Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Constatarea grupei de munca in baza mentiunilor din carnetul de munca face inutila verificarea nominalizarii activitatii prin prisma actelor normative

Constatarea grupei de munca in baza mentiunilor din carnetul de munca face inutila verificarea nominalizarii activitatii prin prisma actelor normative

  Publicat: 20 Jan 2019       2599 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea civila formulata si inregistrata la Tribunalul M__ sub nr.x reclamantul S__ B_ a chemat in judecata parata _ Sud SA Sucursala M__ pentru a se constata ca activitatea desfasurata de reclamant in cadrul societatii parate in perioada 4.07.1979 pana la 1.04.2001 se incadreaza in grupa a II a de munca; sa se dispuna obligarea paratei la eliberarea adeverintei pentru perioada lucrata in grupa a II a de munca; cu cheltuieli de judecata .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Puterile publice existente in stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

Prin sentinta civila nr. 758 din 23 iunie 2016 Tribunalul M__ a respins actiunea reclamantului.

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut urmatoarele:

Conform art.184 din Ordinul nr.50/1990 se incadreaza in grupa a II a de munca ``activitatea in sectoarele de demontari, decapari si degresari din intreprinderile de reparatii auto, tractoare si utilaje in vederea repararii.``

Atat din sustinerile reclamantului cat si din copia cartii de munca si fisele posturilor, rezulta ca acesta a ocupat incepand cu anul 1979 mai multe posturi in cadrul societatii parate: sofer, mecanic utilaje, buldozerist, automacaragist si electrician auto.

Instanta constata ca potrivit pct. 3 din Ordinul nr. 50/1990, beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca persoanele care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2 din ordin, iar prin pct. 6 s-a stabilit ca nominalizarea persoanelor care se incadreaza in respectivele grupe se face de catre conducerea unitatilor, impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care acestea isi desfasoara activitatea (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.)

Instanta constata ca din probele administrate in cauza nu rezulta ca reclamantul se regaseste printre categoriile profesionale, activitatile sau locurile de munca care se incadreaza in grupa a II a de munca si care sunt prevazute ca atare in anexa II la Ordinul nr. 50/1990.

Instanta a retinut pe de alta parte ca reclamantul a invocat incadrarea sa in grupa a II a de munca potrivit O 50/1990 care se refera la activitatea de demontare, decapare si degresari din cadrul intreprinderilor de reparatii auto, tractoare si utilaje in vederea repararii, care contin aceeasi reglementare.

Instanta a constatat ca reclamantul nu poate beneficia de prevederile pct. 184 din Anexa II la Ordinul nr. 50/1990 precum si pe prevederile Ordinului nr. 125/1990 anexa II pozitia 104, intrucat acestea se refera la personalul incadrat in intreprinderile de reparatii auto, aplicarea acestora neputand fi extinsa altor situatii ori activitati .

Instanta a retinut totodata ca prin Ordinul nr. 50/1990 a fost reglementata in mod expres si procedura de nominalizare a persoanelor care se incadreaza in grupa I sau II de munca, insa conditia prealabila a nominalizarii concrete a beneficiarilor acestor grupe era aceea ca locul de munca sau activitatea prestata sa se regaseasca in anexele nr. 1 sau 2 la ordinul mentionat. Din perspectiva faptului ca activitatea desfasurata de reclamant nu se regaseste intre cele nominalizate in anexa II la ordin, declaratia martorului audiat in cauza nu poate atrage suplinirea acestei proceduri.

Chiar daca s-ar considera ca respectivele prevederi se refera si la atelierele din altor unitati se observa ca reclamantul nu a indeplinit atributii de ungator, degresor tot timpul chiar martorul K__ Z_ aratand ca o perioada de timp reclamantul a fost ?ofer pe macara. Totodata se observa ca martorul a declarat ca nici el nu a fost incadrat in vreo grupa de munca si nici nu a putut preciza perioada in care reclamantul efectua in mod efectiv decapararea, ungerea si degresarea.

Daca angajatorul, aplicand prevederile normative (cuprinse in OMMPS nr. 50/1990), omite in mod netemeinic si nelegal sa recunoasca unui salariat dreptul la vechimea in grupele superioare de munca, atunci acel salariat are dreptul de a se adresa in mod neingradit instantei in vederea recunoasterii dreptului la vechimea sa respectiva, speciala, in munca . Dreptul la acces la instanta este garantat de dispozitiile art. 21 alin. 1 si alin. 2 din Constitutie, precum si de art. 6 paragraful 1 din conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale. Salariatul nu este parte a metodologiei administrative de incadrare a locurilor de munca in conditii specifice, aceste raporturi de drept administrativ vizeaza exclusiv persoana juridica angajatoare si autoritatile publice implicate in aceasta metodologie.

Insa, din probatoriul administrat in cauza, nu rezulta prestarea de catre reclamant a muncii la locurile de munca si a activitatilor prevazute in grupele de munca, astfel cum impun dispozitiile pct. 187 din anexa nr.2 a Ordinului M.M.P.S. nr.50/1990.

In consecinta, in baza art.158 alin.2 si art.161 din Legea nr. 263/2010, coroborate cu cele ale art. 126 alin.3 si alin.6 din Normele aprobate prin H.G. nr. 257/2011, instanta de fond s-a pronuntat in sensul aratat.

Impotriva acestei hotarari in termen legal a declarat apel reclamantul.

Apelantul a precizat ca prima instanta a dat o interpretare gresita materialului probator administrat in cauza.

Parata _ Sud SA Sucursala M__ nu a formulat intampinare.

Examinand hotararea atacata Curtea constata urmatoarele:

In perioada in litigiu, 04.07.1979 - 01.04.2001, reclamantul a avut calitatea de angajat al societatii parate _ Sud SA Sucursala M__ exercitand urmatoarele meserii: pentru intervalul 01.04.x84 ?ofer ; 01.08.x90 mecanic utilaj; 01.04.x95 buldozerist si conducator auto; 01.10.x99 automacaragiu; ulterior a indeplinit functia de electrician auto.

Datele expuse anterior sunt redate din carnetul de munca depus de reclamant in copie la dosar.

Din relatiile comunicate de parata atat la judecata in fond a pricinii cat si in apel rezulta ca aceasta, fie cu rea credinta, fie din neglijenta sau nestiinta, a comunicat instantei relatii care se contrazic intre ele si contrazic flagrant inscrierile din carnetul de munca (filele 153,154 fond si filele 16,24 si 44 dosar apel).

Imprejurarea ca in procedura ulterioara de nominalizare a locurilor de munca si persoanelor care pot fi incadrate in grupa a II-a reclamantul nu a fost cuprins nu prezinta relevanta intrucat potrivit mentiunilor din Carnetul de munca reclamantului i-a fost recunoscuta si inscrisa grupa de munca pana la data de 01.01.1999 pozitia 77
. Fiind singura mentiune inscrisa in intervalul 01.04.x99 si mai mult precizandu-se in mod expres ca schimbarea functiei a determinat incetarea conditiilor de incadrare in grupa a II-a de munca (poz. 78,79), instanta o interpreteaza ca vizand intreaga perioada . Aceasta interpretare are in vedere si documentele depuse de parata la judecata in fond a pricinii documente din care rezulta incadrarea in grupa a II-a de munca a persoanelor si functiilor/meseriilor similare cu cele indeplinite de reclamant pe toata perioada in litigiu.

Avand in vedere cele de mai sus, in temeiul art. 279 codul muncii si 158 alin. 3 ind. 1 din Legea 263/2010 instanta, schimband in parte hotararea atacata, va admite in parte actiunea reclamantului si va constata ca activitatea desfasurata de reclamant in folosul paratei in intervalul 04.07.x99 se incadreaza in grupa a II-a de munca . pe cale de consecinta va obliga parata sa elibereze adeverinta solicitata de reclamant.

Cu privire la perioada ulterioara, instanta constata ca potrivit carnetului de munca al reclamantului pozitia 79 la data de 01.01.1999 odata cu schimbarea functiei s-a consemnat si mentiunea: ``incetat incadrarea in grupa a II-a de munca``. functia exercitata de reclamant ulterior acestei date este cea de electrician auto functie pentru care nici dispozitiile legale si nici angajatorul nu au recunoscut incadrarea in grupa superioara.

Vazand si dispozitiile art. 480 NCPC:

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite apelul declarat de reclamantul S__ B_, cu domiciliul in localitatea Ogra, nr.38, Judetul M__, impotriva sentintei civile nr.758/23.06.2016 pronuntata de Tribunalul M__, Sectia civila, in dosar nr.x;

Schimba in parte sentinta atacata si in consecinta :

Admite in parte actiunea civila formulata de reclamant in contradictoriu cu parata E_ Distribu?ie Transilvania Sud SA - sucursala M__, cu sediul in Tg-M__, _, Judetul M__ si, in consecinta:

Constata ca activitatea desfasurata de reclamant in cadrul societatii parate in perioada 04 iulie 1979-01 ianuarie 1999 se incadreaza in grupa a II-a de munca;

Obliga parata la recunoasterea respectivei incadrari si la eliberarea unei adeverinte pentru perioada lucrata in grupa a II-a de munca .

Respinge in rest cererea reclamantului.

Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Targu Mures Sectia I Civila, Decizia nr. 14/A/2017, in sedinta publica din 17 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Constatare grupa a II-a de munca    Eliberare adeverinta grupa munca    Ordin 50/1990 Anexa II pct. 184    Ordin 125/1990 anexa II pozitia 104    Martor grupa munca    Carnet de munca inscrisa grupa
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cum reclamantul a solicitat doar eliberarea unei adeverinte privind grupa de munca, nu si cu mentiuni privind privind plata contributiei de asigurari, instanta se va pronunta in limitele investirii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 42/F/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Autoritatea de lucru judecat privind actiunea in constatarea grupei de munca fata de actiunea in realizare pentru eliberarea adeverintei (grupa I, grupa a II-a)
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 109/2017, in sedinta publica din 14 februarie 2017

Constatare grupa a II-a de munca si eliberare adeverinta. Importanta expertizei
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I civila, Sentinta civila nr. 143/2017, in sedinta publica din data de 26.01.2017