Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Reprezentarea partilor in judecata. Apel sau recurs declarat de avocat

Reprezentarea partilor in judecata. Apel sau recurs declarat de avocat

  Publicat: 18 Jul 2013       4149 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Pentru promovarea apelului sau recursului, avocatul are nevoie de o imputernicire speciala, in acest scop, numai in situatia in care nu a reprezentat sau asistat partea la judecata cauzei in fata instantei de fond .

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Altfel, avocatul nu numai ca are dreptul, dar chiar obligatia profesionala sa exercite si sa semneze, pentru cei reprezentati, cererea de apel sau recurs, intrucat de indeplinirea acestui act procedural depinde pastrarea drepturilor supuse unui termen si care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp, cum rezulta din art.69 C.proc.civ.

Prin decizia nr.45/c din 19 martie 2002 Curtea de Apel Constanta - Sectia civila, a constatat in baza art. 287 pct. 5, alin. 2 cu referire la art. 133 alin.2 C.proc.civ., ca fiind nula cererea de apel promovata de reclamanti impotriva sentintei data de Tribunalul Constanta.

Pentru a decide astfel, instanta de apel a motivat urmatoarele: cererea de apel a fost inregistrata la data de 14 ianuarie 2002 si a fost semnata de avocat, care a expediat apelul prin corespondenta; instanta de apel a stabilit prim termen de judecata la 26 februarie 2002, data la care a fost prezent si aparatorul apelantilor care a depus imputernicirea avocatiala ce poarta data de 25 februarie 2002; la prima zi de infatisare instanta de apel, in temeiul dispozitiilor art. 133 alin. 2 coroborat cu art. 161 C.proc.civ., a acordat termen pentru ca apelantii-reclamanti sa semneze cererea de apel sau sa precizeze in scris daca isi insusesc apelul; in acest sens la 28 februarie 2002 au fost expediate adrese catre apelanti cu aceleasi precizari procedurale inscrise in incheiere; la termenul din 19 martie 2002 nu s-au prezentat nici apelantii si nici avocatul acestora si nu a fost comunicata pozitia pe care reclamantii o au fata de cererea de apel; in atari conditii instanta a apreciat ca apelul a fost introdus de catre o persoana ce nu are procura de la partea interesata, iar potrivit art. 287 C.proc.civ., cum apelul trebuia semnat, lipsa semnaturii atragand nulitatea cererii.

Recursul este fondat.

Reclamantii au fost reprezentati in fata tribunalului de avocatii P.P.si F.S. in temeiul imputernicirii avocatiale din 12 septembrie 2001 emisa in temeiul art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Apelul exercitat de reclamanti impotriva sentintei Tribunalului Constanta a fost semnat si expediat prin posta la data de 10 ianuarie 2002 de avocatul F.S. in temeiul imputernicirii avocatiale depusa la instanta de fond . Pentru instanta de apel acelasi cabinet individual de avocatura a emis imputernicirea din 25 februarie 2002 avocatilor F.S. si M.C.

Potrivit art. 67 alin. 1 C.proc.civ., partile pot sa exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar, iar in conformitate cu art. 68 alin. 1 din acelasi cod, procura pentru exercitiul dreptului de chemare in judecata sau de reprezentare in judecata trebuie facuta prin inscris sub semnatura legalizata; in cazul cand procura este data unui avocat, semnatura va fi certificata potrivit legii avocatilor.

Reprezentarea desemneaza situatia in care o persoana numita reprezentant indeplineste acte procedurale in numele si in interesul altei persoane care este parte in procesul civil. Reprezentarea judiciara constituie o forma particulara a reprezentarii civile, fapt pentru care aceasta institutie nu este considerata uneori ca avand un caracter pur procedural. Actele de procedura indeplinite de catre reprezentant se rasfrang intotdeauna asupra partii principale, adica asupra persoanei reprezentate.

O situatie specifica reprezentarii judiciare este reglementata de art. 69 alin. 2 din Codul de procedura civila, potrivit caruia, avocatul care a asistat o parte la judecarea pricinii, chiar fara mandat, poate face orice acte pentru pastrarea drepturilor supuse unui termen si care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp . El poate sa exercite, de asemenea, orice cale de atac impotriva hotararii date; in acest caz insa, toate actele de procedura se vor indeplini numai fata de partea insasi.

Textul citat a fost interpretat unanim in doctrina si jurisprudenta in sensul ca pentru promovarea apelului sau recursului avocatul are nevoie de o imputernicire speciala in acest scop, numai in situatia in care avocatul nu a reprezentat sau asistat partea la judecata cauzei in fata instantei de fond . Cum in cazul dat avocatul F.S.a reprezentat pe reclamanti la instanta de fond in temeiul imputernicirii din 12 septembrie 2001, el nu numai ca avea dreptul, dar chiar obligatia profesionala sa exercite si sa semneze pentru cei reprezentati cererea de apel intrucat de indeplinirea acestui act procedural depindea ``pastrarea drepturilor supuse unui termen si care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp``, asa cum cere textul mai sus citat.

In lumina acestei interpretari se constata ca instanta de apel a purtat o inutila corespondenta cu reclamantii pentru ca ei sa confirme cererea de apel semnata de avocat si ca gresit a constatat, in lipsa semnaturilor reclamantilor, ca fiind nula atare cerere, intrucat actul de procedura savarsit de avocat (cererea de apel) nu trebuia rectificat de parte cat timp exercitiul actului s-a intemeiat pe o imputernicire izvorata din lege (art. 69 alin. 2 C.proc.civ.).

Fata de cele ce preced, recursul reclamantilor se priveste ca fondat si ca o consecinta a admiterii lui, va fi casata decizia data de Curtea de Apel Constanta cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta, ce are a se preocupa de solutionareal motivelor de apel cu care a fost investita.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila, decizia nr.1946 din 14 mai 2003


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Constanta    Apel    Recurs    Reprezentare    Avocati
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta aplicat si coerent argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de chemare in judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu