin creditoarei, organele abilitate vor acorda acest sprijin.


Judecatorul sindic examinand obiectiunile xxx Tg-Jiu la cererea de inchidere procedura, constata si retine ca acestea sunt nefondate si vor fi respinse ca atare cu urmatoarea motivare;


Potrivit art. 25 lit. d) din Legea nr. 85/2006, una din principalele atributii ale lichidatorului judiciar este si aceea a aplicarii sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea masurilor pentru conservarea bunurilor debitoarei.


In speta, asa cum rezulta din rapoartele depuse, inclusiv cel prin care s-a propus intrarea in procedura simplificata de faliment - raportul nr. 314/08.03.2011, actele contabile ale debitoarei nu au fost prezentate lichidatorului judiciar iar xxxx a comunicat faptul ca debitoarea nu figureaza inregistrata in evidentele fiscale cu bunuri mobile sau imobile iar de pe site-ul ONRC rezulta ca debitoarea nu este inregistrata cu sedii secundare.


In acest context, lichidatorul judiciar a formulat cerere de antrenare raspundere patrimoniala impotriva administratorului societar xxx, ce a constituit obiectul dosarului nr. aaaa si in care s-a pronuntat sentinta comerciala nr. aaa prin care a fost admisa cererea formulata in temeiul art. 138 alin. 1 lit. d) si e) din Legea nr. 85/2006 si antrenata raspunderea pentru pasivul cunoscut in suma de 139.180,32 lei - sentinta definitiva si irevocabila.


Din procesul verbal de sechestru intocmit de reprezentantii xxx Tg-Jiu la 09.11.2009, rezulta ca bunurile mobile sechestrate se afla depozitate la punctul de lucru al societatii din Tg-Carbunesti, fara sa fie dat vreun element de identificare, dar nu sunt inscrisuri din care sa rezulte ca aceste bunuri sunt ale debitoarei XXXX, din evidentele xxx rezulta ca debitoarea nu are sedii secundare iar din evidentele fiscale nu rezulta ca ar fi inregistrata cu bunuri mobile si imobile.


In plus, valoarea estimativa a bunurilor mobile sechestrate este apreciata la 45.796,64 lei iar cererea de antrenare raspundere este pentru suma de 139.180,32 lei, fiind acoperita astfel valoarea bunurilor ce se presupune a fi ale debitoarei..


Cu toate acestea, lichidatorul judiciar a facut demersuri pentru identificarea acestor bunuri dar nefiind informatii certe si oficiale despre punctul de lucru, a procedat in temeiul legii la formularea cererii de antrenare raspundere, in acest mod creditorii nefiind prejudiciati.


Unul din creditorii care au primit notificarea cererii de inchidere procedura - xxxx, si-a exprimat acordul cu inchiderea, ceilalti nu au formulat obiectiuni iar in privinta xxx Tg-Jiu , acestea se privesc a fi nefondate, motiv pentru care vor fi respinse ca atare.


Vazand disp. art. 131 din legea privind procedura insolventei , potrivit cu care in orice stadiu al procedurii daca se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, va fi inchisa procedura si radiata debitoarea din registrul in care este inmatriculat.


Pe cale de consecinta, cererea de inchidere procedura formulata de lichidator judiciar XXXXva fi admisa in temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, radiata societatea debitoare din evidentele xxx Gorj, in temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 va fi descarcat lichidatorul judiciar de orice indatoriri fata de procedura si dispusa plata onorariului si a cheltuielilor de procedura din fondul de lichidare.


Pentru considerentele expuse si in temeiul textelor de lege mentionate;


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Respinge obiectiunile xxx Tg Jiu, cu sediul in xxxx, judetul Gorj, la cererea de inchidere procedura formulata de lichidator judiciar XXXXdesemnat sa administreze procedura insolventei debitoarei XXXX.


Admite cererea pentru inchidere procedura faliment formulata de lichidatorul judiciar xxx, cu sediul in Tg Jiu, xxx), , judetul Gorj, desemnat sa administreze procedura falimentului debitoarei XXXX, cu sediul in Tg Jiu, xxxx, numarul ordine in registrul comertului xxx in contradictoriu cu creditorii xxxx


In temeiul art. 131 din L. 85/2006 ;


Dispune inchiderea procedurii insolventei debitoarei XXXX.


Dispune radierea debitoarei din evidentele xxx Gorj .


In temeiul art. 136 din L.85/2006.


Descarca lichidatorul judiciar de orice indatoriri cu privire la procedura, debitor si averea lui, creditori, titularii de garantii, actionari sau asociati.


Dispune plata din fondul de lichidare a sumei de 3720 lei reprezentand onorariu lichidator judiciar si 145,94 lei cheltuieli de procedura.


Cu recurs .


Pronuntata in sedinta publica de la 09 ianuarie 2012 .


Pronuntata de: Tribunalul Gorj, Sectia a II-a Civila, Sentinta comerciala nr. 14 din 09.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Practician in insolventa    Lichidator judiciar    Inchiderea procedurii insolventei    Radierea societatii debitoare    Legea 85/2006    Procedura simplificata    Sediu secundar
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020Articole Juridice

Atributiile Judecatorului Sindic
Sursa: Avocat Nicoleta Livadaru