Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Proprietate Intelectuala » Drept de creatie intelectuala. Natura juridica a cauzelor. Nesemnarea minutei de catre judecator. Efecte.

Drept de creatie intelectuala. Natura juridica a cauzelor. Nesemnarea minutei de catre judecator. Efecte.

  Publicat: 27 May 2007       3548 citiri        Secţiunea: Proprietate Intelectuala  


Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proprietate intelectuala

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
O inventie este brevetabila daca este noua, rezulta dintr-o activitate inventiva si este susceptibila de aplicare industriala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
O inventie este brevetabila daca este noua, rezulta dintr-o activitate inventiva si este susceptibila de aplicare industriala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Drept de creatie intelectuala. Natura juridica a cauzelor. Nesemnarea minutei de catre judecator. Efecte .In materia creatiei intelectuale şi a proprietatii industriale competenta revine sectiei civile a tribunalului, imprejurarea ca litigiul a luat naştere intre o persoana fizica şi o societate comerciala nu determina comercialitatea cauzei in absenta existentei faptelor de comert obiective sau subiective. Nesemnarea minutei de catre judecatorul care a pronuntat hotararea are ca efect nulitatea absoluta a hotararii in conformitate cu dispozitiile art. 258 al. 1 c.pr.civ.Sectia comerciala şi contencios administrativ-Decizia civila nr.274/A/5 noiembrie 2004Prin sentinta civila nr.327/CA/2004 pronuntata de Tribunalul Alba-sectia comerciala şi contencios administrativ in dosar nr.1497/2004, a fost admisa actiunea civila formulata de reclamantii C.A. şi C.I. impotriva paratei SC “B.U.” SA şi a fost obligata parata sa achite reclamantilor suma de 25.182 USD convertibili in moneda nationala a Statului Roman la data efectuarii platii cu titlu de drepturi baneşti; 20.000 USD convertibili in moneda nationala a Statului Roman la data efectuarii platii cu titlu de daune morale; dobanda legala aferenta sumelor anterior mentionate de la data ramanerii definitive a hotararii şi pana la efectuarea platii şi 10.000.000 lei cheltuieli de judecata .Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut ca potrivit Legii nr.64/1991 parata a fost decazuta din dreptul de titular al brevetelor de inventie inregistrate la O.S.I.M. sub nr.114587/1996 şi nr.114588/1996 ca urmare a neachitarii taxelor de mentinere in vigoare a celor doua brevete.S-a mai constatat ca produsul a carui coautori sunt reclamantii a fost folosit şi comercializat de SC “U.R.” SRL şi SC “C.P.” SRL, iar prin adresa comunicata de O..I.M. s-a adus la cunoştinta reclamantului C.I. decaderea titularului din dreptul de proprietate urmare a comunicarii de catre parata a intentiei de renuntare la calitatea de titular al brevetelor de inventie .Tribunalul a concluzionat ca parata a incalcat dispozitiile art.39 alin.2 din Legea nr.64/1991, prejudiciind reclamantii de posibilitatea de a deveni titularii brevetelor şi nu a contestat valorile solicitate de reclamanti şi modul de calcul a acestora.Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata SC “B.U.” SA aducandu-i critici pentru nelegalitate şi netemeinicie.In dezvoltarea motivelor de apel se sustine ca instanta de fond a respins neintemeiat exceptia de neconstitutionalitate a art.11 alin.2 din Legea nr.203/2002, solutionarea exceptiei fiind de natura sa influenteze judecarea cauzei.Se mai invoca de parata greşita argumentare a hotararii pe art.34, 40 şi 47 alin.2 din Legea nr.64/1991 ca temei al decaderii brevetelor de inventie, articole care nu au relevanta in speta şi omisiunea instantei de a tine cont de faptul ca O.S.I.M. a revalidat prin Hotararea nr.10/2002 brevetul de inventie nr.114588, iar cel cu nr.114587 este in curs de revalidare.Parata arata ca prin adresa nr.159/27.10.2004 SC “U.R.” SRL mentioneaza expres ca nu foloseşte brevetele de inventie .Reprezentantul paratei a invocat ca motiv de apel şi nulitatea hotararii potrivit art.258 alin.1 Cod procedura civila, intrucat dispozitivul hotararii nu este semnat.Examinand sentinta atacata prin prisma motivelor de apel invocate de parata raportat la probele dosarului şi din oficiu, motivul de ordine publica referitor la natura civila a cauzei, Curtea de apel retine urmatoarele:Potrivit art.258 alin.1 Cod procedura civila “dupa ce s-a intrunit majoritatea, se va intocmi de indata dispozitivul hotararii care se semneaza, sub sanctiunea nulitatii, de catre judecatori”.Dispozitivul sentintei atacate nu cuprinde calea de atac, data pronuntarii şi semnatura judecatorului care a pronuntat hotararea .Fata de prevederea expresa de catre legiuitor a sanctiunii nulitatii absolute in cazul nesemnarii minutei de catre judecator, Curtea de apel urmeaza a admite in baza art.296 Cod procedura civila, apelul declarat de parata şi sa constate nulitatea hotararii atacate.Potrivit art.2 lit.d Cod procedura civila, tribunalele judeca in prima instanta procesele şi cererile in materie de creatie intelectuala şi proprietate industriala.Cauza a fost solutionata in fond de sectia comerciala şi de contencios administrativ a Tribunalului Alba cu incalcarea normelor ce reglementeaza competenta materiala intrucat obiectul pricinii are natura comerciala, imprejurarea ca litigiul a luat naştere intre doua persoane fizice şi o societate comerciala nedeterminand comercialitatea in absenta existentei faptelor de comert obiective sau subiective.In acest sens este constanta practica Curtii Supreme de Justitie, in sensul solutionarii de catre sectia civila a recursurilor impotriva deciziilor curtilor de apel date in materie de creatie intelectuala, cu referire expresa la interpretarea şi aplicarea Legii nr.64/1991.Astfel, sectia civila a Curtii Supreme de Justitie a pronuntat decizia nr.1192/23 februarie 2001, a trimis spre rejudecare Tribunalului Bucureşti-sectia a treia civila, cauza avand ca obiect stabilirea drepturilor baneşti cuvenite titularului brevetului de inventie in conditiile in care parate erau doua societati comerciale.Instanta suprema a avut aceeaşi orientare in ce priveşte natura civila a actiunilor intemeiate pe dispozitiile Legii nr.64/1991, prin pronuntarea de catre sectia civila a deciziilor nr.107/18.01.2000 şi nr.1571/28.04.1999.Fata de aceste considerente se va face aplicarea dispozitiilor art.297 alin.2 Cod procedura civila, urmand a se trimite cauza spre rejudecare instantei competente-Tribunalul Alba-sectia civila.Pronuntata de: Curtea de Apel Alba Iulia – sectia comerciala Decizie Nr./Data: 274/A (05.11.2004)


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...