Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala

  Publicat: 28 Feb 2019       5701 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin sentinta nr.650 din data de 28.10.2016 pronuntata de Tribunalul M_ in dosarul nr.x s-a admis actiunea formulata de reclamanta B_ M_ avand CNP x domiciliata in Targu J__, _. 16, __, jud. Gorj in contradictoriu cu paratele scoala G_ ,,A_ S_”, C_ DE ADMINISTRATIE AL SCOLII G_ ,,A_ S_” si C_ DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR A SCOLII G_ ,,A_ S_” toate avand sediile in Targu J__, _, jud. Gorj.
S-a dispus anularea calificativului final "BINE" acordat reclamantei in sedinta Consiliului de administratie al unitatii scolare parate si anuleaza partial Hotararea Consiliului de administratie nr. 28/31 august 2015 cu privire la punctajul si calificativul final al reclamantei.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
In dreptul penal, continutul de baza al unei infractiuni este format dintr-un minimum de caracteristici ale elementelor infractiunii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Cadrul institutional unic concretizeaza principiul unicitatii institutionale. Acesta implica acordul statelor membre de a actiona prin intermediul unor institutii comune pentru intensificarea integrarii si cooperarii intre ele.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Constituţia Romβniei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

S-a dispus anularea hotararii Comisiei de solutionare a contestatiilor constituita la nivelul scolii gimnaziale parate.


A fost obligata parata scoala G_ A_ S_ Targu J__ la reevaluarea reclamantei pentru anul scolar 2014-2015.


A fost obligata parata scoala G_ A_ S_ Targu J__ sa plateasca reclamantei 27,84 lei cheltuieli de judecata astfel cum au fost dovedite cu chitan?a depusa la dosar.


Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut :


Reclamanta B_ M_, este profesor pentru invatamantul primar in cadrul scolii G_ ``A_ s_`` din Tg-J__.


La data de 12.08.2015, reclamanta a depus la secretariatul unitatii de invatamant, fi?a de autoevaluare a activitatii desfasurate completata, impreuna cu raportul de autoevaluare a activitatii, aceasta fiind inregistrata sub nr. 4993/12.08.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 8 alin. 1 din Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul nr. 6143/2011.


Ulterior, activitatea reclamantei a fost evaluata de catre C_ metodica, potrivit art. art. 9 alin.1 din Metodologie, Asa cum rezulta din procesul verbal incheiat la data de 31.08.2015, Comisie care in urma evaluarii a stabilit un punctaj de 91,50, in conditiile in care prin fi?a de autoevaluare, reclamanta stabilise un punctaj de 96,25 puncte.


Stabilirea calificativului si a punctajului final a fost efectuata de catre C_ de administratie al unitatii de invatamant, care a acordat reclamantei punctajul 82,5 puncte si calificativul ``bine``, conform dispozitiilor art. 10 din Metodologie, Asa cum rezulta din Hotararea nr. 28 din 3108.2015 si tabelul anexa la aceasta .


Nemultumita de punctajul si calificativul final stabilit de catre C_ de administratie, reclamanta a formulat contestatia inregistrata sub nr. 5375/04.09.2015, contestatie ce a fost analizata de C_ de solutionare a contestatiilor numita prin decizia nr. 12/08.09.2015, Asa cum rezulta din procesul verbal incheiat la data de 09.09.2015 (filele 74-78), ocazie cu care reclamantei i-a fost acordat punctajul de 79,75 puncte, corespunzator calificativului ``bine``.


Analizand primul motiv al contestatiei dedusa judecatii, asa cum acesta a fost reiterat si prin raspunsul la intampinare depus la dosar, tribunalul constata urmatoarele.


Parata a facut dovada ca punctajul si calificativul final i-au fost comunicate reclamantei, in acest sens fiind adresa nr. 5336/02.09.2015 (fila 73) si Tabelul nominal cu calificativele finale obtinute de catre cadrele didactice in sedinta Consiliului de administratie din data de 31.08.2015 (Anexa 1 la Hotararea nr. 28 - filele 70-72), in care apare semnatura reclamantei de luare la cunostinta, cu obiectiuni.


Comunicarea a fost insa formala si lipsita de continut .


Prin urmare, s-a observat ca, intrucat reclamanta nu a fost prezenta la sedinta Consiliului de administratie din data de 31.08.2015, pentru a-i fi adus la cunostinta in mod direct calificativul anual si punctajul corespunzator, potrivit art.11. alin. 1 din Metodologie, s-a procedat in conformitate cu art. 11 alin. 2 din Metodologie, punctajul si calificativul acordat fiindu-i comunicat, in termen de 3 zile, prin secretariatul unitatii de invatamant, asa cum s-a aratat mai sus.


Reclamanta a luat la cunostinta de calificativul anual si punctajul corespunzator final, si a formulat contestatie in termenul prevazut de art. 12 din metodologie, fara a cunoaste motivele care au stat la baza acordarii calificativului respectiv.


Contestatia a fost solutionata pe fond de catre C_ desemnata in acest sens.


Prin urmare, tribunalul a retinut ca evaluarea reclamantei s-a desfasurat fiind respectata doar formal procedura instituita prin Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul nr. 6143/2011,strict sub aspectul celor doua componente enuntate de metodologie.


Astfel, in capitolul intitulat ``Baza metodologica`` se stipuleaza ca evaluarea activitatii personalului didactic si personalului didactic auxiliar din unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar se realizeaza in urmatoarele etape: autoevaluarea activitatii realizata de fiecare angajat pe baza fisei de autoevaluare/evaluare si a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat in fisa de autoevaluare, evaluarea activitatii personalului didactic/didactic auxiliar la nivelul comisiei metodice sau al compartimentului functional prin evaluare obiectiva - punctaj acordat de catre toti membrii comisiei pentru fiecare persoana evaluata si evaluarea finala a activitatii personalului didactic/didactic auxiliar, care se face in cadrul consiliului de administratie al unitatii/ institutiei de invatamant.


In ceea ce priveste insa al doilea motiv al contestatiei, intemeiat pe lipsa de impartialitate a evaluatorilor, tribunalul a retinut ca evaluarea profesionala poate fi supusa cenzurii instantei, exclusiv sub aspectul respectarii procedurii stabilite in acest scop, a urmarii tuturor etapelor si a efectuarii analizei in raport de toate criteriile din Regulamentele specifice, instanta neputandu-se subroga in dreptul organelor sau persoanelor calificate sa verifice calitatea activitatii profesionale a salariatilor.


Or, asa cum s-a aratat mai sus, procedura de evaluare cu privire la reclamanta s-a circumscris formal Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul nr. 6143/2011, sinand seama de etapele stabilite insa, in privinta elementelor de referinta, se constata ca, desi au fost acordate motivat punctaje pentru toate criteriile, unele motivatii exced cadrului legal si fac ca intreaga procedura sa fie lovita de nulitate.


Astfel, desi sustinerea reclamantei in sensul ca punctajele acordate la fiecare din criteriile avute in vedere nu reflecta realitatea si au fost acordate tinand cont de relatia tensionata ce exista intre aceasta si conducerea unitatii de invatamant nu este relevanta pentru instanta in conditiile in care aceasta nu poate interveni in modul de apreciere a performantelor profesionale ale angajatilor din diferite sectoare de activitate, aprecierile angajatorului, subiective si bazate pe cunoasterea realitatii zilnice neputand fi cenzurate de instanta si prezumandu-se ca sunt temeinice, apararile celor doua parate comporta discutii care pun sub semnul indoielii legalitatea procedurii.


Cu prilejul evaluarii anuale a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, in vederea acordarii calificativului, unitatea scolara angajatoare trebuie sa aiba in vedere toate criteriile existente, neputandu-se da eficienta numai unora dintre acestea.


De asemenea pentru fiecare etapa vor fi luate in considerare si rezultatele evaluarilor externe din perioada analizata (prin inspec?ie scolara, evaluare institutionala), daca acestea exista.


Potrivit art.7 din Metodologie, activitatea desfasurata pe parcursul anului scolar de catre personalul didactic si didactic auxiliar, prezentata in raportul de autoevaluare, se evalueaza pe baza fisei cadru de autoevaluare/evaluare, anexa a metodologiei respective, sinandu-se seama de anumite domenii si criterii de performanta care trebuie indeplinite de fiecare cadru didactic/didactic auxiliar, in perioada pentru care se face evaluarea .


Pentru evaluarea personalului didactic se au in vedere domenii de evaluare si criterii de performanta precum respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularita?ile grupei/clasei; implicarea in activitatile de proiectare a ofertei educa?ionale la nivelul unitatii; folosirea Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor - TIC in activitatea de proiectare, proiectarea unor activitati extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile si interesele educabililor, planul managerial al unitatii, utilizarea eficienta a resurselor materiale din unitatea de invatamant in vederea optimizarii activitatilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;


Diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor; formarea deprinderilor de studiu individual si in echipa in vederea formarii/dezvoltarii competentei de "a invata sa inveti". Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare si a rezultatelor activitatilor de evaluare; aplicarea testelor predictive, interpretarea si comunicarea rezultatelor; stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduita, atitudini, ambient -, pentru desfasurarea activitatilor in conformitate cu particularitatile clasei de elevi; monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situatiilor conflictuale; cunoasterea, consilierea si tratarea diferentiata a elevilor; implicarea in organizarea activitatilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil; realizarea/actualizarea portofoliului si dosarului personal; dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare in interiorul si in afara unitatii cu elevii, personalul scolii, echipa manageriala si in cadrul comunitatii, promovarea ofertei educationale; promovarea imaginii scolii in comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competitii; respectarea normelor, procedurilor de sanatate si securitate a muncii si de PSI si ISU pentru toate tipurile de activitati desfasurate in cadrul unitatii de invatamant, precum si a sarcinilor suplimentare; manifestarea atitudinii morale si civice (limbaj, tinuta, respect, comportament), respectarea si promovarea deontologiei profesionale si altele.


Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligatia sa isi completeze fi?a de autoevaluare a activitatii desfasurate si sa o depuna, impreuna cu raportul de autoevaluare a activitatii, la secretariatul unitatii de invatamant.


Fisele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se valideaza in consiliul profesoral al unitatii de invatamant.


La solicitarea comisiilor metodice/compartimentelor functionale sau a consiliului de administratie, daca este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activitatile care nu s-au desfasurat in scoala si nu exista, ca obligatie, la portofoliul personal.


In speta insa, atunci cand in cadrul procedurii evaluarii activitatii din anul scolar 2014-2015 unitatea scolara a acordat contestatoarei, cadru didactic, calificativul ``BINE``, ea a dat eficienta numai unor aspecte, ignorand anumite constatari care veneau sa justifice acordarea unui punctaj maxim sau nuantat in functie de anumite subcriterii .


Inlaturarea in totalitate a punctajului pe motiv ca la clasele pregatitoare nu se procedeaza intr-un anume fel fara ca acest aspect sa fie incuviintat in prealabil cu ocazia validarii modelului de fisa de evaluare propus a fi utilizat si ulterior comunicat este nelegala.


Netrecerea notelor in catalog, asa numita notare ritmica si care potrivit procedurii trebuia evaluata, intrucat cuprinde o apreciere a activitatii de notare, a fost netratata de angajator si inlaturata fara ca in prealabil sa se procedeze la modificarea si adaptarea fisei de evaluare, la reevaluarea criteriilor si reconsiderarea punctajului final, inlaturarea punctelor acordate prin metodologie la subcriteriul respectiv fara solutie corelativa fiind de natura a afecta legalitatea punctajului final obtinut de reclamanta.


Similar si in ceea ce priveste utilizarea in cadrul orelor de curs a manualelor scolare in conditiile in care este acceptat faptul ca la clasele pregatitoare nu existau manuale, sau folosirea unor modele de teste folosite la nivel national acceptand ca la clasele pregatitoare nu se aplica teste de evaluare.


Sustinerea paratelor potrivit careia folosirea auxiliarelor a fost punctata la un alt indicator iar profesorii de la clase pregatitoare, fara exceptie, nu primesc punctaj la indicatorul in cauza, nu poate fi primita de vreme ce la indicatorul la care se face referire nu exista un punctaj suplimentar si aprecieri pertinente care sa dovedeasca acest aspect.


Potrivit art. 2 al.(5) din Metodologie, indicatorii de performanta din cadrul fiselor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice si didactice auxiliare se stabilesc de catre directorul si directorul adjunct al fiecarei unitati/institutii de invatamant, impreuna cu responsabilii/coordonatorii comisiilor metodice sau al compartimentelor functionale, cu respectarea domeniilor si criteriilor din fisele cadru .


Al.6 al aceluiasi articol atribuie Consiliului profesoral, reunit conform graficului prevazut in anexa 1 la metodologia respectiva, valideaza, prin vot majoritar, fisele de autoevaluare pentru personalul didactic si didactic auxiliar, in baza carora se stabileste calificativul anual.


Evaluatorul avea obligatia nu numai de a o asculta pe reclamanta evaluata ci si pe aceea de a ii comunica modificarile si interpretarea data mentiunilor din fisa cadru de autoevaluare/evaluare si, neprocedand astfel, i-a cauzat acesteia o vatamare care, in conditiile date nu mai trebuie dovedita de catre aceasta, ci se impune a fi prezumata in cauza.


Mai mult decat atat, avea obligatia de a solicita lamuriri si documente suplimentare daca avea nevoie, lipsa reclamantei din cadrul ?edin?ei de evaluare nejustificand in nici un fel neacordarea punctajului corespunzator sub acest pretext.


S-a pierdut din vedere scopul evaluarii si faptul ca Metodologia are ca finalitate asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitara, obiectiva si transparenta a personalului didactic si didactic auxiliar.


Potrivit art.10 al.4 din aceeasi metodologie, grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, este: de la 100 pana la 85 de puncte, calificativul Foarte bine; de la 84,99 pana la 71 de puncte, calificativul Bine; de la 70,99 pana la 61 de puncte, calificativul Satisfacator, iar sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfacator. In baza punctajului final acordat, consiliul de administratie stabileste calificativul anual pentru fiecare angajat in parte .


Niciunde in cuprinsul metodologiei nu se face referire la o procedura speciala pentru profesorii de la clasele pregatitoare, o alta grila specifica acestei categorii de personal, iar angajatorul parte in cauza de fata nu a facut dovada ca ar fi adus la cunostinta reclamantei o grila modificata sau aspectele referitoare la evaluare enuntate cu ocazia apararilor formulate.


Imprejurarea ca reclamanta nu a dat curs invitatiei de a se prezenta in sedinta Consiliului de administratie nu exonera angajatorul de comunicarea unei hotarari motivate catre persoana evaluata, cu atat mai mult cu cat in sedinta Consiliului de administratie al unitatii de invatamant, se completa fisa finala de evaluare, prin medierea diferentelor existente intre cele 3 aprecieri initiale pe baza dovezilor prezentate si se stabilea calificativul final.


In sensul celor de mai sus s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 1580 din 11 aprilie 2008 a Sectiei de C_ Administrativ si Fiscal, publicata, aratandu-se in aceasta ca puterea discretionara conferita unei autoritati nu poate fi privita, intr-un stat de drept, ca o putere absoluta si fara limite, caci exercitarea dreptului de apreciere prin incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor prevazute de Constitutie, ori de lege, constituie exces de putere, in contextul in care Constitutia Romaniei prevede in art. 31 alin. 2 obligatia autoritatilor publice de a asigura informarea corecta a cetateanului asupra treburilor publice, dar si asupra problemelor de interes personal. Prin urmare, s-a retinut de catre Inalta Curte ca orice decizie de natura a produce efecte privind drepturile si libertatile fundamentale trebuie motivata nu doar din perspectiva competentei de a emite acel act, ci si din perspectiva posibilitatii persoanei de a aprecia asupra legalitatii masurii, respectiv asupra respectarii granitelor dintre puterea discretionara si arbitrariu, fiindca a accepta teza potrivit careia angajatorul nu trebuie sa-si motiveze deciziile echivaleaza cu golirea de continut a esentei democratiei si a statului de drept bazat pe principiul legalitatii.


De altfel, si in jurisprudenta comunitara s-a retinut ca motivarea trebuie sa fie adecvata actului emis si trebuie sa prezinte de o maniera clara si neechivoca algoritmul urmat de institutia care a adoptat masura atacata, astfel incat sa li se permita persoanelor vizate sa stabileasca motivarea masurilor si, de asemenea, sa permita Curtilor comunitare competente sa efectueze revizuirea actului (cauza C - 367/1995).


Astfel cum a decis Curtea Europeana de Justitie, amploarea si detalierea motivarii depind de natura actului adoptat, iar cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca motivarea depind de circumstantele fiecarui caz.


O detaliere a motivelor este necesara si atunci cand institutia emitenta dispune de o larga putere de apreciere, caci motivarea confera actului transparenta, particularii putand verifica daca actul este corect fundamentat si, in acelasi timp, permite exercitarea controlului jurisdictional (cauza C - 509/1993).


Intr-o alta ordine de idei, insa, dar in deplin acord cu aceeasi decizie a Inaltei Curti mai sus mentionata, instanta a inlaturat, ca nefiind pertinente, apararile de fond ale paratei referitoare la aceea ca in raportul de activitate reclamanta nu a tratat fiecare domeniu si criteriu de performanta, limitandu-se a face scurte aprecieri cu privire la activitatea scolara pe anul 2014-2015 aproape fara relevanta in vederea acordarii calificativului.


Este evident ca in exercitarea atributiilor de evaluatori, membrii consiliului au folosit acelasi raport ca si persoana sau persoanele ce au efectuat evaluarea primara dupa autoevaluarea efectuata de catre reclamanta si acestia din urma nu si-au pus problema fisei in discutie, problema punctajelor ce nu pot fi acordate profesorilor de la clasele pregatitoare, tocmai pentru faptul ca nu aveau caderea de a face aprecieri de oportunitate, cum rezulta din actele dosarului ca a procedat consiliul si membrii comisiei ce a solutionat contestatia .


desi paratele C_ de administratie al ?colii G_ ``A_ S_`` si C_ de solutionare a contestatiilor din cadrul ?colii G_ ``A_ ?_`` au sustinut in intampinarea formulata ca pentru evaluarea personalului didactic se au in vedere toate domeniile de evaluare si criteriile de performanta Asa cum sunt inserate in fi?a cadru de autoevaluare, Asa cum s-a retinut mai sus, in privinta reclamantei nu s-a procedat in acest fel, acest aspect fiind de natura a afecta legalitatea procedurii.


Au fost considerente pentru care s-a dispus anularea calificativului final "BINE" acordat reclamantei in sedinta Consiliului de administratie al unitatii scolare parate si anularea partiala a Hotararii Consiliului de administratie nr.28/31 august 2015 cu privire la punctajul si calificativul final al reclamantei.


S-a dispus anularea hotararii Comisiei de solutionare a contestatiilor constituita la nivelul scolii gimnaziale parate.


A fost obligata parata scoala G_ A_ S_ Targu J__ la reevaluarea reclamantei pentru anul scolar 2014-2015.


Vazand si dispozitiile art. 451 si urm. cod procedura civila, a fost obligata parata scoala G_ A_ S_ Targu J__ sa plateasca reclamantei 27,84 lei cheltuieli de judecata astfel cum au fost dovedite cu chitanta depusa la dosar.


Impotriva acestei sentinte au declarat apel paratii scoala G_ ,,A_ S_, C_ DE administratIE AL SCOLII G_ ,,A_ S_``, C_ DE solutiONARE A contestatIILOR A ?COLII G_ ,,A_ S_, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.


In motivele de apel se arata ca solutia este netemeinica si nelegala, intrucat instanta de fond a analizat in mod injust probatoriul administrat in cauza si a aplicat in mod incorect prevederile legale in materie, atunci cand a admis actiunea reclamantei, a anulat calificativul `` bine `` si a dispus anularea Hotararirii de solutionare a contestatiilor, obligand scoala Gi mnaziala A_ ?_ la reevaluarea reclamantei pentru anul scolar 2014-2015.


Instanta a retinut in mod corect ca a fost respectata procedura, neexistand nici un viciu in procedura de evaluare, astfel cum este prevazuta la art.5 din Metodologia de evaluare anuala. Cu toate acestea instanta a apreciat ca paratele aveau obligatia de a o asculta pe parata si de a-i prezenta in detaliu modificarile si interpretarea din fisa cadru de autoevaluare, insa nici un text de lege nu prevede o astfel de obligatie in sarcina paratelor.


Se invoca astfel, art.5 din ordinul pentru completarea si modificarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic auxiliar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.6143/2011, ``evaluarea activitatii personalului didactic si personalului didactic auxiliar din unitatile si institutiile din invatamant preuniversitar se realizeaza in etape``.


Apelanta arata ca au fost respectate aceste etape, respectiv autoevaluarea, evaluarea activitatii realizata la nivelul Comisiei metodice si evaluarea finala in cadrul Consiliului de administratie. Se arata ca in raport de procedura foarte simplista prevazuta de lege, dar si de activitatea reclamantei in anul scolar vizat, nu mai era nevoie de lamuriri suplimentare.


Se arata ca reclamanta a fost evaluata in mod obiectiv si transparent contrar a ceea ce lasa instanta de fond sa se inteleaga din expunerea considerentelor. instanta nu putea decat sa verifice daca pasii legali au fost corect urmati si daca in procedura de evaluare exista vreun viciu.


Cu toate acestea, anuleaza calificativul si obliga paratele la evaluare punand astfel angajatorul in situatia de a nu-si putea evalua un salariat . Fisa de evaluare in baza careia s-a efectuat evaluarea a fost validata in C_ profesoral al scolii la inceputul anului scolar, si se reia istoricul in ceea ce priveste pasii care au fost urmati privind evaluarea intimatei-reclamante.


Se mai arata ca, intimata avea posibilitatea sa se prezinte si sa-si sustina punctul de vedere, inclusiv sa depuna documente justificative pentru punctajul autoacordat. Se face precizarea ca punctajele autoacordate sau cele acordate colegial de membrii comisiei nu sunt obligatorii, ele fiind in peste 80% din cazuri modificate de catre C_ de administratie.


Conform dispoz. art.11 alin.2 din Metodiologie, Hotararea consiliului de administratie ce prevedea punctajul si calificativul acordat a fost comunicata cadrelor didactice care nu au putut fi prezente in termen de 3 zile prin secretariatul unitatii de invatamant. Hotararea a fost afisata la avizierul unitatii, iar reclamantei i-au fost aduse la cunostinta atat calificativul cat si modalitatea de acordare prin adresa 5336/02.09.2015.


Calificativul ``bine`` acordat reflecta activitatea acesteia si efortul depus cu indulgenta, fiind de notorietate la nivelul scolii si al Judetului ca reclamanta refuza sa se subordoneze sefului de comisie, conducerii scolii si refuza sa respecte hotararile Consiliului de administratie si ale Consiliului profesoral, adresand zeci de reclamatii catre institutii ale statului.


Pentru toate cadrele didactice au fost avute in vedere aceleasi criterii de evaluare, inclusiv pentru cele de la clasa pregatitoare, iar acordarea calificativului `` bine`` nu atrage nici un fel de sanctiuni disciplinare si nici materiale.


Solicita admiterea apelului, schimbarea solutiei sentintei apelate, in sensul respingerii actiunii, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata .


In drept s-au invocat dispoz. art.453 C.pr.civila.


La data de 13.12.2016 intimata reclamanta a depus intampinare prin care a solicitat respingerea apelului, mentinerea sentintei apelate ca fiind temeinica si legala.


In drept si-a intemeiat intampinarea pe dispoz. art. 205 NCPC.


La data de 22.12.2016 apelantii parati au formulat raspuns la intampinare .


Apelul este nefondat.


Potrivit art. 10 alin.(1) din METODOLOGIA de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul 6143/2011 la solicitarea directorului unitatii de invatamant se intrune?te consiliul de administratie al unitatii de invatamant pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fisei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar.


(2) Consiliul de administratie evalueaza activitatea pe baza fiselor de autoevaluare/evaluare si acorda propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finala se face in prezen?a cadrului didactic/didactic auxiliar in cauza care argumenteaza, la solicitarea membrilor Consiliului de administratie acordarea punctajului la autoevaluare.


(a€¦.)


Art. 11 - (1) Calificativul anual si punctajul corespunzator acordate de catre consiliul de administratie sunt aduse la cunostinta fiecarui cadru didactic/didactic auxiliar in mod direct, daca acesta este prezent la sedinta consiliului de administratie.


(2) Hotararea consiliului de administratie cu punctajul si calificativul acordat va fi comunicata, in termen de 3 zile, prin secretariatul unitatii de invatamant, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finala la sedinta consiliului de administratie.


Din aceste dispozitii legale rezulta ca evaluarea finala se face in prezenta cadrului didactic/didactic auxiliar in cauza care argumenteaza, la solicitarea membrilor Consiliului de administratie acordarea punctajului la autoevaluare. In situatia in care, cadrul didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, acestuia i se comunica Hotararea consiliului de administratie cu punctajul si calificativul acordat.


Prin urmare, trebuie facuta o deosebire intre situatia in care cadrul didactic se prezinta la sedinta Consiliului de administratie si cea in care acesta nu a putut fi prezent la aceasta sedinta. Pentru aceasta din urma situatie, sunt aplicabile prev. art.11 alin.2 ultima teza din METODOLOGIA de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul 6143/2011.


In cauza de fata, se retine ca intimata reclamanta nu a fost prezenta la sedinta Consiliului de administratie din data de 31.08.2015, dar acesteia i-au fost comunicate doar punctajul si calificativul final, astfel cum rezulta din adresa 5336/02.09.2015.


Ori, astfel cum rezulta din prevederile art. 11 alin.2 din Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie.


Din acest punct de vedere, se observa ca aceasta comunicare nu este pur formala. Rolul comunicarii Hotararii Consiliului de administratie pentru un cadru didactic care nu a putut fi prezent la evaluarea finala in sedinta Consiliului de administratie este acela de a rezulta din aceasta hotarare motivele pentru care cadrul didactic absent a primit calificativul respectiv, indiferent care a fost acela.


In cauza de fata, s-a facut dovada comunicarii punctajului si calificativului, dar nu s-a facut dovada comunicarii Hotararii Consiliului de administratie in sensul prevederilor art.11alin.2 din Metodologie, astfel cum s-a aratat. Comunicarea catre intimata reclamanta nu trebuia sa fie una pur formala. Aceasta cu atat mai mult cu cat intimata reclamanta a sustinut in sedinta publica de la 29.03.2017, iar avocata apelantei parate a confirmat, ca exista un conflict deschis intre directorul scolii si intimata reclamanta, ca exista o serie de plangeri formulate, astfel ca situatia intimatei reclamante era una deosebita


In aceasta situatie, Curtea apreciaza ca intr-adevar, Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul 6143/2011 nu prevede o obligatie suplimentara a Consiliului de administratie de a chema si a solicita lamuriri suplimentare cadrului didactic absent de la sedinta de evaluare, dar nici nu interzice acest lucru, in situatia in care este vorba de un conflict deschis intre cadrul didactic respectiv si directorul scolii, aspect recunoscut de ambele parti.


Ori, din acest punct de vedere, tocmai pentru a spulbera orice suspiciuni privind subiectivismul in evaluarea intimatei reclamante, era necesar in primul rand sa se emita o hotarare motivata a Consiliului de administratie, privind evaluarea acesteia, mai ales ca a fost absenta la aceasta sedinta si ca exista un conflict deschis intre aceasta si directorul scolii.


Este adevarat ca nu este obligatorie prezenta cadrului didactic la sedinta Consiliului de administratie, dar avand in vedere aceasta situatie speciala din prezenta cauza, Curtea apreciaza ca nimic nu impiedica C_ sa lamureasca toate aspectele legate de aceasta evaluare, diferenta mare dintre punctajul de la autoevaluare si cel de la evaluare,mai ales in conditiile in care intimatei reclamante i s-a acordat calificativul `` foarte bine`` 37 de ani de invatamant, aspect necontestat de apelanta. In aceste conditii, se apreciaza ca neintemeiate criticile formulate.


De asemenea, nu este intemeiata nici critica ce vizeaza faptul ca instanta de fond a anulat un inscris, fara a arata in concret care anume inscris. Din dispozitivul hotararii instantei de fond se poate observa ca s-a anulat partial hotararea Consiliului de administratie nr.28/31.08.2015 cu privire la punctajul si calificativul final al intimatei- reclamante.


Cum, hotararea Consiliului de administratie este actul final prin care se acorda punctajul si calificativul final, Curtea apreciaza ca instanta de fond a procedat in mod corect.


Fata de considerentele de fapt si de drept expuse si de prev. art. 480 alin.1 C.pr.civila va fi respins apelul ca nefondat.


In baza art. 453 alin.1 C.pr.civila va fi obligata apelanta parata la 104,35 lei catre intimata reclamanta, reprezentand cheltuieli de judecata .PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII,


D E C I D E:Respinge apelul declarat de paratii scoala G_ `` A_ S_``, C_ de administratie al ?colii G_ `` A_ S_``, C_ de solutionare a contestatiilor a ?colii G_ `` A_ S_``, toti cu sediul in Tg. J__, __, Judetul Gorj, impotriva sentintei numarul 650 din data de 28 octombrie 2016, pronuntate de Tribunalul M_ - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale in dosarul numarul x, in contradictoriu cu reclamanta B_ M_, cu domiciliul in Tg.J__, _. 16, _, Judetul Gorj, ca nefondat.


Obliga apelanta parata scoala G_ ,,A_ ?_ la 104,35 lei catre intimata reclamanta B_ M_, reprezentand cheltuieli de judecata .


Decizie definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017


Citeşte mai multe despre:    Nelegalitate evaluare profesionala    Acordare calificativ    Autoevaluare    Cadre didactice    Anulare calificativ
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017