Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nu pot fi adaugate, pe cale pretoriana, alte activitati si locuri de munca fata de cele din anexele la Ordinul nr. 50/1990, chiar daca indeplinesc aceleasi conditii de munca posibil vatamatoare

Nu pot fi adaugate, pe cale pretoriana, alte activitati si locuri de munca fata de cele din anexele la Ordinul nr. 50/1990, chiar daca indeplinesc aceleasi conditii de munca posibil vatamatoare

  Publicat: 25 Feb 2019       1391 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr.x, disjuns din dosarul nr.x, reclamantii B__ F_, B_ M_, B_ I__, B_ G__-A_ si B_ E__, au chemat in judecata __ S_ E_ Doicesti pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna acordarea grupei I sau/si a grupei II de munca pentru activitatea desfasurata in cadrul paratei dupa caz, de fiecare membru al organizatiei sindicale, potrivit perioadelor indicate in anexa la actiune si obligarea paratei la emiterea catre fiecare dintre reclamantii, membrii ai organizatiei sindicale a adeverintelor din care sa rezulte mentiunile privind grupa de munca aferenta.


(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Orice tanar cu o varsta de mai putin de 25 ani care nu a avut pana in acel moment o activitate regulata remunerata, pe perioada primelor sase luni dupa angajarea sa;
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Evaluarea riscurilor este un proces care consta in evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, generate de pericolele existente la locul de munca.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea in vecinatatea locuintei, alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea in fapt a cererii reclamantii a aratat ca si-au desfasurat activitatea in Grupul de Producere a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Energiei Electrice, efectuand lucrari de producere si exploatare, intretinere, revizie, reparatie si modernizare la centrale termoelectrice care produceau energie electrica si termica prin arderea de combustibili tip pacura sau gaz combustibil, activitate ce se desfasura in prezenta unor tensiuni cu valori de pana la 110.000 vol?i.


In urma aparitiei HG 365/1998, respectiv HG 627/2000 sistemul energetic s-a impartit in _ Transelectrica SA, _ Nuclear Electrica SA si _ anul 1998, T_ a functionat ca filiala Conel, iar apoi dupa aparitia HG 627/2000 a devenit societate comerciala de sine statatoare.


Aceasta parata a preluat intreg patrimoniul MEE, atat in ceea ce priveste instalatiile cat si personalul muncitor .


Dupa aparitia HG 273/2003 reclamantii au fost transferati la noua societate infiintata conform actului normativ respectiv _ Termoserv Doicesti care a devenit succesoare in drepturi a _>


Felul muncii desfasurate de reclamanti conform fisei postului si sarcinilor de serviciu se incadreaza in grupa I de munca, dreptul la acordarea acestui beneficiu fiind prevazut de art.3, 6, 7 din ordinul nr.50/1990.


In timpul indeplinirii atributiilor de serviciu reclamantii sunt supu?i unor factori de risc de imbolnavire, accidentare, determinate de natura sarcinilor de munca, natura instalatiilor pe care le au in intretinere si de mediul in care isi desfasoara activitatea .


In cadrul procesului de producere a energiei electrice, reparatii, intretinere si interven?ii la agregate energetice, personalul executant este expus urmatoarelor riscuri: explozie si incendiu, oparire si arsuri, impiedicare, alunecare si cadere, taiere, intepare, strivire, lovire, imbolnavire prin surdire, inspirarea de particule si gaze, electrocutare si arsuri, arsuri chimice, campuri electromagnetice, pierderea vederii, iradiere, intemperii atmosferice, deshidratare, inec.


Activitatea desfasurata in conditii deosebit de grele si periculoase este recunoscuta si prin contractele colective de munca, in tot aceste interval de timp beneficiind de sporuri la salariu .


In dovedire solicita proba cu inscrisuri si expertiza.


Examinand actele si lucrarile dosarului prin prisma dispozitiilor incidente in cauza, tribunalul constata:


Pe fondul cauzei, tribunalul retine ca potrivit cartilor de munca ale reclamantilor depuse la dosar acestia au fost angajatii paratei in functii de lacatus si muncitor necalificat la Sectia reparatii Cazane, reparatii Combustibil si reparatii Turbine ( a se vedea tabelu din cuprinsul raportului de expertiza).


Din inscrisurile aflate la dosar, respectiv norme de munca pentru diferite functii, fise de evaluare ale locurilor de munca si factorii de risc identificati rezulta ca existau in cadrul societatii angajatoare, factori de risc determinati de arsuri termice, temperaturi ridicate sau scazute, curenti de aer, zgomot cauzat de functionarea motoarelor electrice ale pompelor, nivelul global de risc fiind de 3,35. In inscrisul intitulat ``interpretarea rezultatelor evaluarii pentru locul de munca nr.1`` (lacatus masini rotative) se arata ca nivelul de risc global este egal cu 3,35 incadrandu-se in categoria locurilor de munca cu nivel de risc acceptabil.


In cuprinsul raportului de expertiza intocmit in cauza se arata ca din situatiile medicale existente rezulta ca exista afectiuni ale starii de sanatate ca urmare a suprasolicitarilor si expunerii la noxe si riscuri. conditiile de munca s-au inrautatit in timp, crescand riscurile de accidente de munca si imbolnavire profesionale cauzate de factori cum ar fi: camp electromagnetic, tensiuni electrice inalte, zgomot, vibratii, suprasolicitare psihica, prezenta substantelor toxice si explozive, etc.


Din analiza factorilor de risc asupra starii de sanatate a lucratorilor, a rezultat ca acestia au fost diagnostica?i cu hipertensiune arteriala, tahicardie, astma bronsic, polimatoza, discopatii, hernii de disc, etc. Incadrarea reclamantilor in grupe speciale de munca este justificata de complexitatea echipamentelor tehnice asupra carora ac?ioneaza reclamantii si a factorilor de risc specifici, continutul si caracteristicile sarcinii de munca prin evidentierea suprasolicitarilor fizice sau psihice, conditii de munca in care se efectueaza sarcina de munca (noxe si microclimat).


Enumerarea meseriilor practicate de reclamanti, indica regimul greu de munca, regim caracterizat prin efort fizic si psihic, cu afectarea capacitatii psihofunctionale si a sanatatii lucratorilor pe termen lung. conditiile de munca pentru tot personalul de la sec?iile respective s-au inrauta?it in timp, crescand riscurile de accidente de munca si imbolnavire profesionala. Avand in vedere specificul activitatii desfasurate reclamantii si vechimea instalatiilor si a echipamentelor de munca utilizate, reclamantii sunt nevoiti sa intervina la avarii si la alte incidente, echipa?i cu truse grele si echipamente de protectie . Munca reclamantilor presupune expunere profesionala la diferite noxe si riscuri de traumatisme repetate, posturi si gestualita?i for?ate, dar mai ales risc de electrocutare si accidente de munca traumatice, cadere de la inaltime.


In cadrul proceselor tehnologice salariatii sunt expusi la noxe cum ar fi pulberi de carbune, gaze nocive rezultate din arderea combustibililor, zgomotul determinat de echipamente tehnice in timpul functionarii compresoarelor, cazane, turbine, generatoare, pompe, ventilatoare. Zgomotul este amplificat de faptul ca echipamentele sunt amplasate in aceeasi incinta fara posibilitatea reducerii prin izolarea echipamentelor sau izolarea operatorilor si ca urmare se produce un efect accentuat de cumulare a efectelor produse de echipamente.


In cazul activitatii reclamantilor, indiferent de masurile tehnice si/sau organizatorice posibil de luat la posturile de lucru, existenta noxelor nu poate fi anulata, acestea fiind produse de insasi procesele tehnologice.


Ordinul nr.50/1990 prevede ca beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activita?ile prevazute in anexele nr. 1 si 2.


Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca .


Activitatea in munca desfasurata de reclamanti, conform raportului de expertiza, se incadreaza in dispozitiile pct.95, anexa 1 a ordinului nr.50/1990 ce se refera la opera?ii de sudura efectuate in interior la cazane, conducte, rezervoare, bazine si alte instalatii asemanatoare; pozitia 103, anexa 1 - activitatea de intretinere mecano energetica, laboratoare pentru controlul de calitate .


Existenta riscurilor profesionale la locul de munca este confirmata si de inscrisul intitulat ``identificare pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, pentru fiecare componenta a sistemului de munca, la locurile de munca din cadrul _ in cuprinsul caruia se arata pe larg, factorii de risc fizic si chimic: temperaturi ridicate ale aerului, curenti de aer, orbire, radiatii infrarosii si ultraviolete, gaze, vapori, aerosoli toxici.


Inalta Curte, prin decizia nr. 9 din 16 mai 2016 referitoare la recursul in interesul legii cu privire la incadrarea in grupa I si a II-a de munca a activitatii desfasurate anterior datei de 1 aprilie 2001, a constat ca neparcurgerea procedurii legale de incadrare a salariatilor in conditii deosebite de munca corespunzatoare grupei I sau a II-a de munca, fie pentru ca angajatorul a considerat ca locurile de munca din unitate nu indeplinesc astfel de conditii, fie pentru ca a ignorat aplicarea legii (nu a intreprins demersurile care se refera la procedura de evaluare a acestor locuri de munca) pe perioada de valabilitate a ordinului, poate fi suplinita, pe cale jurisdictionala, de un litigiu promovat de fostul salariat in contradictoriu cu angajatorul si calificat ca un conflict, supus jurisdictiei muncii, in situatia premisa a ocuparii de catre acesta a unui loc de munca sau a desfasurarii unei activitati dintre cele enumerate limitativ in listele anexe ale Ordinului nr. 50/1990 sau ale Ordinului nr. 125/1990 (regasite in lista celor nominalizate). Aspectul extinderii aplicarii Ordinului nr. 50/1990 pentru activitati similare desfasurate de alti angajatori si necuprinse in Lista locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale din varianta consolidata a ordinului a fost dezlegat prin argumentele antementionate in care s-a statuat ca premisa derularii acestei proceduri in fata instantei este ca tipul de activitate sa se regaseasca in anexele I si II ale variantei consolidate a ordinului. Per a contrario, nu pot fi adaugate, pe cale pretoriana, alte activitati si locuri de munca fata de cele din anexe, chiar daca indeplinesc aceleasi conditii de munca posibil vatamatoare. Puteau fi nominalizate, prin asimilare, in temeiul dispozitiilor art. 3, alte categorii de personal in activitate ale aceluiasi angajator decat cele enumerate expres, dupa criteriul: muncitori, ingineri, subingineri etc., cu conditia generala de a lucra efectiv (acele categorii de personal care au lucrat efectiv) in locuri de munca sau in activitatile nominalizate in anexa si aplicate acelui angajator (alin. 1 al pct. 3) sau personalul muncitor care a realizat anumite tipuri de lucrari expres nominalizate in ordin (respectiv extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie) in respectivele unitati ce au facut obiectul incadrarii, acesta fiind motivul pentru care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii (alin. 2 al pct. 3). Sintagma ``aceleasi conditii``, contrar opiniei celor care au imparta?it solutia extinderii domeniului de aplicare a Ordinului nr. 50/1990, nu se refera la conditiile generale de munca nefavorabile privind nivelul de noxe, microclimat, suprasolicitare fizica sau psihica, riscuri de explozii, iradiere etc. ale altor salariati aflati in raport de munca cu alti angajatori in domenii ce nu au fost indicate in anexe, ci la conditiile concrete descrise de alin. 1 si 2 ale pct. 3 dintr-un anumit domeniu de activitate nominalizat expres in anexe .


Referitor la capatul de cerere privind eliberarea adeverintei corespunzatoare activitatii desfasurate in grupa a doua de munca, tribunalul constata ca art.40, lit.h din Codul Muncii, prevede ca angajatorul are printre alte obligatii si pe aceea de a elibera, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului.


Pentru aceste considerente, tribunalul vazand dezlegarile date prin decizia nr. 87/1999 a Curtii constitutionale, decizia nr. 258/2004 a I.C.C.J., decizia nr. 9/2016 a I.C.C.J. si decizia nr. 13/2016 a I.C.C.J. la aceste probleme de drept urmeaza sa admita actiunea, urmand a constata ca reclamantii beneficiaza de grupa de munca, in procentele, perioadele si functiile indicate in raportul de expertiza.PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTEAdmite actiunea formulata de reclamantii B__ F_ CNP x, domiciliata in Vulcana Pandele, sat Gura Vulcanei, __, Dambovi?a, B_ M_ CNP x, domiciliat in Doice?ti, _. 100, Dambovita, B_ I__ CNP x, domiciliat in Bezdead, __, Dambovita, B_ G__ A_ CNP x, domiciliat in Lucieni, __, Dambovi?a, B_ E__ CNP x, domiciliata in Vulcana P_, sat Toculesti, _. Dambovita, toti cu domiciliul ales la sediul Cabinetului de Avocat "C_ D__", situat in C_, _, nr. 23, __, Judetul D_, in contradictoriu cu paratele _ sediul in Bucuresti, __. 1-3, sector 2, cod x, avand CUI x, inregistrata la Registrul comertului Bucuresti sub nr. Jx, societate aflata in procedura de lichidare, prin lichidator M__ & Asociatii R__ & I_ SPRL, cu sediul in Bucuresti, _, Sector 1 si _ E_ Doicesti, cu sediul in comuna Doicesti, __, Judetul Dambovita, disjuns din dosarul nr.x.


Constata ca reclamantii au desfasurat activitate in conditiile grupei a I-a si a II-a de munca, in perioadele si procentele stabilite in raportul de expertiza ``I_ D_``, astfel:


B__ F_, in perioada 12.02.x99, in grupa I-a de munca in procent de 100%.


B_ M_ in perioada 01.04.x01, in grupa I-a de munca in procent de 100%.


B_ I__ in perioada 17.02.x83, 07.12.x01, in grupa I-a de munca in procent de 100%.


B_ G__ A_ in perioada 28.08.x01, in grupa I-a de munca in procent de 100%.


B_ E__ in perioada 03.08.x01, in grupa I-a de munca in procent de 100%.


Obliga parata sa elibereze pentru fiecare reclamant adeverinte cu aceste mentiuni.


Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 446/2017, in sedinta publica din 15 martie 2017


Citeşte mai multe despre:    Sindicat grupa munca    Transelectrica nuclearelectrica    Electricieni    Expertiza grupa munca    Ordin 50/1990
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe